http://diaoconline.vn Tài chính - Chứng khoán - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 10/12/2019 false Lợi nhuận LDG Group giảm mạnh, cổ phiếu èo uột 09/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/loi-nhuan-ldg-group-giam-manh-co-phieu-eo-uot-i80104" title="Lợi nhuận LDG Group giảm mạnh, cổ phiếu èo uột"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/09/thumb-07B-loi-nhuan-ldg-group-giam-manh-co-phieu-eo-uot.jpg" alt="Lợi nhuận LDG Group giảm mạnh, cổ phiếu èo uột" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mã chứng khoán LDG của LDG Group đang giao dịch dưới mệnh giá, thanh khoản thấp, trong khi doanh thu và lợi nhuận quý III giảm sâu </td> </tr></table> false Lối thoát nào cho cổ phiếu Cotec Land? 09/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/loi-thoat-nao-cho-co-phieu-cotec-land-i80103" title="Lối thoát nào cho cổ phiếu Cotec Land?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/09/thumb-6F5-loi-thoat-nao-cho-co-phieu-cotec-land.jpg" alt="Lối thoát nào cho cổ phiếu Cotec Land?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mã chứng khoán CLG của Cotec Land giảm mạnh 21% trong 5 phiên giao dịch gần nhất, và vẫn nằm trong diện bị cảnh báo. </td> </tr></table> false Giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc sẽ tác động thế nào đến các ngân hàng? 05/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/giam-lai-suat-tien-gui-du-tru-bat-buoc-se-tac-dong-the-nao-den-cac-ngan-hang-i80079" title="Giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc sẽ tác động thế nào đến các ngân hàng?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/05/thumb-821-giam-lai-suat-tien-gui-du-tru-bat-buoc-se-tac-dong-the-nao-den-cac-ngan-hang.jpg" alt="Giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc sẽ tác động thế nào đến các ngân hàng?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau 14 năm, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các ngân hàng, với lý do "nhằm điều chỉnh phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường". </td> </tr></table> false Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng, tỷ giá vẫn về ngưỡng chặn mới 04/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-bom-rong-ty-gia-van-ve-nguong-chan-moi-i80073" title="Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng, tỷ giá vẫn về ngưỡng chặn mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/04/thumb-4E0-ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-bom-rong-ty-gia-van-ve-nguong-chan-moi.jpg" alt="Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng, tỷ giá vẫn về ngưỡng chặn mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phiên ngày 2/12, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng thêm 10.718 tỷ đồng ra thị trường, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố tăng lên gần 60.000 tỷ đồng... </td> </tr></table> false Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng 04/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-nha-nuoc-giam-lai-suat-tien-gui-du-tru-bat-buoc-cua-cac-to-chuc-tin-dung-i80070" title="Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/03/thumb-C32-ngan-hang-nha-nuoc-giam-lai-suat-tien-gui-du-tru-bat-buoc-cua-cac-to-chuc-tin-dung.jpg" alt="Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước vừa được điều chỉnh... </td> </tr></table> false Tình hình vay nợ của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết 03/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/tinh-hinh-vay-no-cua-cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-niem-yet-i80065" title="Tình hình vay nợ của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/03/thumb-105-tinh-hinh-vay-no-cua-cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-niem-yet.jpg" alt="Tình hình vay nợ của các doanh nghiệp bất động sản niêm yết" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Việc đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quy mô lớn bất động sản, việc sử dụng đòn bẩy để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng là cần thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là doanh nghiệp cần có kế hoạch tài ... </td> </tr></table> false Tháo chạy khỏi cổ phiếu, gần 40.000 tỷ đồng bị “thổi bay” trong ít giờ 03/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/thao-chay-khoi-co-phieu-gan-40000-ty-dong-bi-thoi-bay-trong-it-gio-i80057" title="Tháo chạy khỏi cổ phiếu, gần 40.000 tỷ đồng bị “thổi bay” trong ít giờ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/03/thumb-AC4-thao-chay-khoi-co-phieu-gan-40000-ty-dong-bi-thoi-bay-trong-it-gio.jpg" alt="Tháo chạy khỏi cổ phiếu, gần 40.000 tỷ đồng bị “thổi