http://diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/07/2019 false Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/dat-tho-cu-giap-binh-chanh-125m21-ty2-125m2-mt-tl10-lh-0906-968-057-i1698400" title="Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057"><img src="" alt="Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Thổ Cư Giáp Bình Chánh 125m2/1 Tỷ2, 125m2 Mt Tl10 Lh: 0906 968 057 </td> </tr></table> false Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-cay-an-trai-o-thu-dau-mot-binh-duong-dt-1890m2-co-300m2-i1766558" title="Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/28/thumb-B1E-A39EF3.jpg" alt="Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 </td> </tr></table> false KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ket-tien-can-ban-gap-lo-dat-dac-dia-o-binh-chanh-gan-cau-xangshrtho-cu-100xdtd-i1880195" title="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/16/thumb-B35-8C89B9.jpg" alt="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD </td> </tr></table> false KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ket-tien-can-ban-gap-lo-dat-dac-dia-o-binh-chanh-gan-cau-xangshrtho-cu-100xdtd-i1880182" title="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/16/thumb-6CD-AB64CF.jpg" alt="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD </td> </tr></table> false KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ket-tien-can-ban-gap-lo-dat-dac-dia-o-binh-chanh-gan-cau-xangshrtho-cu-100xdtd-i1880177" title="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD"><img src="" alt="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD </td> </tr></table> false KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ket-tien-can-ban-gap-lo-dat-dac-dia-o-binh-chanh-gan-cau-xangshrtho-cu-100xdtd-i1876656" title="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/09/thumb-0E0-878D06.jpg" alt="KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT ĐẮC ĐỊA Ở BÌNH CHÁNH, GẦN CẦU XÁNG,SHR.THỔ CƯ 100%,XDTD </td> </tr></table> false Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-can-ban-lo-dat-125m2-so-hong-kdc-phuc-thinh-gia-980tr-hotline-0909773664-i1823702" title="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664"><img src="" alt="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 </td> </tr></table> false Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-can-ban-lo-dat-125m2-so-hong-kdc-phuc-thinh-gia-980tr-hotline-0909773664-i1823700" title="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664"><img src="" alt="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 </td> </tr></table> false Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-can-ban-lo-dat-125m2-so-hong-kdc-phuc-thinh-gia-980tr-hotline-0909773664-i1823706" title="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664"><img src="" alt="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 </td> </tr></table> false Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/toi-can-ban-lo-dat-125m2-so-hong-kdc-phuc-thinh-gia-980tr-hotline-0909773664-i1823703" title="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664"><img src="" alt="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 </td> </tr></table> false CẦN TIỀN NÊN BÁN GẤP 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY KẾ BÊN CTY PHÂN BÓN NPK 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-tien-nen-ban-gap-2-lo-dat-trong-cay-ke-ben-cty-phan-bon-npk-i1878097" title="CẦN TIỀN NÊN BÁN GẤP 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY KẾ BÊN CTY PHÂN BÓN NPK"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/11/thumb-9A3-D2EDB2.jpg" alt="CẦN TIỀN NÊN BÁN GẤP 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY KẾ BÊN CTY PHÂN BÓN NPK" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN TIỀN NÊN BÁN GẤP 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY KẾ BÊN CTY PHÂN BÓN NPK </td> </tr></table> false CẦN TIỀN GẤP BÁN 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM NGAY NGÃ 3 PHẠM VĂN CỘI 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-tien-gap-ban-2-lo-dat-trong-cay-lau-nam-ngay-nga-3-pham-van-coi-i1861870" title="CẦN TIỀN GẤP BÁN 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM NGAY NGÃ 3 PHẠM VĂN CỘI"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/19/thumb-622-D2B213.jpg" alt="CẦN TIỀN GẤP BÁN 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM NGAY NGÃ 3 PHẠM VĂN CỘI" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN TIỀN GẤP BÁN 2 LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM NGAY NGÃ 3 PHẠM VĂN CỘI </td> </tr></table> false Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương. 