http://diaoconline.vn Căn hộ dich vụ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2020 false Bán căn hộ 53m2 1PN 1+ view sông, Quận 7 CK3%-18% 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-can-ho-53m2-1pn-1-view-song-quan-7-ck3-18-i1774403" title="Bán căn hộ 53m2 1PN 1+ view sông, Quận 7 CK3%-18% "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/14/thumb-182-D14CFA.jpg" alt="Bán căn hộ 53m2 1PN 1+ view sông, Quận 7 CK3%-18% " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 53m2 1PN 1+ view sông, Quận 7 CK3%-18% </td> </tr></table> false Suất nội bộ giá rẻ tại Q7 Saigon Riverside 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/suat-noi-bo-gia-re-tai-q7-saigon-riverside-i1757215" title="Suất nội bộ giá rẻ tại Q7 Saigon Riverside "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/12/thumb-678-C2918C.jpg" alt="Suất nội bộ giá rẻ tại Q7 Saigon Riverside " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Suất nội bộ giá rẻ tại Q7 Saigon Riverside </td> </tr></table> false Mở bán block cuối cùng dự án Q7 Sài Gòn Riverside giá và chính sách ưu đãi 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/mo-ban-block-cuoi-cung-du-an-q7-sai-gon-riverside-gia-va-chinh-sach-uu-dai-i1628502" title="Mở bán block cuối cùng dự án Q7 Sài Gòn Riverside giá và chính sách ưu đãi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-5CE-65700F.jpg" alt="Mở bán block cuối cùng dự án Q7 Sài Gòn Riverside giá và chính sách ưu đãi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán block cuối cùng dự án Q7 Sài Gòn Riverside giá và chính sách ưu đãi </td> </tr></table> false Chỉ 1,6 tỷ sở hữu căn hộ Top căn hộ tốt nhất Quận 7 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chi-16-ty-so-huu-can-ho-top-can-ho-tot-nhat-quan-7-i1750601" title="Chỉ 1,6 tỷ sở hữu căn hộ Top căn hộ tốt nhất Quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/03/thumb-01D-8DCB87.jpg" alt="Chỉ 1,6 tỷ sở hữu căn hộ Top căn hộ tốt nhất Quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1,6 tỷ sở hữu căn hộ Top căn hộ tốt nhất Quận 7 </td> </tr></table> false TT 500tr sở hữu căn hộ được bình chọn tốt nhất việt Nam 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/tt-500tr-so-huu-can-ho-duoc-binh-chon-tot-nhat-viet-nam-i1761252" title="TT 500tr sở hữu căn hộ được bình chọn tốt nhất việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/19/thumb-62B-9771AF.jpg" alt="TT 500tr sở hữu căn hộ được bình chọn tốt nhất việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">TT 500tr sở hữu căn hộ được bình chọn tốt nhất việt Nam </td> </tr></table> false Cơ hội cuối sở hữu căn hộ Smarthome, view sông, hiếm có 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/co-hoi-cuoi-so-huu-can-ho-smarthome-view-song-hiem-co-i1692242" title="Cơ hội cuối sở hữu căn hộ Smarthome, view sông, hiếm có "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/15/thumb-9C3-54568C.jpg" alt="Cơ hội cuối sở hữu căn hộ Smarthome, view sông, hiếm có " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội cuối sở hữu căn hộ Smarthome, view sông, hiếm có </td> </tr></table> false Căn hộ đa năng 1PN 1+53m2 view hồ bơi, giá gốc CĐT,nơi đáng sống 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/can-ho-da-nang-1pn-153m2-view-ho-boi-gia-goc-cdtnoi-dang-song-i1773874" title="Căn hộ đa năng 1PN 1+53m2 view hồ bơi, giá gốc CĐT,nơi đáng sống"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/11/thumb-9AC-614EAC.jpg" alt="Căn hộ đa năng 1PN 1+53m2 view hồ bơi, giá gốc CĐT,nơi đáng sống" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ đa năng 1PN 1+53m2 view hồ bơi, giá gốc CĐT,nơi đáng sống </td> </tr></table> false Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/q7-saigon-riverside-khu-phuc-hop-ven-song-rat-duoc-nguoi-mua-nha-ua-chuong-i1750455" title="Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/03/thumb-824-2CBBA8.jpg" alt="Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Q7 