Top

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiến Quốc

Địa chỉ: 20-22 Đường số 10, P.Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3758 0691 - 3758 0692        Fax: 84.8.37580 693

E-mail: kienquocjsc@vnn.vn         Website: www.kienquoc.vn