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-412m2-dat-tho-cu-chinh-chu-so-hong-rieng-dt-744-dau-tieng-binh-duong-i1766414" title="Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương."><img src="" alt="Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương. </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, ĐỐI DIỆN KCN 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-trong-cay-lau-nam-mat-tien-duong-nhua-doi-dien-kcn-i1867137" title="BÁN ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, ĐỐI DIỆN KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-470-AD85F8.jpg" alt="BÁN ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, ĐỐI DIỆN KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, ĐỐI DIỆN KCN </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-sang-gap-mieng-dat-dien-tich-lon-ngay-duong-nhua-lon-voi-gia-chi-367trm2-i1866259" title="CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2"><img src="" alt="CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2 </td> </tr></table> false CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-sang-gap-mieng-dat-dien-tich-lon-ngay-duong-nhua-lon-voi-gia-chi-367trm2-i1866258" title="CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-16F-B12B48.jpg" alt="CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG GẤP MIẾNG ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN NGAY ĐƯỜNG NHỰA LỚN VỚI GIÁ CHỈ 3.67TR/M2 </td> </tr></table> false CÓ LÔ ĐẤT 2314M2 CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG VỚI GIÁ RẺ 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/co-lo-dat-2314m2-can-ban-gap-trong-thang-voi-gia-re-i1865292" title="CÓ LÔ ĐẤT 2314M2 CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG VỚI GIÁ RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/23/thumb-791-6A3E6A.jpg" alt="CÓ LÔ ĐẤT 2314M2 CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG VỚI GIÁ RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CÓ LÔ ĐẤT 2314M2 CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG VỚI GIÁ RẺ </td> </tr></table> false CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM ĐỐI DIỆN KCN BÀU TRĂN CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/co-lo-dat-trong-cay-lau-nam-doi-dien-kcn-bau-tran-can-ban-gap-trong-thang-i1868862" title="CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM ĐỐI DIỆN KCN BÀU TRĂN CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/28/thumb-D48-9BAF28.jpg" alt="CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM ĐỐI DIỆN KCN BÀU TRĂN CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM ĐỐI DIỆN KCN BÀU TRĂN CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG </td> </tr></table> false BÁN GẤP LÔ ĐẤT NGAY NGÃ 5 AN NHƠN TÂY, VỊ TRÍ ĐẸP, THÍCH HỢP CHO ĐẦU TƯ 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-lo-dat-ngay-nga-5-an-nhon-tay-vi-tri-dep-thich-hop-cho-dau-tu-i1872182" title="BÁN GẤP LÔ ĐẤT NGAY NGÃ 5 AN NHƠN TÂY, VỊ TRÍ ĐẸP, THÍCH HỢP CHO ĐẦU TƯ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/03/thumb-005-A23359.jpg" alt="BÁN GẤP LÔ ĐẤT NGAY NGÃ 5 AN NHƠN TÂY, VỊ TRÍ ĐẸP, THÍCH HỢP CHO ĐẦU TƯ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP LÔ ĐẤT NGAY NGÃ 5 AN NHƠN TÂY, VỊ TRÍ ĐẸP, THÍCH HỢP CHO ĐẦU TƯ </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP 1 SỐ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY NGAY MT ĐƯỜNG NHỰA, GIÁ CỰC RẺ 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-ban-gap-1-so-lo-dat-trong-cay-ngay-mt-duong-nhua-gia-cuc-re-i1870188" title="CẦN BÁN GẤP 1 SỐ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY NGAY MT ĐƯỜNG NHỰA, GIÁ CỰC RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/29/thumb-C7A-FF2ADF.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP 1 SỐ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY NGAY MT ĐƯỜNG NHỰA, GIÁ CỰC RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP 1 SỐ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY NGAY MT ĐƯỜNG NHỰA, GIÁ CỰC RẺ </td> </tr></table>