http://diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/10/2019 false Chính chủ cần bán căn block 1B, 9A, dt sử dụng 57m2, 2pn, 2WC, 2 ban công. 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chinh-chu-can-ban-can-block-1b-9a-dt-su-dung-57m2-2pn-2wc-2-ban-cong-i1594265" title="Chính chủ cần bán căn block 1B, 9A, dt sử dụng 57m2, 2pn, 2WC, 2 ban công."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/02/thumb-F02-C35EBA.jpg" alt="Chính chủ cần bán căn block 1B, 9A, dt sử dụng 57m2, 2pn, 2WC, 2 ban công." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán căn block 1B, 9A, dt sử dụng 57m2, 2pn, 2WC, 2 ban công. </td> </tr></table> false CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN CHÍNH THỨC CHO GIỮ CHỖ CHỈ 1,2TỶ/CĂN 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-mat-tien-bien-quy-nhon-chinh-thuc-cho-giu-cho-chi-12tycan-i1807125" title="CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN CHÍNH THỨC CHO GIỮ CHỖ CHỈ 1,2TỶ/CĂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/28/thumb-84B-EF2A5A.jpg" alt="CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN CHÍNH THỨC CHO GIỮ CHỖ CHỈ 1,2TỶ/CĂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN CHÍNH THỨC CHO GIỮ CHỖ CHỈ 1,2TỶ/CĂN </td> </tr></table> false CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO VIEW TRỰC DIỆN BIỂN. GIÁ TỪ 36TR/M2. LH: 0938982074 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-5-sao-view-truc-dien-bien-gia-tu-36trm2-lh-0938982074-i1915081" title="CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO VIEW TRỰC DIỆN BIỂN. GIÁ TỪ 36TR/M2. LH: 0938982074"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-628-BD705C.jpg" alt="CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO VIEW TRỰC DIỆN BIỂN. GIÁ TỪ 36TR/M2. LH: 0938982074" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO VIEW TRỰC DIỆN BIỂN. GIÁ TỪ 36TR/M2. LH: 0938982074 </td> </tr></table> false CĂN HỘ DU LỊCH NGAY THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 200M. LH: 0938982074 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-du-lich-ngay-thanh-pho-bien-vung-tau-cach-bien-chi-200m-lh-0938982074-i1915102" title="CĂN HỘ DU LỊCH NGAY THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 200M. LH: 0938982074"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/18/thumb-ECF-982237.jpg" alt="CĂN HỘ DU LỊCH NGAY THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 200M. LH: 0938982074" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĂN HỘ DU LỊCH NGAY THÀNH PHỐ BIỂN VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 200M. LH: 0938982074 </td> </tr></table> false HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ DU LỊCH 5 SAO VIEW BIỂN NGAY TP. VŨNG TÀU LH: 0938982074 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-ban-can-ho-du-lich-5-sao-view-bien-ngay-tp-vung-tau-lh-0938982074-i1910516" title="HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ DU LỊCH 5 SAO VIEW BIỂN NGAY TP. VŨNG TÀU LH: 0938982074"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/06/thumb-DF8-4ACA43.jpg" alt="HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ DU LỊCH 5 SAO VIEW BIỂN NGAY TP. VŨNG TÀU LH: 0938982074" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ DU LỊCH 5 SAO VIEW BIỂN NGAY TP. VŨNG TÀU LH: 0938982074 </td> </tr></table> false CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO CÁCH BIỂN CHỈ 200M NGAY TRUNG TÂM TP VŨNG TÀU. LH: 0938982074 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-5-sao-cach-bien-chi-200m-ngay-trung-tam-tp-vung-tau-lh-0938982074-i1915566" title="CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO CÁCH BIỂN CHỈ 200M NGAY TRUNG TÂM TP VŨNG TÀU. LH: 0938982074"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/19/thumb-CC9-D30E4A.jpg" alt="CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO CÁCH BIỂN CHỈ 200M NGAY TRUNG TÂM TP VŨNG TÀU. LH: 