Top

Công ty Cổ phần Phát triển Thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 28 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 84.8.3822 1043        Fax: 84.8.3822 5241

E-mail: fideco@fidecovn.com         Website: www.fidecovn.com

GỬI EMAIL

  • HỦY BỎ