http://diaoconline.vn Đất lâm nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/07/2019 false Cần bán gấp đất Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh 600tr 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-gap-dat-tinh-lo-10-binh-chanh-600tr-i1655554" title="Cần bán gấp đất Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh 600tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/16/thumb-2CA-C1156C.jpg" alt="Cần bán gấp đất Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh 600tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp đất Tỉnh Lộ 10, Bình Chánh 600tr </td> </tr></table> false Bán 200m2 đất vĩnh lộc, SHR, 1.6 TỶ 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-200m2-dat-vinh-loc-shr-16-ty-i1655662" title="Bán 200m2 đất vĩnh lộc, SHR, 1.6 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán 200m2 đất vĩnh lộc, SHR, 1.6 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 200m2 đất vĩnh lộc, SHR, 1.6 TỶ </td> </tr></table> false Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/phuc-thinh-residence-dau-tu-loi-nhuan-cuc-khung-i1682284" title="Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phúc Thịnh Residence đầu tư lợi nhuận cực khủng </td> </tr></table> false Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-kcn-pouchen-2-mt-tinh-lo-10-shr-dt-5x25m-gia-700-trieu-i1682268" title="Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất KCN Pouchen 2, MT Tỉnh Lộ 10, SHR, DT 5x25m, giá 700 triệu </td> </tr></table> false Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/phuc-thinh-residence-gia-goc-chu-dau-tu-cam-ket-sinh-loi-nhuan-i1682245" title="Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phúc Thịnh Residence, giá gốc chủ đầu tư, cam kết sinh lợi nhuận </td> </tr></table> false CẦN BÁN LÔ ĐẤT ,THỔ CƯ 100%,SỔ HỒNG RIÊNG.LH: 0938.701.619 (A.PHƯƠNG) 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-lo-dat-tho-cu-100so-hong-rienglh-0938701619-aphuong-i1837478" title="CẦN BÁN LÔ ĐẤT ,THỔ CƯ 100%,SỔ HỒNG RIÊNG.LH: 0938.701.619 (A.PHƯƠNG)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/07/thumb-C16-CA96FF.jpg" alt="CẦN BÁN LÔ ĐẤT ,THỔ CƯ 100%,SỔ HỒNG RIÊNG.LH: 0938.701.619 (A.PHƯƠNG)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN LÔ ĐẤT ,THỔ CƯ 100%,SỔ HỒNG RIÊNG.LH: 0938.701.619 (A.PHƯƠNG) </td> </tr></table> false Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/dat-thua-ke-can-ban-gap20x60-mat-tien-duong-xe-cong-shr-chinh-chu-lam-xuong-xay-biet-thu-i1879539" title="Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/13/thumb-324-F85B56.jpg" alt="Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự </td> </tr></table> false DỰ ÁN ĐẤT NỀN, GIÁ 680 TRIỆU/130M2, SHR, THỔ CƯ 100%, XDTD, CK 5 - 9% NGÀY MỞ BÁN, PKD 0909.673.224 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/du-an-dat-nen-gia-680-trieu130m2-shr-tho-cu-100-xdtd-ck-5-9-ngay-mo-ban-pkd-0909673224-i1865828" title="DỰ ÁN ĐẤT NỀN, GIÁ 680 TRIỆU/130M2, SHR, THỔ CƯ 100%, XDTD, CK 5 - 9% NGÀY MỞ BÁN, PKD 0909.673.224"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-AE4-913ECD.jpg" alt="DỰ ÁN ĐẤT NỀN, GIÁ 680 TRIỆU/130M2, SHR, THỔ CƯ 100%, XDTD, CK 5 - 9% NGÀY MỞ BÁN, PKD 0909.673.224" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">DỰ ÁN ĐẤT NỀN, GIÁ 680 TRIỆU/130M2, SHR, THỔ CƯ 100%, XDTD, CK 5 - 9% NGÀY MỞ BÁN, PKD 0909.673.224 </td> </tr></table> false Chính Chủ Bán Nền 5x22 Đối Diện UBND Xã Bình Lợi, MT Đường 24m, Giá 800 Triệu 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/chinh-chu-ban-nen-5x22-doi-dien-ubnd-xa-binh-loi-mt-duong-24m-gia-800-trieu-i1882069" title="Chính Chủ Bán Nền 5x22 Đối Diện UBND Xã Bình Lợi, MT Đường 24m, Giá 800 Triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/18/thumb-F4B-955618.jpg" alt="Chính Chủ Bán Nền 5x22 Đối Diện UBND Xã Bình Lợi, MT Đường 24m, Giá 800 Triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Chủ Bán Nền 5x22 Đối Diện UBND Xã Bình Lợi, MT Đường 24m, Giá 800 Triệu </td> </tr></table> false Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh 