http://diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/07/2019 false Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Hotline Chủ đầu tư 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-thanh-pho-bien-vung-tau-hotline-chu-dau-tu-i1742662" title=" Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Hotline Chủ đầu tư "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-BC4-E7CF3C.jpg" alt=" Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Hotline Chủ đầu tư " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Hotline Chủ đầu tư </td> </tr></table> false Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Liên hệ 0906856815 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-mat-tien-bien-quy-nhon-mo-ban-dot-1-chi-tu-999-trieucanlien-he-0906856815-i1802326" title="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Liên hệ 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/22/thumb-D87-3EFA49.jpg" alt="Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Liên hệ 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nghĩ dưỡng mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Liên hệ 0906856815 </td> </tr></table> false Căn hộ nghỉ dưỡng TP biển chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-tp-bien-chi-12-tycan-lh-giu-cho-50-trieucan-i1741356" title="Căn hộ nghỉ dưỡng TP biển chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/21/thumb-058-8A48D2.jpg" alt="Căn hộ nghỉ dưỡng TP biển chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nghỉ dưỡng TP biển chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn </td> </tr></table> false Quy Nhơn Melody - Dự án condotel đáng đầu tư năm 2019, cam kết lợi nhuận.LH 0906856815 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/quy-nhon-melody-du-an-condotel-dang-dau-tu-nam-2019-cam-ket-loi-nhuanlh-0906856815-i1814968" title="Quy Nhơn Melody - Dự án condotel đáng đầu tư năm 2019, cam kết lợi nhuận.LH 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-A53-3CC9E5.jpg" alt="Quy Nhơn Melody - Dự án condotel đáng đầu tư năm 2019, cam kết lợi nhuận.LH 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy Nhơn Melody - Dự án condotel đáng đầu tư năm 2019, cam kết lợi nhuận.LH 0906856815 </td> </tr></table> false Cần bán lại 2 căn nhà phố MT Đinh Đức Thiện. Đối diện KCN Cầu Tràm, SHR, CC ngay 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ban-lai-2-can-nha-pho-mt-dinh-duc-thien-doi-dien-kcn-cau-tram-shr-cc-ngay-i1681010" title="Cần bán lại 2 căn nhà phố MT Đinh Đức Thiện. Đối diện KCN Cầu Tràm, SHR, CC ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/05/thumb-7D3-5CCFF6.jpg" alt="Cần bán lại 2 căn nhà phố MT Đinh Đức Thiện. Đối diện KCN Cầu Tràm, SHR, CC ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lại 2 căn nhà phố MT Đinh Đức Thiện. Đối diện KCN Cầu Tràm, SHR, CC ngay </td> </tr></table> false Condotel Quy Nhơn Melod, cam kết lợi nhuận, chỉ từ 1.2 tỷ/căn.LH 0906856815 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-quy-nhon-melod-cam-ket-loi-nhuan-chi-tu-12-tycanlh-0906856815-i1814965" title="Condotel Quy Nhơn Melod, cam kết lợi nhuận, chỉ từ 1.2 tỷ/căn.LH 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-237-505FDB.jpg" alt="Condotel Quy Nhơn Melod, cam kết lợi nhuận, chỉ từ 1.2 tỷ/căn.LH 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel Quy Nhơn Melod, cam kết lợi nhuận, chỉ từ 1.2 tỷ/căn.LH 0906856815 </td> </tr></table> false Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê từ 10%/năm trở lên.LH 0906856815 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-quy-nhon-melody-cam-ket-loi-nhuan-cho-thue-tu-10nam-tro-lenlh-0906856815-i1814959" title="Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê từ 10%/năm trở lên.LH 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-521-305BF9.jpg" alt="Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê từ 10%/năm trở lên.LH 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê từ 10%/năm trở lên.LH 0906856815 </td> </tr></table> false Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Gọi ngay 0906856815 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-mat-tien-bien-mo-ban-dot-1-co-hoi-dau-tu-goi-ngay-0906856815-i1796168" title="Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Gọi ngay 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Gọi ngay 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Gọi ngay 0906856815 </td> </tr></table> false CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chinh-thuc-giu-cho-block-2-flamenco-quy-nhon-melody-can-ho-nghi-duong-i1862847" title="CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/20/thumb-1AE-E66125.jpg" alt="CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG </td> </tr></table> false CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chinh-thuc-giu-cho-block-2-flamenco-quy-nhon-melody-can-ho-nghi-duong-i1862779" title="CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/20/thumb-DDC-15A606.jpg" alt="CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHÍNH THỨC GIỮ CHỖ BLOCK 2 FLAMENCO QUY NHƠN MELODY CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG </td> </tr></table> false Sang nhượng căn hộ Boulevard 2PN Giá 2,1ty, TT 70% Bao thuế Phí.LH 0931843385 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/sang-nhuong-can-ho-boulevard-2pn-gia-21ty-tt-70-bao-thue-philh-0931843385-i1831307" title="Sang nhượng căn hộ Boulevard 2PN Giá 2,1ty, TT 70% Bao thuế Phí.LH 0931843385"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/25/thumb-100-854395.jpg" alt="Sang nhượng căn hộ Boulevard 2PN Giá 2,1ty, TT 70% Bao thuế Phí.LH 0931843385" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sang nhượng căn hộ Boulevard 2PN Giá 2,1ty, TT 70% Bao thuế Phí.LH 0931843385 </td> </tr></table> false CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chung-cu-quy-nhon-gia-re-so-hong-dai-lau-tron-view-bien-i1861245" title="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-1EF-80073F.jpg" alt="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN </td> </tr></table> false CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chung-cu-quy-nhon-gia-re-so-hong-dai-lau-tron-view-bien-i1861247" title="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-1BF-95B0EB.jpg" alt="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN </td> </tr></table> false CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chung-cu-quy-nhon-gia-re-so-hong-dai-lau-tron-view-bien-i1861249" title="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-914-5BD954.jpg" alt="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN </td> </tr></table> false CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chung-cu-quy-nhon-gia-re-so-hong-dai-lau-tron-view-bien-i1861253" title="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-B8E-56DF5B.jpg" alt="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN </td> </tr></table> false CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chung-cu-quy-nhon-gia-re-so-hong-dai-lau-tron-view-bien-i1861255" title="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/18/thumb-649-77DFA8.jpg" alt="CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHUNG CƯ QUY NHƠN GIÁ RẺ SỔ HỒNG DÀI LÂU TRỌN VIEW BIỂN </td> </tr></table> false Căn hộ biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-bien-vung-tau-chi-12-tycan-lh-giu-cho-50-trieucan-i1741365" title="Căn hộ biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/21/thumb-CFB-1158FD.jpg" alt="Căn hộ biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn </td> </tr></table> false Sắp công bố dự án Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/sap-cong-bo-du-an-can-ho-thanh-pho-bien-vung-tau-i1742670" title="Sắp công bố dự án Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-3AF-04764C.jpg" alt="Sắp công bố dự án Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sắp công bố dự án Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu </td> </tr></table> false Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-mat-tien-bien-mo-ban-dot-1-co-hoi-dau-tu-hotline-giu-cho-0906856815-i1796161" title="Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/13/thumb-CD5-D5504C.jpg" alt="Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815 </td> </tr></table> false Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu hot nhất tháng 12. 23/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-thanh-pho-bien-vung-tau-hot-nhat-thang-12-i1742661" title="Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu hot nhất tháng 12. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-0B5-9E701B.jpg" alt="Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu hot nhất tháng 12. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu hot nhất tháng 12. </td> </tr></table>