http://diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/10/2019 false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt-1200m2-gia-60-trieu-i1229502" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường An Phú Đông gần QL1A Q.12 DT: 1.200m2 giá 60 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i1058721" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-lon-xe-cong-vao-duoc-duong-ql-1-phuong-thanh-loc-dt-1500m-i1420894" title="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/05/14/thumb-E97-7A8B40.jpg" alt="cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cho thuê xưởng đường lớn xe công vào được đường QL 1 phường thạnh lộc DT 1,500m </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-moi-dai-han-phuong-an-phu-dong-gan-ql1a-q12-dt1200m-gia-35-trieu-i1229503" title="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng mới dài hạn phường an phú đông gần QL1A Q12 DT1.200m giá 35 triệu </td> </tr></table> false Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-xuong-dien-tich-500m2-duong-hem-le-duc-tho-p16-go-vap-i996214" title="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê kho, xưởng diện tích 500m2. Đường hẻm Lê Đức Thọ, P.16, Gò Vấp </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v 20/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-duong-ha-huy-giap-gan-nga-tu-ga-1500m-xuong-moi-tien-san-xuat-hoac-may-mac-vv-i1422960" title="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng đường hà huy giáp gần ngã tư ga 1,500m xưởng mới tiện sản xuất hoặc may mặc v,v </td> </tr></table> false Mở rộng kinh doanh xưởng lớn, nên bán bán xưởng 300m2 giá rẻ ,Bình Chánh, sổ hồng 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/mo-rong-kinh-doanh-xuong-lon-nen-ban-ban-xuong-300m2-gia-re-binh-chanh-so-hong-i1893848" title="Mở rộng kinh doanh xưởng lớn, nên bán bán xưởng 300m2 giá rẻ ,Bình Chánh, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Mở rộng kinh doanh xưởng lớn, nên bán bán xưởng 300m2 giá rẻ ,Bình Chánh, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở rộng kinh doanh xưởng lớn, nên bán bán xưởng 300m2 giá rẻ ,Bình Chánh, sổ hồng </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi. 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-dat-mat-tien-xay-phong-tro-xuong-co-khi-kho-bai-i1199635" title="Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/31/thumb-280-355338.jpg" alt="Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền xây phòng trọ, xưởng cơ khí, kho bãi. </td> </tr></table> false ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-xay-nha-tro-hoac-lam-xuong-dien-tich-da-dang-250m2-den-1000m2-xdtd-gia-7trm2-i1903549" title="ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT XÂY NHÀ TRỌ HOẶC LÀM XƯỞNG ,DIỆN TÍCH ĐA DẠNG 250M2 ĐẾN 1000M2 ,XDTD GIÁ 7TR/M2 </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp nhà xưởng 1.150m2 giá rẻ tại vĩnh lộc A 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/toi-can-ban-gap-nha-xuong-1150m2-gia-re-tai-vinh-loc-a-i1905740" title="Tôi cần bán gấp nhà xưởng 1.150m2 giá rẻ tại vĩnh lộc A"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Tôi cần bán gấp nhà xưởng 1.150m2 giá rẻ tại vĩnh lộc A" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp nhà xưởng 1.150m2 giá rẻ tại vĩnh lộc A </td> </tr></table> false Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-tien-gap-ban-sieu-re-nha-xuong-2-mat-tien-vo-van-van-2635m2-100-tho-cu-i1886810" title="Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền gấp bán siêu rẻ nhà xưởng 2 mặt tiền Võ Văn Vân 2635m2, 100% thổ cư </td> </tr></table> false Do nhu cầu đi Mỹ định cư cần bán gấp đất nền thổ cư ,nằm trên đường TL10 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/do-nhu-cau-di-my-dinh-cu-can-ban-gap-dat-nen-tho-cu-nam-tren-duong-tl10-i1354485" title="Do nhu cầu đi Mỹ định cư cần bán gấp đất nền thổ cư ,nằm trên đường TL10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/03/thumb-2C8-60B897.jpg" alt="Do nhu cầu đi Mỹ định cư cần bán gấp đất nền thổ cư ,nằm trên đường TL10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Do nhu cầu đi Mỹ định cư cần bán gấp đất nền thổ cư ,nằm trên đường TL10 </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1356359" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/25/thumb-00B-F06040.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng tại xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, LH: 0908.574747 19/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-tai-xa-ho-nai-3-trang-bom-dong-nai-lh-0908574747-i1930534" title="Cho thuê xưởng tại xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, LH: 0908.574747"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/17/thumb-512-8BE0F4.jpg" alt="Cho thuê xưởng tại xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, LH: 0908.574747" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng tại xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai, LH: 0908.574747 </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015 18/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-lo-dat-an-ha-11201m2-5ty-co-xuong-cu-shr-lh-0906684015-i1849828" title="Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/30/thumb-B1A-13FE02.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý lô đất An Hạ, 1120.1m2, 5tỷ, có xưởng cũ, SHR, lh 0906684015 </td> </tr></table> false Lô đất 125m2, ngay khu dân cư, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ. LH: 0906978831 17/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/lo-dat-125m2-ngay-khu-dan-cu-so-hong-rieng-12-ty-lh-0906978831-i1648960" title="Lô đất 125m2, ngay khu dân cư, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ. LH: 0906978831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-1F3-0A7C9E.jpg" alt="Lô đất 125m2, ngay khu dân cư, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ. LH: 0906978831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2, ngay khu dân cư, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ. LH: 0906978831 </td> </tr></table> false Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng 17/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-gap-lo-dat-250m2-gia-15-ty-co-so-hong-i1632048" title="Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/21/thumb-D91-2A984D.jpg" alt="Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp lô đất 250m2 giá 1,5 tỷ, có sổ hồng </td> </tr></table> false Đất chính chủ, cần bán gấp 200m2, 1,8 tỷ, có sổ hồng 16/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/dat-chinh-chu-can-ban-gap-200m2-18-ty-co-so-hong-i1642188" title="Đất chính chủ, cần bán gấp 200m2, 1,8 tỷ, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-6D6-2B5E73.jpg" alt="Đất chính chủ, cần bán gấp 200m2, 1,8 tỷ, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất chính chủ, cần bán gấp 200m2, 1,8 tỷ, có sổ hồng </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ 16/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-binh-hung-600-m2-20x30-tho-cu-100-shr-35-ty-i1879256" title="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý đất xưởng Bình Hưng- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ </td> </tr></table> false Ngân hàng thanh lý đất xưởng Vĩnh Lộc B- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ 16/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ngan-hang-thanh-ly-dat-xuong-vinh-loc-b-600-m2-20x30-tho-cu-100-shr-35-ty-i1879317" title="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Vĩnh Lộc B- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/13/thumb-9B8-D66212.jpg" alt="Ngân hàng thanh lý đất xưởng Vĩnh Lộc B- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng thanh lý đất xưởng Vĩnh Lộc B- 600 m2( 20x30), Thổ Cư 100%, SHR. 3,5 tỷ </td> </tr></table>