bay” trong ít giờ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nếu trên thị trường bán lẻ đang diễn ra đợt “sale off” quy mô lớn với các sự kiện như Black Friday hay Cyber Monday thì trên thị trường chứng khoán cũng đang có một cuộc đại hạ giá cổ phiếu mà qua ... </td> </tr></table> false Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền cho các ngân hàng 03/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-nha-nuoc-bom-manh-tien-cho-cac-ngan-hang-i80055" title="Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền cho các ngân hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/12/02/thumb-BBD-ngan-hang-nha-nuoc-bom-manh-tien-cho-cac-ngan-hang.jpg" alt="Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh tiền cho các ngân hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sau 8 tháng liên tục hút ròng, NHNN đã chuyển sang bơm ròng mạnh trên thị trường mở với hơn 62 nghìn tỷ đồng trong tuần cuối cùng của tháng 11. </td> </tr></table> false Ngoài Thông tư 22/NHNN, Thông tư 58/BTC cũng sẽ ảnh hưởng tới các ngân hàng, nhất là BIDV, Vietcombank, VietinBank 29/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngoai-thong-tu-22nhnn-thong-tu-58btc-cung-se-anh-huong-toi-cac-ngan-hang-nhat-la-bidv-vietcombank-vietinbank-i80027" title="Ngoài Thông tư 22/NHNN, Thông tư 58/BTC cũng sẽ ảnh hưởng tới các ngân hàng, nhất là BIDV, Vietcombank, VietinBank"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/29/thumb-065-ngoai-thong-tu-22nhnn-thong-tu-58btc-cung-se-anh-huong-toi-cac-ngan-hang-nhat-la-bidv-vietcombank-vietinbank.jpg" alt="Ngoài Thông tư 22/NHNN, Thông tư 58/BTC cũng sẽ ảnh hưởng tới các ngân hàng, nhất là BIDV, Vietcombank, VietinBank" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước được dự báo sẽ bị ảnh hưởng bởi các quy định mới có hiệu lực từ tháng 11 năm nay và đầu năm sau. </td> </tr></table> false Ngân hàng "méo mặt" dù nhận sổ đỏ làm tài sản thế chấp 28/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-meo-mat-du-nhan-so-do-lam-tai-san-the-chap-i80018" title="Ngân hàng "méo mặt" dù nhận sổ đỏ làm tài sản thế chấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/28/thumb-FE0-ngan-hang-meo-mat-du-nhan-so-do-lam-tai-san-the-chap.jpg" alt="Ngân hàng "méo mặt" dù nhận sổ đỏ làm tài sản thế chấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho vay vốn, các ngân hàng nhận bất động sản làm tài sản đảm bảo nhưng bất ngờ bị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì cấp sai quy định. </td> </tr></table> false Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp lãi suất, “bơm” lượng tiền lớn 27/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-nha-nuoc-giam-tiep-lai-suat-bom-luong-tien-lon-i79998" title="Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp lãi suất, “bơm” lượng tiền lớn"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/27/thumb-727-ngan-hang-nha-nuoc-giam-tiep-lai-suat-bom-luong-tien-lon.jpg" alt="Ngân hàng Nhà nước giảm tiếp lãi suất, “bơm” lượng tiền lớn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Như BizLIVE đề cập, Ngân hàng Nhà nước đã thể hiện vai trò điều tiết khi thị trường tạm vắng nguồn tiền lớn. </td> </tr></table> false Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang giảm dần tại nhiều nhà băng 25/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/lai-suat-tien-gui-tiet-kiem-dang-giam-dan-tai-nhieu-nha-bang-i79972" title="Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang giảm dần tại nhiều nhà băng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/25/thumb-8BE-lai-suat-tien-gui-tiet-kiem-dang-giam-dan-tai-nhieu-nha-bang.jpg" alt="Lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang giảm dần tại nhiều nhà băng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Một loạt các ngân hàng cổ phần bắt đầu giảm lãi suất tiền gửi, sau khi Ngân hàng nhà nước và các "ông lớn" Vietcombank, BIDV đã có động thái đi trước… </td> </tr></table> false Ngân hàng tiếp tục siết mạnh tín dụng bất động sản 23/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/ngan-hang-tiep-tuc-siet-manh-tin-dung-bat-dong-san-i79957" title="Ngân hàng tiếp tục siết mạnh tín dụng bất động sản"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/22/thumb-9E4-ngan-hang-tiep-tuc-siet-manh-tin-dung-bat-dong-san.jpg" alt="Ngân hàng tiếp tục siết mạnh tín dụng bất động sản" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng Nhà nước tiếp tục siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn của các ngân hàng. Và điều này được cho sẽ tác động nhiều nhất tới dòng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản. </td> </tr></table> false Kinh doanh thời khó, đại gia