Top

Công ty Cổ phần Tôn Hoa Sen

Địa chỉ: Số 9 Đại lộ Thống Nhất, Khu công nghiệp Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương

Điện thoại: 84.650. 379 0790 - 379 1791        Fax: 84.650.379 1792

E-mail: sales@lotussteel.com         Website: www.lotussteel.com