0938982074" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG 5 SAO CÁCH BIỂN CHỈ 200M NGAY TRUNG TÂM TP VŨNG TÀU. LH: 0938982074 </td> </tr></table> false BÁN CĂN HỘ DU LỊCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ GÓP TRONG 3 NĂM.LH: 0938982074 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-can-ho-du-lich-vung-tau-cach-bien-chi-150m-tra-gop-trong-3-namlh-0938982074-i1911326" title="BÁN CĂN HỘ DU LỊCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ GÓP TRONG 3 NĂM.LH: 0938982074"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/09/thumb-358-8E3EAC.jpg" alt="BÁN CĂN HỘ DU LỊCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ GÓP TRONG 3 NĂM.LH: 0938982074" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN CĂN HỘ DU LỊCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ GÓP TRONG 3 NĂM.LH: 0938982074 </td> </tr></table> false HƯNG THỊNH BÁN CAN HỘ TRÊN ĐƯỜNG THI SÁCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ TRƯỚC CHỈ 15% 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-ban-can-ho-tren-duong-thi-sach-vung-tau-cach-bien-chi-150m-tra-truoc-chi-15-i1912096" title="HƯNG THỊNH BÁN CAN HỘ TRÊN ĐƯỜNG THI SÁCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ TRƯỚC CHỈ 15%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/11/thumb-D5F-CD2680.jpg" alt="HƯNG THỊNH BÁN CAN HỘ TRÊN ĐƯỜNG THI SÁCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ TRƯỚC CHỈ 15%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG THỊNH BÁN CAN HỘ TRÊN ĐƯỜNG THI SÁCH VŨNG TÀU, CÁCH BIỂN CHỈ 150M, TRẢ TRƯỚC CHỈ 15% </td> </tr></table> false HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ VIEW BIỂN VŨNG TÀU CÁCH BIỂN 150M. GIÁ 38TR/M2 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-ban-can-ho-view-bien-vung-tau-cach-bien-150m-gia-38trm2-i1912107" title="HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ VIEW BIỂN VŨNG TÀU CÁCH BIỂN 150M. GIÁ 38TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ VIEW BIỂN VŨNG TÀU CÁCH BIỂN 150M. GIÁ 38TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG THỊNH BÁN CĂN HỘ VIEW BIỂN VŨNG TÀU CÁCH BIỂN 150M. GIÁ 38TR/M2 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh bán căn hộ du lịch ngay thành phố biển Vũng Tàu, Giá chỉ 38tr/m2 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-ban-can-ho-du-lich-ngay-thanh-pho-bien-vung-tau-gia-chi-38trm2-i1906772" title="Hưng Thịnh bán căn hộ du lịch ngay thành phố biển Vũng Tàu, Giá chỉ 38tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="Hưng Thịnh bán căn hộ du lịch ngay thành phố biển Vũng Tàu, Giá chỉ 38tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh bán căn hộ du lịch ngay thành phố biển Vũng Tàu, Giá chỉ 38tr/m2 </td> </tr></table> false TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5* 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/tap-doan-hung-thinh-mo-ban-dot-2-can-ho-du-lich-chuan-5-i1931700" title="TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5*"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5*" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5* </td> </tr></table> false TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5* 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/tap-doan-hung-thinh-mo-ban-dot-2-can-ho-du-lich-chuan-5-i1931698" title="TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5*"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/22/thumb-E24-52438B.jpg" alt="TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5*" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH MỞ BÁN ĐỢT 2 CĂN HỘ DU LỊCH CHUẨN 5* </td> </tr></table> false HƯNG THỊNH MỞ BÁN DỰ ÁN VŨNG TÀU PEARL 2 PN GIÁ CHỈ 1,7 TỶ. LH: 0932116770 MS. QUỲNH 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-mo-ban-du-an-vung-tau-pearl-2-pn-gia-chi-17-ty-lh-0932116770-ms-quynh-i1931588" title="HƯNG THỊNH MỞ BÁN DỰ ÁN VŨNG TÀU PEARL 2 PN GIÁ CHỈ 1,7 TỶ. LH: 0932116770 