http://diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 10/12/2019 false Bán 1 Ki ốt và 4 phòng trọ 120m2 mới xây| Đường 10m trong KDC 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-1-ki-ot-va-4-phong-tro-120m2-moi-xay-duong-10m-trong-kdc-i1808164" title="Bán 1 Ki ốt và 4 phòng trọ 120m2 mới xây| Đường 10m trong KDC"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/29/thumb-0B8-8DBD57.jpg" alt="Bán 1 Ki ốt và 4 phòng trọ 120m2 mới xây| Đường 10m trong KDC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 1 Ki ốt và 4 phòng trọ 120m2 mới xây| Đường 10m trong KDC </td> </tr></table> false Nhà trọ đang kín phòng-kẹt tiền sang gấp 24 phòng, 2 tỷ tại KCN huyện Bình Chánh 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nha-tro-dang-kin-phong-ket-tien-sang-gap-24-phong-2-ty-tai-kcn-huyen-binh-chanh-i1920925" title="Nhà trọ đang kín phòng-kẹt tiền sang gấp 24 phòng, 2 tỷ tại KCN huyện Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Nhà trọ đang kín phòng-kẹt tiền sang gấp 24 phòng, 2 tỷ tại KCN huyện Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà trọ đang kín phòng-kẹt tiền sang gấp 24 phòng, 2 tỷ tại KCN huyện Bình Chánh </td> </tr></table> false 1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/1-ty-800-trieu-tro-250m2-16-phong-so-hong-rieng-cong-chung-ngay-i1941521" title="1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 250m2 ngay KCN Tân Đức, 16 phòng, 1.6 tỷ, sổ hồng riêng 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-250m2-ngay-kcn-tan-duc-16-phong-16-ty-so-hong-rieng-i1922429" title="Bán gấp dãy trọ 250m2 ngay KCN Tân Đức, 16 phòng, 1.6 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 250m2 ngay KCN Tân Đức, 16 phòng, 1.6 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 250m2 ngay KCN Tân Đức, 16 phòng, 1.6 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false 1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/1-ty-800-trieu-tro-250m2-16-phong-so-hong-rieng-cong-chung-ngay-i1941518" title="1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay </td> </tr></table> false 1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/1-ty-800-trieu-tro-250m2-16-phong-so-hong-rieng-cong-chung-ngay-i1941519" title="1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">1 tỷ 800 triệu, trọ 250m2 16 phòng, sổ hồng riêng, công chứng ngay </td> </tr></table> false Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Võ Văn Văn, Thương lượng được giá bán luôn. 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/cho-thue-ca-day-nha-tro-duong-vo-van-van-thuong-luong-duoc-gia-ban-luon-i1771827" title="Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Võ Văn Văn, Thương lượng được giá bán luôn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/08/thumb-34C-51AA63.jpg" alt="Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Võ Văn Văn, Thương lượng được giá bán luôn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Võ Văn Văn, Thương lượng được giá bán luôn. </td> </tr></table> false Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn. 