http://diaoconline.vn Khách Sạn - Nhà Phố - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 17/07/2019 false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1059615" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính ,DT: 6mx24m, đúc 4 lầu, 16 phòng, giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false 1. Bán nhà hẻm Gò Vấp Giá 6.2 tỷ (thương lượng), đường Quang Trung, P.8, nhà mới 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/1ban-nha-hem-go-vap-gia-62-ty-thuong-luong-duong-quang-trung-p8-nha-moi-i1850004" title="1. Bán nhà hẻm Gò Vấp Giá 6.2 tỷ (thương lượng), đường Quang Trung, P.8, nhà mới"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/30/thumb-B32-6D78F7.jpg" alt="1. Bán nhà hẻm Gò Vấp Giá 6.2 tỷ (thương lượng), đường Quang Trung, P.8, nhà mới" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1. Bán nhà hẻm Gò Vấp Giá 6.2 tỷ (thương lượng), đường Quang Trung, P.8, nhà mới </td> </tr></table> false Cần Bán Gấp nhà cấp 4 Đúng Giá 1 Tỷ 4 - Sát chợ Bà Hom, 0906684015 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-nha-cap-4-dung-gia-1-ty-4-sat-cho-ba-hom-0906684015-i1856723" title="Cần Bán Gấp nhà cấp 4 Đúng Giá 1 Tỷ 4 - Sát chợ Bà Hom, 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/13/thumb-DC9-B16711.jpg" alt="Cần Bán Gấp nhà cấp 4 Đúng Giá 1 Tỷ 4 - Sát chợ Bà Hom, 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Gấp nhà cấp 4 Đúng Giá 1 Tỷ 4 - Sát chợ Bà Hom, 0906684015 </td> </tr></table> false Siêu Phẩm Mặt Tiền Hai Bà Trưng Đối diện KS Park Hyatt, Q.1, DT: 8,26x14m, 5 lầu, HĐT 11000$ 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/sieu-pham-mat-tien-hai-ba-trung-doi-dien-ks-park-hyatt-q1-dt-826x14m-5-lau-hdt-11000-i1855847" title="Siêu Phẩm Mặt Tiền Hai Bà Trưng Đối diện KS Park Hyatt, Q.1, DT: 8,26x14m, 5 lầu, HĐT 11000$"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Siêu Phẩm Mặt Tiền Hai Bà Trưng Đối diện KS Park Hyatt, Q.1, DT: 8,26x14m, 5 lầu, HĐT 11000$" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Siêu Phẩm Mặt Tiền Hai Bà Trưng Đối diện KS Park Hyatt, Q.1, DT: 8,26x14m, 5 lầu, HĐT 11000$ </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ban-gap-khach-san-mt-duong-chinh-dt-6mx24m-duc-4-lau-16-phong-gia-124-ty-i1024281" title="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn MT đường chính DT: 6mx24m đúc 4 lầu 16 phòng giá 12,4 tỷ </td> </tr></table> false BÁN CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG CONDOTEL THÀNH PHỐ QUY NHƠN 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-can-ho-nghi-duong-condotel-thanh-pho-quy-nhon-i1848352" title="BÁN CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG CONDOTEL THÀNH PHỐ QUY NHƠN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="BÁN CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG CONDOTEL THÀNH PHỐ QUY NHƠN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG CONDOTEL THÀNH PHỐ QUY NHƠN </td> </tr></table> false HƯNG THỊNH MỞ BÁN CĂN HỘ CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/hung-thinh-mo-ban-can-ho-condotel-mat-tien-bien-quy-nhon-i1848923" title="HƯNG THỊNH MỞ BÁN CĂN HỘ CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="HƯNG THỊNH MỞ BÁN CĂN HỘ CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HƯNG THỊNH MỞ BÁN CĂN HỘ CONDOTEL MẶT TIỀN BIỂN QUY NHƠN </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-252m2-cqh-gia-12-ty-i1059391" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẻm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mx30m, 252m2 ,CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false CONDOTEL QUY NHƠN MELODY HƯNG THỊNH 5* 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/condotel-quy-nhon-melody-hung-thinh-5-i1849837" title="CONDOTEL QUY NHƠN MELODY HƯNG THỊNH 5*"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="CONDOTEL QUY NHƠN MELODY HƯNG THỊNH 5*" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CONDOTEL QUY NHƠN MELODY HƯNG THỊNH 5* </td> </tr></table> false CONDOTEL QUY NHƠN MẶT TIỀN BIỂN 5 SAO 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/condotel-quy-nhon-mat-tien-bien-5-sao-i1849306" title="CONDOTEL QUY NHƠN MẶT TIỀN BIỂN 5 SAO"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="CONDOTEL QUY NHƠN MẶT TIỀN BIỂN 5 SAO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CONDOTEL QUY NHƠN MẶT TIỀN BIỂN 5 SAO </td> </tr></table> false CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN MỞ BÁN ĐỢT 1 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ho-condotel-quy-nhon-mo-ban-dot-1-i1848912" title="CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN