Top

Cổ phần thiết kế kiến trúc xây dựng Ngôi Nhà Xinh

Địa chỉ: Nam Kỳ Khởi Nghĩa , P.8, Quận 3, TP.HCM

E-mail: kientruc@ngoinhaxinh.com.vn         Website: ngoinhaxinh.com.vn