Saigon Riverside - khu phức hợp ven sông rất được người mua nhà ưa chuộng </td> </tr></table> false Chỉ 1 tỷ -1,2 tỷ sở hữu căn hộ smart office ngay ga metro Bình Tháị, trả góp 0% lãi suất 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/chi-1-ty-12-ty-so-huu-can-ho-smart-office-ngay-ga-metro-binh-thai-tra-gop-0-lai-suat-i1563066" title="Chỉ 1 tỷ -1,2 tỷ sở hữu căn hộ smart office ngay ga metro Bình Tháị, trả góp 0% lãi suất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/20/thumb-852-D2C8EB.jpg" alt="Chỉ 1 tỷ -1,2 tỷ sở hữu căn hộ smart office ngay ga metro Bình Tháị, trả góp 0% lãi suất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1 tỷ -1,2 tỷ sở hữu căn hộ smart office ngay ga metro Bình Tháị, trả góp 0% lãi suất </td> </tr></table> false Đầu tư Lavita Charm sinh lời cực cao, CH trang bị Smart Electronic, nội thất bếp Malloca giá 1,3 tỷ 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/dau-tu-lavita-charmsinh-loi-cuc-cao-ch-trang-bi-smart-electronic-noi-that-bep-malloca-gia-13-ty-i1488091" title="Đầu tư Lavita Charm sinh lời cực cao, CH trang bị Smart Electronic, nội thất bếp Malloca giá 1,3 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/14/thumb-449-042608.jpg" alt="Đầu tư Lavita Charm sinh lời cực cao, CH trang bị Smart Electronic, nội thất bếp Malloca giá 1,3 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư Lavita Charm sinh lời cực cao, CH trang bị Smart Electronic, nội thất bếp Malloca giá 1,3 tỷ </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bán Khu căn hộ Smart home Q Thủ Đức giá chỉ 1,1 tỷ/ căn chính sách tốt 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/hung-thinh-mo-ban-khu-can-ho-smart-home-q-thu-duc-gia-chi-11-ty-can-chinh-sach-tot-i1482604" title="Hưng Thịnh mở bán Khu căn hộ Smart home Q Thủ Đức giá chỉ 1,1 tỷ/ căn chính sách tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/07/thumb-DC2-A710E1.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bán Khu căn hộ Smart home Q Thủ Đức giá chỉ 1,1 tỷ/ căn chính sách tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bán Khu căn hộ Smart home Q Thủ Đức giá chỉ 1,1 tỷ/ căn chính sách tốt </td> </tr></table> false Bán lại căn hộ 9 View liền kề Coopmart xa lộ Hà Nội giá 1ty170 ( đã VAT) giá rẻ nhất khu vực 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-lai-can-ho-9-view-lien-ke-coopmart-xa-lo-ha-noi-gia-1ty170-da-vat-gia-re-nhat-khu-vuc-i1488758" title="Bán lại căn hộ 9 View liền kề Coopmart xa lộ Hà Nội giá 1ty170 ( đã VAT) giá rẻ nhất khu vực"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/08/15/thumb-B0F-FE238B.jpg" alt="Bán lại căn hộ 9 View liền kề Coopmart xa lộ Hà Nội giá 1ty170 ( đã VAT) giá rẻ nhất khu vực" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại căn hộ 9 View liền kề Coopmart xa lộ Hà Nội giá 1ty170 ( đã VAT) giá rẻ nhất khu vực </td> </tr></table> false Độc quyền giỏ hàng căn hộ Q7 Saigon Riverside vi trí đẹp, Quận 7 chiết khấu cao LH 0909488911 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/doc-quyen-gio-hang-can-ho-q7-saigon-riverside-vi-tri-dep-quan-7-chiet-khau-cao-lh-0909488911-i1692213" title="Độc quyền giỏ hàng căn hộ Q7 Saigon Riverside vi trí đẹp, Quận 7 chiết khấu cao LH 0909488911"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/09/15/thumb-4C4-EEB914.jpg" alt="Độc quyền giỏ hàng căn hộ Q7 Saigon Riverside vi trí đẹp, Quận 7 chiết khấu cao LH 0909488911" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Độc quyền giỏ hàng căn hộ Q7 Saigon Riverside vi trí đẹp, Quận 7 chiết khấu cao LH 0909488911 </td> </tr></table> false Sở hữu căn hộ thông minh liền kề KDC Phú Mỹ giá 1,6 tỷ/ 53m2 trả trước 240 triệu 