http://diaoconline.vn Đất vườn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 15/10/2019 false Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-vuon-cay-an-trai-o-thu-dau-mot-binh-duong-dt-1890m2-co-300m2-i1766558" title="Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/28/thumb-B1E-A39EF3.jpg" alt="Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất vườn cây ăn trái ở Thủ Dầu Một Bình Dương dt: 1890m2 có 300m2 </td> </tr></table> false Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-nha-90m2-1-tret-1-lau-ngay-tl10-binh-chanhlh-0906606392-i1916087" title="Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/20/thumb-700-8EB685.jpg" alt="Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà 90m2 1 trệt 1 lầu ngay TL10- Bình Chánh.Lh 0906606392 </td> </tr></table> false Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương. 14/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-412m2-dat-tho-cu-chinh-chu-so-hong-rieng-dt-744-dau-tieng-binh-duong-i1766414" title="Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương."><img src="" alt="Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 412m2 đất thổ cư chính chủ, sổ hồng riêng DT 744 Dâù Tiếng. Bình Dương. </td> </tr></table> false ĐI NƯỚC NGOÀI CẦN BÁN GẤP ĐẤT Ở LONG AN GẦN SÂN GOFL 14/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/di-nuoc-ngoai-can-ban-gap-dat-o-long-an-gan-san-gofl-i1923515" title="ĐI NƯỚC NGOÀI CẦN BÁN GẤP ĐẤT Ở LONG AN GẦN SÂN GOFL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/02/thumb-158-992321.jpg" alt="ĐI NƯỚC NGOÀI CẦN BÁN GẤP ĐẤT Ở LONG AN GẦN SÂN GOFL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐI NƯỚC NGOÀI CẦN BÁN GẤP ĐẤT Ở LONG AN GẦN SÂN GOFL </td> </tr></table> false Bán đất sổ chung tại Bến Cát Bình Dương kcn Mỹ Phươc 1 14/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-so-chung-tai-ben-cat-binh-duong-kcn-my-phuoc-1-i1913983" title="Bán đất sổ chung tại Bến Cát Bình Dương kcn Mỹ Phươc 1"><img src="" alt="Bán đất sổ chung tại Bến Cát Bình Dương kcn Mỹ Phươc 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất sổ chung tại Bến Cát Bình Dương kcn Mỹ Phươc 1 </td> </tr></table> false THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/thieu-von-ban-dat-xuong-30-x-50-m-mat-tien-tinh-lo-10-gia-15-ty-lh-0906978831-anh-khuong-i1928822" title="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG"><img src="" alt="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG </td> </tr></table> false THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/thieu-von-ban-dat-xuong-30-x-50-m-mat-tien-tinh-lo-10-gia-15-ty-lh-0906978831-anh-khuong-i1928818" title="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-8A6-BEB638.jpg" alt="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG </td> </tr></table> false THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/thieu-von-ban-dat-xuong-30-x-50-m-mat-tien-tinh-lo-10-gia-15-ty-lh-0906978831-anh-khuong-i1928811" title="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-6F3-814263.jpg" alt="THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">THIẾU VỐN BÁN ĐẤT XƯỞNG 30 X 50 (M) , MẶT TIỀN TỈNH LỘ 10, GIÁ 1,5 TỶ. LH: 0906978831 ANH KHƯƠNG </td> </tr></table> false Có lô đất , vị trí đẹp, có sổ hồng, giá 1,8 tỷ, SHR 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/co-lo-dat-vi-tri-dep-co-so-hong-gia-18-ty-shr-i1641484" title="Có lô đất , vị trí đẹp, có sổ hồng, giá 1,8 tỷ, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-CD9-FFCEA6.jpg" alt="Có lô đất , vị trí đẹp, có sổ hồng, giá 1,8 tỷ, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất , vị trí đẹp, có sổ hồng, giá 1,8 tỷ, SHR </td> </tr></table> false Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-125m2-co-so-hong-vi-tri-dep-gia-12-ty-i1643451" title="Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-E88-14BBB7.jpg" alt="Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 125m2, có sổ hồng, vị trí đẹp, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Nhanh tay đầu tư đất, 125m đất chính chủ, sổ hồng riêng. giá 1,2 tỷ, 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/nhanh-tay-dau-tu-dat-125m-dat-chinh-chu-so-hong-rieng-gia-12-ty-i1650642" title="Nhanh tay đầu tư đất, 125m đất chính chủ, sổ hồng riêng. giá 1,2 tỷ, "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-F2F-581CA5.jpg" alt="Nhanh tay đầu tư đất, 125m đất chính chủ, sổ hồng riêng. giá 1,2 tỷ, " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhanh tay đầu tư đất, 125m đất chính chủ, sổ hồng riêng. giá 1,2 tỷ, </td> </tr></table> false BÁN 4234M2 ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG