Top

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà

Địa chỉ: Tầng 7 - Nhà G10 Nguyễn Trãi , P.Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84.4.3 552 6353 - 3 552 6354        Fax: 84.4.35526348

E-mail: songdadothi@gmail.com         Website: www.dothisongda.com.vn
Tên Công ty                  : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô thị Sông Đà.

Tên giao dịch Quốc tế    : Song Da Urban Investment Construction And Development Joint Stock Company.


Tên viết tắt                    :  SURICOD.,JSC


-  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà, đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, là một doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 26/TCT-HĐQT ngày 13/2/2007 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà và Đăng ký kinh doanh số 0103016226 tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội.


-  Đăng kí thay đổi lần thứ : 1  ngày 25 tháng 01 năm 2008.


-  Với mục tiêu phát triển: đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm trên cơ sở phát triển chính ngành đầu tư bất động sản và tài chính, Công ty Cổ phần Đô thị Sông Đà nỗ lực phấn đấu phát huy mọi nguồn lực để tạo ra sự tăng trưởng và phát triển bền vững cho Công ty.


-  Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng. (Một trăm tỷ đồng VN). Trong đó, vốn bằng thương hiệu: 5.000.000.000 đồng VN).