17/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-tien-lam-an-ban-mieng-dat-59-ty-1500m2-pham-van-hai-huyen-binh-chanh-i1866235" title="Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-9B4-8403E7.jpg" alt="Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền làm ăn bán miếng đất 5.9 tỷ 1500m2 Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/co-lo-dat-125m2-ban-gap-vi-tri-thuan-loi-dau-tu-12-ty-i1643443" title="Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/03/thumb-F31-733158.jpg" alt="Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 bán gấp, vị trí thuận lợi đầu tư, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-lo-dat-vi-tri-dep-dien-tich-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-i1649066" title="Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-147-3CE48D.jpg" alt="Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất vị trí đẹp, diện tích 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng </td> </tr></table> false Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/co-lo-dat-200m2-chinh-chu-vi-tri-thuan-loi-dau-tu-gia-chi-18-ty-i1647310" title="Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/09/thumb-BBC-ABAE29.jpg" alt="Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 200m2 chính chủ, vị trí thuận lợi đầu tư, giá chỉ 1,8 tỷ </td> </tr></table> false Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ). 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/gia-dinh-dang-ket-von-lam-an-can-ra-gap-2-mieng-dat-tho-cu-100-chinh-chu-i1684474" title="Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ)."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ)." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình đang kẹt vốn làm ăn, cần ra gấp 2 miếng đất thổ cư 100% (chính chủ). </td> </tr></table> false BÁN GẤP HƠN 10 LÔ ĐẤT ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU,SHR,BAO SANG 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-hon-10-lo-dat-duong-tran-van-giaushrbao-sang-i1879805" title="BÁN GẤP HƠN 10 LÔ ĐẤT ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU,SHR,BAO SANG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="BÁN GẤP HƠN 10 LÔ ĐẤT ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU,SHR,BAO SANG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP HƠN 10 LÔ ĐẤT ĐƯỜNG TRẦN VĂN GIÀU,SHR,BAO SANG </td> </tr></table> false Cần Bán Gấp Lô Đất DT 6x25m, Xây Trọ Ngay KCN Bon Chen, Giá 1,3 Tỷ 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-gap-lo-dat-dt-6x25m-xay-tro-ngay-kcn-bon-chen-gia-13-ty-i1842430" title="Cần Bán Gấp Lô Đất DT 6x25m, Xây Trọ Ngay KCN Bon Chen, Giá 1,3 Tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Cần Bán Gấp Lô Đất DT 6x25m, Xây Trọ Ngay KCN Bon Chen, Giá 1,3 Tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán Gấp Lô Đất DT 6x25m, Xây Trọ Ngay KCN Bon Chen, Giá 1,3 Tỷ </td> </tr></table> false GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/gap-gap-ban-gap-2-day-nha-tro-16-phong-thu-nhap-18trthanglh0938701619-aphat-i1879737" title="GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT </td> </tr></table> false GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/gap-gap-ban-gap-2-day-nha-tro-16-phong-thu-nhap-18trthanglh0938701619-aphat-i1879732" title="GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT </td> </tr></table> false VỠ NỢ BÁN GẤP LÔ ĐẤT 600M2 ĐANG XÂY XƯỞNG ĐỂ TRẢ NỢ ,1.8 TỶ,SHR. 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/vo-no-ban-gap-lo-dat-600m2-dang-xay-xuong-de-tra-no-18-tyshr-i1879546" title="VỠ NỢ BÁN GẤP LÔ ĐẤT 600M2 ĐANG XÂY XƯỞNG ĐỂ TRẢ NỢ ,1.8 TỶ,SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="VỠ NỢ BÁN GẤP LÔ ĐẤT 600M2 ĐANG XÂY XƯỞNG ĐỂ TRẢ NỢ ,1.8 TỶ,SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">VỠ NỢ BÁN GẤP LÔ ĐẤT 600M2 ĐANG XÂY XƯỞNG ĐỂ TRẢ NỢ ,1.8 TỶ,SHR. </td> </tr></table> false Bán Đất An Viễn Giá Rẻ 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-an-vien-gia-re-i1878606" title="Bán Đất An Viễn Giá Rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/12/thumb-9F8-FBC7AF.jpg" alt="Bán Đất An Viễn Giá Rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Đất An Viễn Giá Rẻ </td> </tr></table>