MS. QUỲNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-dich-vu_350.jpg" alt="HƯNG THỊNH MỞ BÁN DỰ ÁN VŨNG TÀU PEARL 2 PN GIÁ CHỈ 1,7 TỶ. LH: 0932116770 MS. QUỲNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG THỊNH MỞ BÁN DỰ ÁN VŨNG TÀU PEARL 2 PN GIÁ CHỈ 1,7 TỶ. LH: 0932116770 MS. QUỲNH </td> </tr></table> false Căn hộ nghỉ dưỡng biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-nghi-duong-bien-vung-tau-chi-12-tycan-lh-giu-cho-50-trieucan-i1741366" title="Căn hộ nghỉ dưỡng biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/21/thumb-32E-C5280C.jpg" alt="Căn hộ nghỉ dưỡng biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ nghỉ dưỡng biển Vũng Tàu chỉ 1.2 tỷ/căn. LH giữ chỗ 50 triệu/căn </td> </tr></table> false Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Nhận Thông tin gọi ngay 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-thanh-pho-bien-vung-tau-nhan-thong-tin-goi-ngay-i1742664" title=" Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Nhận Thông tin gọi ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/22/thumb-E70-E50D56.jpg" alt=" Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Nhận Thông tin gọi ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Căn hộ thành phố biển Vũng Tàu. Nhận Thông tin gọi ngay </td> </tr></table> false Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/q7-saigon-riverside-khu-phuc-hop-ven-song-rat-duoc-nguoi-mua-nha-ua-chuong-i1750455" title="Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/03/thumb-824-2CBBA8.jpg" alt="Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng </td> </tr></table> false Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê trên 100 triệu/năm.LH 0906856815 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-quy-nhon-melody-cam-ket-loi-nhuan-cho-thue-tren-100-trieunamlh-0906856815-i1814963" title="Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê trên 100 triệu/năm.LH 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-831-A93A63.jpg" alt="Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê trên 100 triệu/năm.LH 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel Quy Nhơn Melody - Cam kết lợi nhuận cho thuê trên 100 triệu/năm.LH 0906856815 </td> </tr></table> false Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Chủ đầu tư 0906856815 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-mat-tien-bien-quy-nhon-mo-ban-dot-1-chi-tu-999-trieucanchu-dau-tu-0906856815-i1802330" title="Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Chủ đầu tư 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/22/thumb-4EA-FAE186.jpg" alt="Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Chủ đầu tư 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel mặt tiền biển Quy Nhơn - Mở bán đợt 1 chỉ từ 999 triệu/căn.Chủ đầu tư 0906856815 </td> </tr></table> false Suất nội bộ căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu dân cư Him Lam ck ngay 4% LH ngay 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/suat-noi-bo-can-ho-chung-cu-cao-cap-nam-trong-khu-dan-cu-him-lam-ck-ngay-4-lh-ngay-i1145053" title="Suất nội bộ căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu dân cư Him Lam ck ngay 4% LH ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/12/07/thumb-CE1-D74C26.jpg" alt="Suất nội bộ căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu dân cư Him Lam ck ngay 4% LH ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Suất nội bộ căn hộ chung cư cao cấp nằm trong khu dân cư Him Lam ck ngay 4% LH ngay </td> </tr></table> false Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7 22/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-can-ho-53m2-2pn-view-ho-boi-tien-nghi-chuan-chcc-chau-au-gia-tot-nhat-kv-quan-7-i1782940" title="Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/02/21/thumb-A99-C1F79C.jpg" alt="Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7 </td> </tr></table>