Đặng Thành Tâm vẫn có cách vay hàng trăm tỷ đồng 23/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/kinh-doanh-thoi-kho-dai-gia-dang-thanh-tam-van-co-cach-vay-hang-tram-ty-dong-i79956" title="Kinh doanh thời khó, đại gia Đặng Thành Tâm vẫn có cách vay hàng trăm tỷ đồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/22/thumb-DE9-kinh-doanh-thoi-kho-dai-gia-dang-thanh-tam-van-co-cach-vay-hang-tram-ty-dong.jpg" alt="Kinh doanh thời khó, đại gia Đặng Thành Tâm vẫn có cách vay hàng trăm tỷ đồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm vừa thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp, lãi suất hơn 10%. Đây ... </td> </tr></table> false Lộ trình 'nắn' tín dụng 23/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/lo-trinh-nan-tin-dung-i79955" title="Lộ trình 'nắn' tín dụng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/22/thumb-14F-lo-trinh-nan-tin-dung.jpg" alt="Lộ trình 'nắn' tín dụng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Với lộ trình cắt giảm vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn mà Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra, dòng tín dụng đổ vào bất động sản sẽ được "siết" mạnh hơn. </td> </tr></table> false Lãi suất hạ đột ngột, nhân viên ngân hàng...sốc, "đỡ không kịp" 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/lai-suat-ha-dot-ngot-nhan-vien-ngan-hangsoc-do-khong-kip-i79935" title="Lãi suất hạ đột ngột, nhân viên ngân hàng...sốc, "đỡ không kịp""><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/20/thumb-874-lai-suat-ha-dot-ngot-nhan-vien-ngan-hangsoc-do-khong-kip.jpg" alt="Lãi suất hạ đột ngột, nhân viên ngân hàng...sốc, "đỡ không kịp"" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhiều nhân viên ngân hàng "sốc" trước thông báo giảm lãi suất đột ngột của ngân hàng mà không được báo trước. Nhiều người lo lắng giảm lãi suất sẽ khiến khách hàng e ngại gửi tiền, làm ảnh hưởng tới ... </td> </tr></table> false Dự trữ ngoại hối 73 tỷ USD: Con số này nói lên điều gì? 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/du-tru-ngoai-hoi-73-ty-usd-con-so-nay-noi-len-dieu-gi-i79923" title="Dự trữ ngoại hối 73 tỷ USD: Con số này nói lên điều gì?"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-62B-du-tru-ngoai-hoi-73-ty-usd-con-so-nay-noi-len-dieu-gi.jpg" alt="Dự trữ ngoại hối 73 tỷ USD: Con số này nói lên điều gì?" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự trữ ngoại hối của Việt Nam tính đến hết 31/10 lên đến hơn 73 tỷ USD. Con số ấn tượng này nói lên điều gì? </td> </tr></table> false Từ 19-11, các ngân hàng phải giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/tu-19-11-cac-ngan-hang-phai-giam-05nam-lai-suat-cho-vay-i79918" title="Từ 19-11, các ngân hàng phải giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-551-tu-19-11-cac-ngan-hang-phai-giam-05nam-lai-suat-cho-vay.jpg" alt="Từ 19-11, các ngân hàng phải giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tối 18-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định hạ lãi suất cho vay 0,5%/năm đối với các lĩnh vực ưu tiên như vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ ... </td> </tr></table> false VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH của Khang Điền 19/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/vinacapital-dang-ky-ban-10-trieu-co-phieu-kdh-cua-khang-dien-i79928" title="VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH của Khang Điền"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/19/thumb-59F-vinacapital-dang-ky-ban-10-trieu-co-phieu-kdh-cua-khang-dien.jpg" alt="VinaCapital đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu KDH của Khang Điền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nếu giao dịch thành công, Vietnam Ventures sẽ không còn là cổ đông lớn của Khang Điền. </td> </tr></table> false Cuộc đua trái phiếu: Điểm danh “đại gia” địa ốc vừa phát hành số lượng khủng 17/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/tin-tuc/tai-chinh-chung-khoan-c57/cuoc-dua-trai-phieu-diem-danh-dai-gia-dia-oc-vua-phat-hanh-so-luong-khung-i79908" title="Cuộc đua trái phiếu: Điểm danh “đại gia” địa ốc vừa phát hành số lượng khủng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2019/11/15/thumb-2CA-cuoc-dua-trai-phieu-diem-danh-dai-gia-dia-oc-vua-phat-hanh-so-luong-khung.jpg" alt="Cuộc đua trái phiếu: Điểm danh “đại gia” địa ốc vừa phát hành số lượng khủng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Các doanh nghiệp bất động sản gia tăng phát hành trái phiếu trong tháng 10. Trong số này, Công ty TNHH Vinametric – chủ sở hữu của khách sạn Saigon Prince Hotel phát hành tổng cộng 3.705 tỷ đồng. </td> </tr></table>