http://diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 22/07/2019 false CẦN BÁN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG K QUA TRUNG GIAN 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-nha-hang-khach-san-chinh-chu-co-thuong-luong-k-qua-trung-gian-i1866658" title="CẦN BÁN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG K QUA TRUNG GIAN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-382-1ECFBE.jpg" alt="CẦN BÁN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG K QUA TRUNG GIAN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG K QUA TRUNG GIAN </td> </tr></table> false Chủ cần bán khách sạn tại đường Âu Cơ, có thương lượng không qua trung gian 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/chu-can-ban-khach-san-tai-duong-au-co-co-thuong-luong-khong-qua-trung-gian-i1866783" title="Chủ cần bán khách sạn tại đường Âu Cơ, có thương lượng không qua trung gian"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-147-C0E359.jpg" alt="Chủ cần bán khách sạn tại đường Âu Cơ, có thương lượng không qua trung gian" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ cần bán khách sạn tại đường Âu Cơ, có thương lượng không qua trung gian </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà hàng - khách sạn trung tâm quận Tân Phú, chính hủ, có thương lượng 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-gap-nha-hang-khach-san-trung-tam-quan-tan-phu-chinh-hu-co-thuong-luong-i1866776" title="Cần bán gấp nhà hàng - khách sạn trung tâm quận Tân Phú, chính hủ, có thương lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-596-2E921A.jpg" alt="Cần bán gấp nhà hàng - khách sạn trung tâm quận Tân Phú, chính hủ, có thương lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà hàng - khách sạn trung tâm quận Tân Phú, chính hủ, có thương lượng </td> </tr></table> false Chủ cần bán nhà hàng khách sạn, không qua trung gian, có thương lượng 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/chu-can-ban-nha-hang-khach-san-khong-qua-trung-gian-co-thuong-luong-i1866830" title="Chủ cần bán nhà hàng khách sạn, không qua trung gian, có thương lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-0A6-F7AEAD.jpg" alt="Chủ cần bán nhà hàng khách sạn, không qua trung gian, có thương lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ cần bán nhà hàng khách sạn, không qua trung gian, có thương lượng </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP NHÀ HÀNG, CHÍNH, CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-gap-nha-hang-chinh-chu-co-thuong-luong-khong-qua-trung-gian-i1866777" title="CẦN BÁN GẤP NHÀ HÀNG, CHÍNH, CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-822-C11301.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP NHÀ HÀNG, CHÍNH, CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP NHÀ HÀNG, CHÍNH, CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN </td> </tr></table> false Cần bán gấp khách sạn tọa lạc ngay mặt tiền đường , chính chủ có thương lượng 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-gap-khach-san-toa-lac-ngay-mat-tien-duong-chinh-chu-co-thuong-luong-i1866667" title="Cần bán gấp khách sạn tọa lạc ngay mặt tiền đường , chính chủ có thương lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-182-CD3FF6.jpg" alt="Cần bán gấp khách sạn tọa lạc ngay mặt tiền đường , chính chủ có thương lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp khách sạn tọa lạc ngay mặt tiền đường , chính chủ có thương lượng </td> </tr></table> false cần bán gấp khách sạn mặt tiền quận tân phú, chính chủ, có thương lượng không qua trrung gian 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-gap-khach-san-mat-tien-quan-tan-phu-chinh-chu-co-thuong-luong-khong-qua-trrung-gian-i1866784" title="cần bán gấp khách sạn mặt tiền quận tân phú, chính chủ, có thương lượng không qua trrung gian"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="cần bán gấp khách sạn mặt tiền quận tân phú, chính chủ, có thương lượng không qua trrung gian" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán gấp khách sạn mặt tiền quận tân phú, chính chủ, có thương lượng không qua trrung gian </td> </tr></table> false BÁN NHÀ HÀNG TẠI MẶT TIỀN ĐƯỜNG ÂU CƠ, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-hang-tai-mat-tien-duong-au-co-chinh-chu-co-thuong-luong-i1866653" title="BÁN NHÀ HÀNG TẠI MẶT TIỀN ĐƯỜNG ÂU CƠ, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-CAF-9518E3.jpg" alt="BÁN NHÀ HÀNG TẠI MẶT TIỀN ĐƯỜNG ÂU CƠ, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHÀ HÀNG TẠI MẶT TIỀN ĐƯỜNG ÂU CƠ, CHÍNH CHỦ, CÓ THƯƠNG LƯỢNG </td> </tr></table> false Bán nhà hàng - khách sạn ngay mặt tiền đường ÂU CƠ, chính chủ, có thương lượng không qua trung gian 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-hang-khach-san-ngay-mat-tien-duong-au-co-chinh-chu-co-thuong-luong-khong-qua-trung-gian-i1866770" title="Bán nhà hàng - khách sạn ngay mặt tiền đường ÂU CƠ, chính chủ, có thương lượng không qua trung gian"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/26/thumb-503-3ED1E2.jpg" alt="Bán nhà hàng - khách sạn ngay mặt tiền đường ÂU CƠ, chính chủ, có thương lượng không qua trung gian" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà hàng - khách