http://diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/08/2019 false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1356359" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-00B-F06040.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-du-an-danh-cho-nghe-si-thich-hop-nghi-duong-i1469516" title="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/07/21/thumb-16B-967436.jpg" alt="Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất dự án dành cho nghệ sĩ, thích hợp nghĩ dưỡng </td> </tr></table> false ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-xay-nha-tro-hoac-lam-xuong-dien-tich-da-dang-250m2-den-1000m2-xdtd-gia-7trm2-i1903549" title="ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2 </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh lớn, sản xuất, kho tại Tây Ninh - cách đường Ba Mươi Tháng Tư, Tp. Tây Ninh 50m. 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/mat-bang-kinh-doanh-lon-san-xuat-kho-tai-tay-ninh-cach-duong-ba-muoi-thang-tu-tp-tay-ninh-50m-i1903880" title="Mặt bằng kinh doanh lớn, sản xuất, kho tại Tây Ninh - cách đường Ba Mươi Tháng Tư, Tp. Tây Ninh 50m."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/22/thumb-8D7-757535.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh lớn, sản xuất, kho tại Tây Ninh - cách đường Ba Mươi Tháng Tư, Tp. Tây Ninh 50m." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh lớn, sản xuất, kho tại Tây Ninh - cách đường Ba Mươi Tháng Tư, Tp. Tây Ninh 50m. </td> </tr></table> false Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-tien-gap-ban-sieu-re-nha-xuong-2-mat-tien-vo-van-van-2635m2-100-tho-cu-i1886810" title="Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1611735" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/02/27/thumb-34E-794D7E.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015 21/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-lo-dat-an-ha-11201m2-5ty-co-xuong-cu-shr-lh-0906684015-i1849828" title="Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/30/thumb-B1A-13FE02.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015 </td> </tr></table> false Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7 21/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-nhuong-lai-day-tro-20-phong-huyen-binh-chanh-280m2-gia-1-ty-7-i1902734" title="Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/21/thumb-911-568136.jpg" alt="Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7 </td> </tr></table> false Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7 21/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-nhuong-lai-day-tro-20-phong-huyen-binh-chanh-280m2-gia-1-ty-7-i1902741" title="Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/21/thumb-C89-321C98.jpg" alt="Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7 </td> </tr></table> false Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7 21/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-nhuong-lai-day-tro-20-phong-huyen-binh-chanh-280m2-gia-1-ty-7-i1902747" title="Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/21/thumb-84D-A6A539.jpg" alt="Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần nhượng lại dãy trọ 20 phòng huyện Bình Chánh 280m2 giá 1 tỷ 7 </td> </tr></table> false Nhà ở kết hợp kho xưởng dt10-40 có nhà 4,6-17 gác đúc ngay tl9 vào 400 m dg nhựa giá 3,35 tỷ cc 20/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/nha-o-ket-hop-kho-xuong-dt10-40-co-nha-46-17-gac-duc-ngay-tl9-vao-400-m-dg-nhua-gia-335-ty-cc-i1902284" title="Nhà ở kết hợp kho xưởng dt10-40 có nhà 4,6-17 gác đúc ngay tl9 vào 400 m dg nhựa giá 3,35 tỷ cc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/20/thumb-0B8-2CE154.jpg" alt="Nhà ở kết hợp kho xưởng dt10-40 có nhà 4,6-17 gác đúc ngay tl9 vào 400 m dg nhựa giá 3,35 tỷ cc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà ở kết hợp kho xưởng dt10-40 có nhà 4,6-17 gác đúc ngay tl9 vào 400 m dg nhựa giá 3,35 tỷ cc </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất 600m2 đất thổ cư 100% mặt tiền trải nhựa 28m, 2 tỷ 500tr. 20/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-gap-lo-dat-600m2-dat-tho-cu-100-mat-tien-trai-nhua-28m-2-ty-500tr-i1597773" title="Bán gấp lô đất 600m2 đất thổ cư 100% mặt tiền trải nhựa 28m, 2 tỷ 500tr. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Bán gấp lô đất 600m2 đất thổ cư 100% mặt tiền trải nhựa 28m, 2 tỷ 500tr. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất 600m2 đất thổ cư 100% mặt tiền trải nhựa 28m, 2 tỷ 500tr. </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 chính chủ cần bán, có sổ hồng, SHR, giá 1,2 tỷ 20/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/lo-dat-125m2-chinh-chu-can-ban-co-so-hong-shr-gia-12-ty-i1651219" title="Lô đất 125m2 chính chủ cần bán, có sổ hồng, SHR, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-CD8-B5E83B.jpg" alt="Lô đất 125m2 chính chủ cần bán, có sổ hồng, SHR, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 chính chủ cần bán, có sổ hồng, SHR, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư 20/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/co-hoi-dau-tu-dat-125m2-gia-12-ty-so-hong-rieng-thuan-loi-dau-tu-i1650649" title="Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-4B5-99A4C7.jpg" alt="Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội đầu tư đất 125m2, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng, thuận lợi đầu tư </td> </tr></table>