http://diaoconline.vn Văn phòng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/07/2019 false Cần bán căn hộ quận phú nhuận nhận nhà ngay 74m2 giá 2,6 tỷ mặt tiền đường Phổ Quang 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-can-ho-quan-phu-nhuan-nhan-nha-ngay-74m2-gia-26-ty-mat-tien-duong-pho-quang-i1128488" title="Cần bán căn hộ quận phú nhuận nhận nhà ngay 74m2 giá 2,6 tỷ mặt tiền đường Phổ Quang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Cần bán căn hộ quận phú nhuận nhận nhà ngay 74m2 giá 2,6 tỷ mặt tiền đường Phổ Quang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán căn hộ quận phú nhuận nhận nhà ngay 74m2 giá 2,6 tỷ mặt tiền đường Phổ Quang </td> </tr></table> false Cho thuê 150m2 sàn Building MT đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình giá 13 đô 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-150m2-san-building-mt-duong-hoang-van-thu-tan-binh-gia-13-do-i1841239" title="Cho thuê 150m2 sàn Building MT đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình giá 13 đô"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/14/thumb-423-0C3468.jpg" alt="Cho thuê 150m2 sàn Building MT đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình giá 13 đô" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê 150m2 sàn Building MT đường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình giá 13 đô </td> </tr></table> false Cho thuê văn phòng tòa nhà 16 x 30m mặt tiền Hoàng Văn Thụ góc Út Tịch 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-van-phong-c9/cho-thue-van-phong-toa-nha-16-x-30m-mat-tien-hoang-van-thu-goc-ut-tich-i1841132" title="Cho thuê văn phòng tòa nhà 16 x 30m mặt tiền Hoàng Văn Thụ góc Út Tịch"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/14/thumb-FEA-E09F7A.jpg" alt="Cho thuê văn phòng tòa nhà 16 x 30m mặt tiền Hoàng Văn Thụ góc Út Tịch" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê văn phòng tòa nhà 16 x 30m mặt tiền Hoàng Văn Thụ góc Út Tịch </td> </tr></table> false Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-toa-nha-mat-tien-truong-son-p-2-qtan-binh-dt-95-x-30m-7-lau-thu-nhap-450tthang-i1724845" title="Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/26/thumb-B76-C41868.jpg" alt="Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán tòa nhà mặt tiền Trường Sơn, P. 2, Q.Tân Bình, DT: 9.5 x 30m, 7 Lầu, thu nhập: 450t/tháng </td> </tr></table> false Căn hộ Aio City mặt tiền Tên Lửa, Bình Tân cạnh Aeon Bình Tân booking 50tr/STT giá đợt 1 0932424238 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ho-aio-city-mat-tien-ten-lua-binh-tan-canh-aeon-binh-tan-booking-50trstt-gia-dot-1-0932424238-i1853791" title="Căn hộ Aio City mặt tiền Tên Lửa, Bình Tân cạnh Aeon Bình Tân booking 50tr/STT giá đợt 1 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-F8A-267323.jpg" alt="Căn hộ Aio City mặt tiền Tên Lửa, Bình Tân cạnh Aeon Bình Tân booking 50tr/STT giá đợt 1 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Aio City mặt tiền Tên Lửa, Bình Tân cạnh Aeon Bình Tân booking 50tr/STT giá đợt 1 0932424238 </td> </tr></table> false Căn B3, B4, B1 đẹp nhất dự án rổ độc quyền 24tr/m2 Green Town, đang hoàn thiện ở ngay 0932424238 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-b3-b4-b1-dep-nhat-du-an-ro-doc-quyen-24trm2-green-town-dang-hoan-thien-o-ngay-0932424238-i1853796" title="Căn B3, B4, B1 đẹp nhất dự án rổ độc quyền 24tr/m2 Green Town, đang hoàn thiện ở ngay 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-DE1-6B1D87.jpg" alt="Căn B3, B4, B1 đẹp nhất dự án rổ độc quyền 24tr/m2 Green Town, đang hoàn thiện ở ngay 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn B3, B4, B1 đẹp nhất dự án rổ độc quyền 24tr/m2 Green Town, đang hoàn thiện ở ngay 0932424238 </td> </tr></table> false Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng. 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-toa-nha-vp-ben-nghe-73x13m-ham-7-lau-thang-may-hem-sau-6m-gia-19-ty-cho-thue-8000-usdthang-i1559131" title="Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán toà nhà VP Bến Nghé 7.3x13m, hầm 7 lầu Thang máy, hẻm sau 6m Giá 19 tỷ. Cho thuê 8000 usd/tháng. </td> </tr></table> false Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-lo-dat-duong-so-10-tran-dai-nghia-tan-nhut-bc-130m2-so-hong-rieng-0938701619-i1884422" title="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 </td> </tr></table> false Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-lo-dat-duong-so-10-tran-dai-nghia-tan-nhut-bc-130m2-so-hong-rieng-0938701619-i1884390" title="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 </td> </tr></table> false Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-lo-dat-duong-so-10-tran-dai-nghia-tan-nhut-bc-130m2-so-hong-rieng-0938701619-i1884388" title="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-2-day-tro-16-phong-gan-cho-chieu-kcn-tan-do-1028m-shr-17-ty-lh-0938701619-i1884360" title="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-2-day-tro-16-phong-gan-cho-chieu-kcn-tan-do-1028m-shr-17-ty-lh-0938701619-i1884352" title="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-824-vanh-dai-4-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-i1884028" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ 824 ( vành đai 4) để định cư nước ngoài </td> </tr></table> false Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-gap-dat-mat-tien-tinh-lo-de-dinh-cu-nuoc-ngoai-xem-so-truoc-sang-ten-cong-chung-trong-ngay-i1883993" title="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất mặt tiền Tỉnh Lộ để định cư nước ngoài. Xem sổ trước sang tên công chứng trong ngày </td> </tr></table> false Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-nhanh-day-nha-tro-le-minh-xuan-binh-chanh-de-tra-no-i1883991" title="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-2-day-tro-16-phong-gan-cho-chieu-kcn-tan-do-1028m-shr-17-ty-lh-0938701619-i1884347" title="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-2-day-tro-16-phong-gan-cho-chieu-kcn-tan-do-1028m-shr-17-ty-lh-0938701619-i1884341" title="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-2-day-tro-16-phong-gan-cho-chieu-kcn-tan-do-1028m-shr-17-ty-lh-0938701619-i1884340" title="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 </td> </tr></table> false Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/ban-2-day-tro-16-phong-gan-cho-chieu-kcn-tan-do-1028m-shr-17-ty-lh-0938701619-i1884268" title="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 2 dãy trọ 16 phòng, Gần Chợ chiều , KCN Tân Đô, 10*28m, SHR, 1.7 tỷ. LH: 0938.701.619 </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà 5x20m Tỉnh Lộ 10, bao sang tên. LH: 0938.701.619 A Phương 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-van-phong-c9/can-ban-gap-nha-5x20m-tinh-lo-10-bao-sang-ten-lh-0938701619-a-phuong-i1884224" title="Cần bán gấp nhà 5x20m Tỉnh Lộ 10, bao sang tên. LH: 0938.701.619 A Phương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/van-phong.jpg" alt="Cần bán gấp nhà 5x20m Tỉnh Lộ 10, bao sang tên. LH: 0938.701.619 A Phương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà 5x20m Tỉnh Lộ 10, bao sang tên. LH: 0938.701.619 A Phương </td> </tr></table>