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/cho-thue-ca-day-nha-tro-duong-doan-nguyen-tuan-thuong-luong-duoc-gia-ban-luon-i1772569" title="Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/09/thumb-B49-6243E5.jpg" alt="Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê cả dãy nhà trọ Đường Đoàn Nguyễn Tuân, Thương lượng được giá bán luôn. </td> </tr></table> false Bán Dãy Nhà Trọ đôi Tại Bình Chánh 16 Phòng, SHR, Thu Nhập 19tr/Tháng 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-nha-tro-doi-tai-binh-chanh-16-phong-shr-thu-nhap-19trthang-i1925325" title="Bán Dãy Nhà Trọ đôi Tại Bình Chánh 16 Phòng, SHR, Thu Nhập 19tr/Tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán Dãy Nhà Trọ đôi Tại Bình Chánh 16 Phòng, SHR, Thu Nhập 19tr/Tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Dãy Nhà Trọ đôi Tại Bình Chánh 16 Phòng, SHR, Thu Nhập 19tr/Tháng </td> </tr></table> false Bán lô đất mặt tiền 300m2 ,xã Lê Minh Xuân, 1.6 tỷ, phù hợp xây phòng 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-lo-dat-mat-tien-300m2-xa-le-minh-xuan-16-ty-phu-hop-xay-phong-i1913593" title="Bán lô đất mặt tiền 300m2 ,xã Lê Minh Xuân, 1.6 tỷ, phù hợp xây phòng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán lô đất mặt tiền 300m2 ,xã Lê Minh Xuân, 1.6 tỷ, phù hợp xây phòng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất mặt tiền 300m2 ,xã Lê Minh Xuân, 1.6 tỷ, phù hợp xây phòng </td> </tr></table> false Bán nhà trọ kcn thanh niên, 250m2- 16P, thu nhập 19triệu, sổ hồng, giá 1 tỷ 6 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-kcn-thanh-nien-250m2-16p-thu-nhap-19trieu-so-hong-gia-1-ty-6-i1952270" title="Bán nhà trọ kcn thanh niên, 250m2- 16P, thu nhập 19triệu, sổ hồng, giá 1 tỷ 6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán nhà trọ kcn thanh niên, 250m2- 16P, thu nhập 19triệu, sổ hồng, giá 1 tỷ 6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ kcn thanh niên, 250m2- 16P, thu nhập 19triệu, sổ hồng, giá 1 tỷ 6 </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 16 phòng đường Tỉnh lộ 10 liền kề Bình Chánh, 10x25 (SHR). 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-16-phong-duong-tinh-lo-10-lien-ke-binh-chanh-10x25-shr-i1925333" title="Bán dãy trọ 16 phòng đường Tỉnh lộ 10 liền kề Bình Chánh, 10x25 (SHR)."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán dãy trọ 16 phòng đường Tỉnh lộ 10 liền kề Bình Chánh, 10x25 (SHR)." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 16 phòng đường Tỉnh lộ 10 liền kề Bình Chánh, 10x25 (SHR). </td> </tr></table> false Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng Gía 2Tỷ ,shr,thu Nhập 21 Tr/tháng 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-2-day-tro-16-phong-gia-2ty-shrthu-nhap-21-trthang-i1928445" title="Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng Gía 2Tỷ ,shr,thu Nhập 21 Tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng Gía 2Tỷ ,shr,thu Nhập 21 Tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Bán 2 Dãy Trọ 16 Phòng Gía 2Tỷ ,shr,thu Nhập 21 Tr/tháng </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ KCN Lê Minh Xuân 3 - đang cho thuê- thu nhập 20tr/tháng. 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-kcn-le-minh-xuan-3-dang-cho-thue-thu-nhap-20trthang-i1914666" title="Bán gấp dãy trọ KCN Lê Minh Xuân 3 - đang cho thuê- thu nhập 20tr/tháng."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ KCN Lê Minh Xuân 3 - đang cho thuê- thu nhập 20tr/tháng." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ KCN Lê Minh Xuân 3 - đang cho thuê- thu nhập 20tr/tháng. </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp Dãy Trọ Đang Cho Thuê 12tr/tháng, Gần Khu CN Lê Minh Xuân 3, SỔ HỒNG RIÊNG 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-sang-gap-day-tro-dang-cho-thue-12trthang-gan-khu-cn-le-minh-xuan-3-so-hong-rieng-i1913621" title="Cần Sang Gấp Dãy Trọ Đang Cho Thuê 12tr/tháng, Gần Khu CN Lê Minh Xuân 3, SỔ HỒNG RIÊNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Cần Sang Gấp Dãy Trọ Đang Cho Thuê 12tr/tháng, Gần Khu CN Lê Minh Xuân 3, SỔ HỒNG RIÊNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp Dãy Trọ Đang Cho Thuê 12tr/tháng, Gần Khu CN Lê Minh Xuân 3, SỔ HỒNG RIÊNG </td> </tr></table> false Bán dãy trọ tỉnh lộ 10, DT 6x26,, GIÁ: 1.68 TỶ (thương lượng) 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-day-tro-tinh-lo-10-dt-6x26-gia-168-ty-thuong-luong-i1950417" title="Bán dãy trọ tỉnh lộ 10, DT 6x26,, GIÁ: 1.68 TỶ (thương lượng)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán dãy trọ tỉnh lộ 10, DT 6x26,, GIÁ: 1.68 TỶ (thương lượng)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ tỉnh lộ 10, DT 6x26,, GIÁ: 1.68 TỶ (thương lượng) </td> </tr></table> false Cần bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu + 6 phòng trọ giá 1,6 tỷ/125m2 Tỉnh Lộ 10,Bình Chánh 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-gap-nha-1-tret-1-lau-6-phong-tro-gia-16-ty125m2-tinh-lo-10binh-chanh-i1929729" title="Cần bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu + 6 phòng trọ giá 1,6 tỷ/125m2 Tỉnh Lộ 10,Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Cần bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu + 6 phòng trọ giá 1,6 tỷ/125m2 Tỉnh Lộ 10,Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp nhà 1 trệt 1 lầu + 6 phòng trọ giá 1,6 tỷ/125m2 Tỉnh Lộ 10,Bình Chánh </td> </tr></table> false BÁN GẤP DÃY TRỌ 14 PHÒNG LÊ MINH XUÂN, BÌNH CHÁNH GIÁ 1.8 TỶ, THU NHẬP 16 TRIỆU/ THÁNG 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-14-phong-le-minh-xuan-binh-chanh-gia-18-ty-thu-nhap-16-trieu-thang-i1928071" title="BÁN GẤP DÃY TRỌ 14 PHÒNG LÊ MINH XUÂN, BÌNH CHÁNH GIÁ 1.8 TỶ, THU NHẬP 16 TRIỆU/ THÁNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="BÁN GẤP DÃY TRỌ 14 PHÒNG LÊ MINH XUÂN, BÌNH CHÁNH GIÁ 1.8 TỶ, THU NHẬP 16 TRIỆU/ THÁNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP DÃY TRỌ 14 PHÒNG LÊ MINH XUÂN, BÌNH CHÁNH GIÁ 1.8 TỶ, THU NHẬP 16 TRIỆU/ THÁNG </td> </tr></table> false Thanh lý dãy trọ 12 phòng thu nhập 25tr/tháng- Giá chỉ 1.95 tỷ và 2 lô đất thổ cư 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/thanh-ly-day-tro-12-phong-thu-nhap-25trthang-gia-chi-195-ty-va-2-lo-dat-tho-cu-i1925341" title="Thanh lý dãy trọ 12 phòng thu nhập 25tr/tháng- Giá chỉ 1.95 tỷ và 2 lô đất thổ cư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Thanh lý dãy trọ 12 phòng thu nhập 25tr/tháng- Giá chỉ 1.95 tỷ và 2 lô đất thổ cư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý dãy trọ 12 phòng thu nhập 25tr/tháng- Giá chỉ 1.95 tỷ và 2 lô đất thổ cư </td> </tr></table> false Định cư nước ngoài tôi cần sang gấp lô đất 300m2(10x30m) liền kề chợ, sát KCN đang hoạt động 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/dinh-cu-nuoc-ngoai-toi-can-sang-gap-lo-dat-300m210x30m-lien-ke-cho-sat-kcn-dang-hoat-dong-i1108520" title="Định cư nước ngoài tôi cần sang gấp lô đất 300m2(10x30m) liền kề chợ, sát KCN đang hoạt động"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/08/thumb-7C1-A4B031.jpg" alt="Định cư nước ngoài tôi cần sang gấp lô đất 300m2(10x30m) liền kề chợ, sát KCN đang hoạt động" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Định cư nước ngoài tôi cần sang gấp lô đất 300m2(10x30m) liền kề chợ, sát KCN đang hoạt động </td> </tr></table>