sạn ngay mặt tiền đường ÂU CƠ, chính chủ, có thương lượng không qua trung gian </td> </tr></table> false Cần bán nhà hàng khách sạn chính chủ không qua trung gian, có thương lượng ngay mặt tiền đường ÂU CƠ 22/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-nha-hang-khach-san-chinh-chu-khong-qua-trung-gian-co-thuong-luong-ngay-mat-tien-duong-au-co-i1866836" title="Cần bán nhà hàng khách sạn chính chủ không qua trung gian, có thương lượng ngay mặt tiền đường ÂU CƠ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cần bán nhà hàng khách sạn chính chủ không qua trung gian, có thương lượng ngay mặt tiền đường ÂU CƠ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà hàng khách sạn chính chủ không qua trung gian, có thương lượng ngay mặt tiền đường ÂU CƠ </td> </tr></table> false chính chủ bán khách sạn 2 sao TÂN LỘ KIỀU NƯƠNG núi bà châu đốc giá 21,8 tỷ LH:0909686046 21/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/chinh-chu-ban-khach-san-2-sao-tan-lo-kieu-nuong-nui-ba-chau-doc-gia-218-ty-lh0909686046-i1878381" title="chính chủ bán khách sạn 2 sao TÂN LỘ KIỀU NƯƠNG núi bà châu đốc giá 21,8 tỷ LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/12/thumb-E78-D839C1.jpg" alt="chính chủ bán khách sạn 2 sao TÂN LỘ KIỀU NƯƠNG núi bà châu đốc giá 21,8 tỷ LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">chính chủ bán khách sạn 2 sao TÂN LỘ KIỀU NƯƠNG núi bà châu đốc giá 21,8 tỷ LH:0909686046 </td> </tr></table> false Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046 21/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/chinh-chu-can-ban-khach-san-2-sao-nui-sam-gia-218-ty-60-phong-lh0909686046-i1878390" title="Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/12/thumb-AE4-2BAB73.jpg" alt="Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046 </td> </tr></table> false Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046 21/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/chinh-chu-can-ban-khach-san-2-sao-nui-sam-gia-218-ty-60-phong-lh0909686046-i1878391" title="Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046 </td> </tr></table> false Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046 21/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/chinh-chu-can-ban-khach-san-2-sao-nui-sam-gia-218-ty-60-phong-lh0909686046-i1878392" title="Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần Bán khách sạn 2 sao Núi Sam giá 21.8 tỷ ( 60 phòng ) LH:0909686046 </td> </tr></table> false Còn 5 căn shophouse Prosper Plaza, Q12 43tr/m2 - 103m2, CK đến 270tr SHR - T7 nhận nhà 0932424238 21/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/con-5-can-shophouse-prosper-plaza-q12-43trm2-103m2-ck-den-270tr-shr-t7-nhan-nha-0932424238-i1854231" title="Còn 5 căn shophouse Prosper Plaza, Q12 43tr/m2 - 103m2, CK đến 270tr SHR - T7 nhận nhà 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-E97-967759.jpg" alt="Còn 5 căn shophouse Prosper Plaza, Q12 43tr/m2 - 103m2, CK đến 270tr SHR - T7 nhận nhà 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Còn 5 căn shophouse Prosper Plaza, Q12 43tr/m2 - 103m2, CK đến 270tr SHR - T7 nhận nhà 0932424238 </td> </tr></table> false Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-nha-mat-tien-kinh-doanh-159-calmette-p-nguyen-thai-binh-q1-3-lau-i1860110" title="Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà mặt tiền kinh doanh 159 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, 3 lầu </td> </tr></table> false Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-lo-dat-duong-so-10-tran-dai-nghia-tan-nhut-bc-130m2-so-hong-rieng-0938701619-i1884420" title="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất đường Số 10, Trần Đại Nghỉa, Tân Nhựt, BC 130m2, Sổ hồng riêng 0938701619 </td> </tr></table> false Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/toi-can-ban-day-nha-tro-tai-binh-chanh-15-phong-dien-tich-125m2-shr-thu-nhap-16trthang-i1609871" title="Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/05/thumb-6CB-D80D6A.jpg" alt="Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán dãy nhà trọ tại Bình Chánh 15 phòng, diện tích 125m2, SHR, thu nhập 16tr/tháng </td> </tr></table> false Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT) 20/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-nguyen-can-duong-phan-dang-luu-phuong-3-quan-phu-nhuan-dt-12x36m-3-lau-ct-i1740607" title="Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà nguyên căn đường Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, dt 12x36m, 3 lầu (CT) </td> </tr></table> false cần bán gấp nhà hàng khách sạn, mặt tiền đường lớn, chính chủ không qua trung gian, có thương lượng 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-ban-gap-nha-hang-khach-san-mat-tien-duong-lon-chinh-chu-khong-qua-trung-gian-co-thuong-luong-i1866835" title="cần bán gấp nhà hàng khách sạn, mặt tiền đường lớn, chính chủ không qua trung gian, có thương lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="cần bán gấp nhà hàng khách sạn, mặt tiền đường lớn, chính chủ không qua trung gian, có thương lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán gấp nhà hàng khách sạn, mặt tiền đường lớn, chính chủ không qua trung gian, có thương lượng </td> </tr></table>