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/so-huu-can-ho-thong-minh-lien-ke-kdc-phu-my-gia-16-ty-53m2-tra-truoc-240-trieu-i1725858" title="Sở hữu căn hộ thông minh liền kề KDC Phú Mỹ giá 1,6 tỷ/ 53m2 trả trước 240 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/29/thumb-7D2-9FDC17.jpg" alt="Sở hữu căn hộ thông minh liền kề KDC Phú Mỹ giá 1,6 tỷ/ 53m2 trả trước 240 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu căn hộ thông minh liền kề KDC Phú Mỹ giá 1,6 tỷ/ 53m2 trả trước 240 triệu </td> </tr></table> false Suất nội bộ 53m2,smarthome, tặng máy lạnh, bộ bếp Malloca giá chỉ 1,6 tỷ/ căn 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/suat-noi-bo-53m2smarthome-tang-may-lanh-bo-bep-malloca-gia-chi-16-ty-can-i1757194" title="Suất nội bộ 53m2,smarthome, tặng máy lạnh, bộ bếp Malloca giá chỉ 1,6 tỷ/ căn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/12/thumb-0C6-CF84BF.jpg" alt="Suất nội bộ 53m2,smarthome, tặng máy lạnh, bộ bếp Malloca giá chỉ 1,6 tỷ/ căn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Suất nội bộ 53m2,smarthome, tặng máy lạnh, bộ bếp Malloca giá chỉ 1,6 tỷ/ căn </td> </tr></table> false 53m2 2PN 1WC giá 1,7 tỷ trả góp 3 năm không lãi suất LH 0909488911 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/53m2-2pn-1wc-gia-17-ty-tra-gop-3-nam-khong-lai-suat-lh-0909488911-i1774491" title="53m2 2PN 1WC giá 1,7 tỷ trả góp 3 năm không lãi suất LH 0909488911"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/14/thumb-584-349D56.jpg" alt="53m2 2PN 1WC giá 1,7 tỷ trả góp 3 năm không lãi suất LH 0909488911" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">53m2 2PN 1WC giá 1,7 tỷ trả góp 3 năm không lãi suất LH 0909488911 </td> </tr></table> false Đầu tư căn hộ đa năng 53m2, smarthome, Quận 7 giá gốc giai đoạn 1 giảm trực tiếp 3% 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/dau-tu-can-ho-da-nang-53m2-smarthome-quan-7-gia-goc-giai-doan-1-giam-truc-tiep-3-i1627111" title="Đầu tư căn hộ đa năng 53m2, smarthome, Quận 7 giá gốc giai đoạn 1 giảm trực tiếp 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/14/thumb-30E-718C31.jpg" alt="Đầu tư căn hộ đa năng 53m2, smarthome, Quận 7 giá gốc giai đoạn 1 giảm trực tiếp 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư căn hộ đa năng 53m2, smarthome, Quận 7 giá gốc giai đoạn 1 giảm trực tiếp 3% </td> </tr></table> false Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/ban-can-ho-53m2-2pn-view-ho-boi-tien-nghi-chuan-chcc-chau-au-gia-tot-nhat-kv-quan-7-i1782940" title="Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/02/21/thumb-A99-C1F79C.jpg" alt="Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn hộ 53m2 2PN view hồ bơi, tiện nghi chuẩn CHCC Châu Âu giá tốt nhất KV Quận 7 </td> </tr></table> false Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/condotel-mat-tien-bien-mo-ban-dot-1-co-hoi-dau-tu-hotline-giu-cho-0906856815-i1796161" title="Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/13/thumb-CD5-D5504C.jpg" alt="Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Condotel mặt tiền biển mở bán đợt 1. Cơ hội đầu tư. Hotline giữ chỗ 0906856815 </td> </tr></table> false Quy Nhơn Melody - Dự án Condotel cam kết lợi nhuận 10-12%/năm. LH giữ chỗ 0906856815 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-can-ho-dich-vu-c26/quy-nhon-melody-du-an-condotel-cam-ket-loi-nhuan-10-12nam-lh-giu-cho-0906856815-i1814962" title="Quy Nhơn Melody - Dự án Condotel cam kết lợi nhuận 10-12%/năm. LH giữ chỗ 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/04/thumb-1C2-B582C6.jpg" alt="Quy Nhơn Melody - Dự án Condotel cam kết lợi nhuận 10-12%/năm. LH giữ chỗ 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy Nhơn Melody - Dự án Condotel cam kết lợi nhuận 10-12%/năm. LH giữ chỗ 0906856815 </td> </tr></table>