MỞ BÁN ĐỢT 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN MỞ BÁN ĐỢT 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN MỞ BÁN ĐỢT 1 </td> </tr></table> false CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN 5* SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/can-ho-condotel-quy-nhon-5-sang-trong-dang-cap-i1848919" title="CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN 5* SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN 5* SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN 5* SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP </td> </tr></table> false MỞ BÁN ĐỢT 1 CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN - HƯNG THỊNH 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/mo-ban-dot-1-can-ho-condotel-quy-nhon-hung-thinh-i1848331" title="MỞ BÁN ĐỢT 1 CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN - HƯNG THỊNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="MỞ BÁN ĐỢT 1 CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN - HƯNG THỊNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN ĐỢT 1 CĂN HỘ CONDOTEL QUY NHƠN - HƯNG THỊNH </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-khach-san-moi-xay-duong-hem-8m-nguyen-oanh-p17-dt-84mx30m-cqh-gia-12-ty-i1059681" title="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/khach-san-nha-pho.jpg" alt="Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới xây, đường hẽm 8m, Nguyễn Oanh, P.17, DT: 8,4mX30m, CQH, giá 12 tỷ </td> </tr></table> false Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ro-hang-chinh-chu-biet-thu-52x20m-88-ty-nha-pho-74x18m-10-ty-0932424238-i1854262" title="Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-29C-C451D1.jpg" alt="Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng chính chủ biệt thự 5,2x20m, 8.8 tỷ, nhà phố 7,4x18m, 10 tỷ, 0932424238 </td> </tr></table> false Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ro-hang-chinh-chu-biet-thu-74x18m995-ty-nha-pho-52x20m88-ty-can-thuong-mai-2-mt-0932424238-i1855557" title="Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-FFB-8E1960.jpg" alt="Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng chính chủ biệt thự 7,4x18m(9,95 tỷ) nhà phố 5,2x20m(8,8 tỷ) căn thương mại 2 MT 0932424238 </td> </tr></table> false Còn duy nhất 6 căn Shophouse City Land giá 8 tyr999tr. CK 600tr/ căn. 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/con-duy-nhat-6-can-shophouse-city-land-gia-8-tyr999tr-ck-600tr-can-i1880821" title="Còn duy nhất 6 căn Shophouse City Land giá 8 tyr999tr. CK 600tr/ căn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/16/thumb-454-17B2DB.jpg" alt="Còn duy nhất 6 căn Shophouse City Land giá 8 tyr999tr. CK 600tr/ căn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Còn duy nhất 6 căn Shophouse City Land giá 8 tyr999tr. CK 600tr/ căn. </td> </tr></table> false NHÀ PHỐ K22, De1 (mỹ phươc tân vạn) 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/nha-pho-k22-de1-my-phuoc-tan-van-i1872181" title="NHÀ PHỐ K22, De1 (mỹ phươc tân vạn)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/03/thumb-735-5A9982.jpg" alt="NHÀ PHỐ K22, De1 (mỹ phươc tân vạn)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NHÀ PHỐ K22, De1 (mỹ phươc tân vạn) </td> </tr></table> false Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Gọi chính chủ 0913908393 Cô Bình 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-lai-khach-san-2-sao-ngay-nui-sam-gia-net-218-ty-goi-chinh-chu-0913908393-co-binh-i1878404" title="Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Gọi chính chủ 0913908393 Cô Bình"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/12/thumb-AD5-B26890.jpg" alt="Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Gọi chính chủ 0913908393 Cô Bình" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. Gọi chính chủ 0913908393 Cô Bình </td> </tr></table> false Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. 0913908393 Cô Bình chủ 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-khach-san-nha-pho-c25/ban-lai-khach-san-2-sao-ngay-nui-sam-gia-net-218-ty-0913908393-co-binh-chu-i1878402" title="Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. 0913908393 Cô Bình chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/12/thumb-B9A-8C6BCA.jpg" alt="Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. 0913908393 Cô Bình chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lại khách sạn 2 sao ngay Núi Sam giá net 21.8 tỷ. 0913908393 Cô Bình chủ </td> </tr></table>