CỐNG SÁU DÔ, NHỊ BÌNH, HÓC MÔN, GIÁ 4 TỶ, LH: 0906 978 831 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-4234m2-dat-vuon-duong-cong-sau-do-nhi-binh-hoc-mon-gia-4-ty-lh-0906-978-831-i1925042" title="BÁN 4234M2 ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG CỐNG SÁU DÔ, NHỊ BÌNH, HÓC MÔN, GIÁ 4 TỶ, LH: 0906 978 831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/04/thumb-BAF-53ABCE.jpg" alt="BÁN 4234M2 ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG CỐNG SÁU DÔ, NHỊ BÌNH, HÓC MÔN, GIÁ 4 TỶ, LH: 0906 978 831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN 4234M2 ĐẤT VƯỜN ĐƯỜNG CỐNG SÁU DÔ, NHỊ BÌNH, HÓC MÔN, GIÁ 4 TỶ, LH: 0906 978 831 </td> </tr></table> false Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/can-von-nen-ban-lo-dat-250m2-vi-tri-dep-gia-17-ty-lh-0906978831-i1637632" title="Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/28/thumb-C01-EDC730.jpg" alt="Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn nên bán lô đất 250m2 vị trí đẹp giá 1,7 tỷ, LH: 0906978831 </td> </tr></table> false Bán đất 125m2 chính chủ, cơ hội tốt đầu tư, giá chỉ 1,2 tỷ, sổ hồng 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-125m2-chinh-chu-co-hoi-tot-dau-tu-gia-chi-12-ty-so-hong-i1643874" title="Bán đất 125m2 chính chủ, cơ hội tốt đầu tư, giá chỉ 1,2 tỷ, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/04/thumb-E81-471121.jpg" alt="Bán đất 125m2 chính chủ, cơ hội tốt đầu tư, giá chỉ 1,2 tỷ, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 125m2 chính chủ, cơ hội tốt đầu tư, giá chỉ 1,2 tỷ, sổ hồng </td> </tr></table> false Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/chinh-chu-ban-nha-moi-xay-1-tret-1-lau-90m2-mat-tien-vo-van-van-so-rieng-gia-12-ty-i1823836" title="Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/16/thumb-32C-5CF8A6.jpg" alt="Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Chủ Bán nhà mới xây 1 trệt 1 lầu 90m2 Mặt Tiền Võ Văn Vân sổ riêng giá 1.2 tỷ </td> </tr></table> false Có thể đầu tư đất kinh doanh, xây phòng trọ, diện tích 250m2 giá 2 tỷ 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/co-the-dau-tu-dat-kinh-doanh-xay-phong-tro-dien-tich-250m2-gia-2-ty-i1632689" title="Có thể đầu tư đất kinh doanh, xây phòng trọ, diện tích 250m2 giá 2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/23/thumb-6F6-D8E4AD.jpg" alt="Có thể đầu tư đất kinh doanh, xây phòng trọ, diện tích 250m2 giá 2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có thể đầu tư đất kinh doanh, xây phòng trọ, diện tích 250m2 giá 2 tỷ </td> </tr></table> false Bán dãy phòng trọ, công nhân đông, thích hợp đầu tư, 125m2 giá 1,7 tỷ 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-day-phong-tro-cong-nhan-dong-thich-hop-dau-tu-125m2-gia-17-ty-i1636870" title="Bán dãy phòng trọ, công nhân đông, thích hợp đầu tư, 125m2 giá 1,7 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/27/thumb-D53-726C87.jpg" alt="Bán dãy phòng trọ, công nhân đông, thích hợp đầu tư, 125m2 giá 1,7 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy phòng trọ, công nhân đông, thích hợp đầu tư, 125m2 giá 1,7 tỷ </td> </tr></table> false BÁN GẤP 375M2 ĐẤT THỔ CƯ BÌNH CHÁNH, SHR, ĐƯỜNG NHỰA 14M. LH CHÍNH CHỦ 0901.893.659 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-375m2-dat-tho-cu-binh-chanh-shr-duong-nhua-14m-lh-chinh-chu-0901893659-i1899441" title="BÁN GẤP 375M2 ĐẤT THỔ CƯ BÌNH CHÁNH, SHR, ĐƯỜNG NHỰA 14M. LH CHÍNH CHỦ 0901.893.659"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/15/thumb-874-52E99E.jpg" alt="BÁN GẤP 375M2 ĐẤT THỔ CƯ BÌNH CHÁNH, SHR, ĐƯỜNG NHỰA 14M. LH CHÍNH CHỦ 0901.893.659" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP 375M2 ĐẤT THỔ CƯ BÌNH CHÁNH, SHR, ĐƯỜNG NHỰA 14M. LH CHÍNH CHỦ 0901.893.659 </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-gap-lo-dat-8x20m-gan-bv-cho-ray-2-binh-chanh-so-rieng-gia-780-trieu-i1809168" title="Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/30/thumb-C36-ABDF5F.jpg" alt="Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất 8x20m gần BV Chợ Rẫy 2, Bình Chánh , Sổ Riêng, giá 780 triệu </td> </tr></table> false Bán đất đường Đoàn Nguyễn Tuấn Bình Chánh, 5x25m, 470 triệu, sổ hồng riêng 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-vuon-c27/ban-dat-duong-doan-nguyen-tuan-binh-chanh-5x25m-470-trieu-so-hong-rieng-i1807267" title="Bán đất đường Đoàn Nguyễn Tuấn Bình Chánh, 5x25m, 470 triệu, sổ hồng riêng"><img src="" alt="Bán đất đường Đoàn Nguyễn Tuấn Bình Chánh, 5x25m, 470 triệu, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất đường Đoàn Nguyễn Tuấn Bình Chánh, 5x25m, 470 triệu, sổ hồng riêng </td> </tr></table>