Top

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng CN và Dân cư Tây Nam

Địa chỉ: 161B Dạ Nam, P.3, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3851 4071 - 3851 6439 - Hotline: 0908 568 130 - 0908 057 860        Fax: 84.8.3856 8274

E-mail: taynam@diaoctaynam.com         Website: www.diaoctaynam.com

Tên công ty: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Công nghiệp và Dân cư Tây Nam.
Tên tiếng Anh: THL Infrastructure Investment Joint Stock Company.

CHỨC NĂNG CÔNG TY:

- Đầu tư:
+ Đầu tư xây dựng các khu dân cư.
+ Đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.
+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng công nghiệp và dân cư.

- Xây dựng:
+ Xây dựng để bán và cho thuê nhà xưởng trong cụm công nghiệp.
+ Xây dựng, kinh doanh nhà ở trong khu dân cư, nhà riêng lẽ, nhà văn phòng,…
+ Tư vấn thiết kế, đấu thầu, lập tổng dự toán, giám sát.

- DV và TM xuất nhập khẩu:
+ Cho thuê đất có đầy đủ hạ tầng trong cụm công nghiệp.
+ Cung cấp các dịch vụ tiện ích trong cụm công nghiệp.
+ Mua bán giấy các loại, văn phòng phẩm.