http://diaoconline.vn Phòng trọ - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 16/07/2019 false Nhà ở và trọ, 10x13, 1,8 tỷ, mặt tiền đường TRẦN VĂN GIÀU, BÌNH CHÁNH 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nha-o-va-tro-10x13-18-ty-mat-tien-duong-tran-van-giau-binh-chanh-i1761868" title="Nhà ở và trọ, 10x13, 1,8 tỷ, mặt tiền đường TRẦN VĂN GIÀU, BÌNH CHÁNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/21/thumb-030-4AB066.jpg" alt="Nhà ở và trọ, 10x13, 1,8 tỷ, mặt tiền đường TRẦN VĂN GIÀU, BÌNH CHÁNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhà ở và trọ, 10x13, 1,8 tỷ, mặt tiền đường TRẦN VĂN GIÀU, BÌNH CHÁNH </td> </tr></table> false Tuổi già sức yếu, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/tuoi-gia-suc-yeu-toi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-lo-900-trieu-i1791036" title="Tuổi già sức yếu, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-4FC-C6B535.jpg" alt="Tuổi già sức yếu, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tuổi già sức yếu, tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá lỗ 900 triệu </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gontoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xa-gia-re-900-trieu-i1791014" title="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-438-05314B.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã, giá rẻ 900 triệu </td> </tr></table> false bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-can-nha-tro-22p-va-600m2-dat-tho-cu-trong-kcn-chi-600-trieu-i1736931" title=" bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-BA4-FD7737.jpg" alt=" bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> bán gấp căn nhà trọ 22p và 600m2 đất thổ cư trong KCN chỉ 600 triệu </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-600m2-dat-va-day-tro-22p-trong-kcn-de-sang-nuoc-ngoai-sinh-song-i1736972" title="Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-87D-5C5B9B.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 600m2 đất và dãy trọ 22p trong KCN để sang nước ngoài sinh sống </td> </tr></table> false BÁN NHANH DÃY TRỌ ĐANG CHO THUÊ GẦN CHỢ, DÂN CƯ ĐÔNG, GIÁ RẺ 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nhanh-day-tro-dang-cho-thue-gan-cho-dan-cu-dong-gia-re-i1874028" title="BÁN NHANH DÃY TRỌ ĐANG CHO THUÊ GẦN CHỢ, DÂN CƯ ĐÔNG, GIÁ RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/05/thumb-961-8BCFA1.jpg" alt="BÁN NHANH DÃY TRỌ ĐANG CHO THUÊ GẦN CHỢ, DÂN CƯ ĐÔNG, GIÁ RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN NHANH DÃY TRỌ ĐANG CHO THUÊ GẦN CHỢ, DÂN CƯ ĐÔNG, GIÁ RẺ </td> </tr></table> false Nhượng gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức trong KCN 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/nhuong-gap-day-tro-22p-va-600m2-dat-dep-vuong-vuc-trong-kcn-i1736989" title="Nhượng gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức trong KCN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/15/thumb-0BC-040427.jpg" alt="Nhượng gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức trong KCN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp dãy trọ 22p và 600m2 đất đẹp vuông vức trong KCN </td> </tr></table> false Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chuyen-ve-sai-gon-o-cung-contoi-nhuong-lai-day-tro-16p-va-300m2-dat-gan-cho-thi-xagia-900-trieu-i1791022" title="Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/06/thumb-BAD-3A08A5.jpg" alt="Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển về Sài Gòn ở cùng con,tôi nhượng lại dãy trọ 16p và 300m2 đất gần chợ thị xã,giá 900 triệu </td> </tr></table> false CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ SÁT KCN MỚI BÌNH DƯƠNG, VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, CHO THUÊ HẾT PHÒNG 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-ban-day-nha-tro-sat-kcn-moi-binh-duong-vi-tri-dep-gan-cho-cho-thue-het-phong-i1871710" title="CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ SÁT KCN MỚI BÌNH DƯƠNG, VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, CHO THUÊ HẾT PHÒNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/02/thumb-FA2-4795EF.jpg" alt="CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ SÁT KCN MỚI BÌNH DƯƠNG, VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, CHO THUÊ HẾT PHÒNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ SÁT KCN MỚI BÌNH DƯƠNG, VỊ TRÍ ĐẸP, GẦN CHỢ, CHO THUÊ HẾT PHÒNG </td> </tr></table> false Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-ban-day-tro-ngay-kcn-1022m-14-phong-shr-1-ty-sang-ten-ngay-i1799357" title="Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay </td> </tr></table> false Bán nhà nát4 x23m Mặt tiền xã Phạm Văn Hai Bình Chánh 1 tỷ 4 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-nat4-x23m-mat-tien-xa-pham-van-hai-binh-chanh-1-ty-4-i1800178" title="Bán nhà nát4 x23m Mặt tiền xã Phạm Văn Hai Bình Chánh 1 tỷ 4"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Bán nhà nát4 x23m Mặt tiền xã Phạm Văn Hai Bình Chánh 1 tỷ 4" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà nát4 x23m Mặt tiền xã Phạm Văn Hai Bình Chánh 1 tỷ 4 </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp dãy trọ 12 phòng đường 16m sát KCN Tân Đô giá 1,6 tỷ 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/chinh-chu-ban-gap-day-tro-12-phong-duong-16m-sat-kcn-tan-do-gia-16-ty-i1870985" title="Chính chủ bán gấp dãy trọ 12 phòng đường 16m sát KCN Tân Đô giá 1,6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/29/thumb-BA1-108CD4.jpg" alt="Chính chủ bán gấp dãy trọ 12 phòng đường 16m sát KCN Tân Đô giá 1,6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp dãy trọ 12 phòng đường 16m sát KCN Tân Đô giá 1,6 tỷ </td> </tr></table> false bán gấp dãy trọ 16 phòng, diện tích 250m2, mt tl10 giá 1,8 tỷ shr, 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-tro-16-phong-dien-tich-250m2-mt-tl10-gia-18-ty-shr-i1799875" title="bán gấp dãy trọ 16 phòng, diện tích 250m2, mt tl10 giá 1,8 tỷ shr,"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="bán gấp dãy trọ 16 phòng, diện tích 250m2, mt tl10 giá 1,8 tỷ shr," style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán gấp dãy trọ 16 phòng, diện tích 250m2, mt tl10 giá 1,8 tỷ shr, </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-can-ban-gap-day-tro-12-phong-dien-tich-8x25-duong-tl-10-shr-i1800163" title="Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp dãy trọ 12 phòng, diện tích 8x25, đường TL 10 - SHR </td> </tr></table> false HOT!CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ 9 PHÒNG MT ĐƯỜNG 28M KDC TÂN ĐỨC ,DT 125M2 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/hotcan-ban-day-nha-tro-9-phong-mt-duong-28m-kdc-tan-duc-dt-125m2-i1848100" title="HOT!CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ 9 PHÒNG MT ĐƯỜNG 28M KDC TÂN ĐỨC ,DT 125M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="HOT!CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ 9 PHÒNG MT ĐƯỜNG 28M KDC TÂN ĐỨC ,DT 125M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HOT!CẦN BÁN DÃY NHÀ TRỌ 9 PHÒNG MT ĐƯỜNG 28M KDC TÂN ĐỨC ,DT 125M2 </td> </tr></table> false BÁN GẤP LÔ ĐẤT THỔ CƯ VÀ 16 PHÒNG TRỌ ĐANG CHO THUÊ KÍN PHÒNG GẦN KCN VIỆT - NHẬT 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-lo-dat-tho-cu-va-16-phong-tro-dang-cho-thue-kin-phong-gan-kcn-viet-nhat-i1872629" title="BÁN GẤP LÔ ĐẤT THỔ CƯ VÀ 16 PHÒNG TRỌ ĐANG CHO THUÊ KÍN PHÒNG GẦN KCN VIỆT - NHẬT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/03/thumb-133-AA4A52.jpg" alt="BÁN GẤP LÔ ĐẤT THỔ CƯ VÀ 16 PHÒNG TRỌ ĐANG CHO THUÊ KÍN PHÒNG GẦN KCN VIỆT - NHẬT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN GẤP LÔ ĐẤT THỔ CƯ VÀ 16 PHÒNG TRỌ ĐANG CHO THUÊ KÍN PHÒNG GẦN KCN VIỆT - NHẬT </td> </tr></table> false Cần vốn bán gấp dãy trọ 14 phòng, 2 ki ốt gác lửng đúc thật, 260m2, SHR 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/can-von-ban-gap-day-tro-14-phong-2-ki-ot-gac-lung-duc-that-260m2-shr-i1872224" title="Cần vốn bán gấp dãy trọ 14 phòng, 2 ki ốt gác lửng đúc thật, 260m2, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/03/thumb-0CE-EC7EDB.jpg" alt="Cần vốn bán gấp dãy trọ 14 phòng, 2 ki ốt gác lửng đúc thật, 260m2, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần vốn bán gấp dãy trọ 14 phòng, 2 ki ốt gác lửng đúc thật, 260m2, SHR </td> </tr></table> false Bán nhà trọ mới xây, thổ cư 100%, hẻm xe tải 8 tấn vào. DT: 10m x 30m ,giá 3ty 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-nha-tro-moi-xay-tho-cu-100-hem-xe-tai-8-tan-vao-dt-10m-x-30m-gia-3ty-i1628427" title="Bán nhà trọ mới xây, thổ cư 100%, hẻm xe tải 8 tấn vào. DT: 10m x 30m ,giá 3ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-267-9EFA8F.jpg" alt="Bán nhà trọ mới xây, thổ cư 100%, hẻm xe tải 8 tấn vào. DT: 10m x 30m ,giá 3ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà trọ mới xây, thổ cư 100%, hẻm xe tải 8 tấn vào. DT: 10m x 30m ,giá 3ty </td> </tr></table> false Bán Gấp Dãy Phòng Trọ 14 Phòng mới xây, 10*25m, Sổ riêng, Giá 1.6 tỷ 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/ban-gap-day-phong-tro-14-phong-moi-xay-1025m-so-rieng-gia-16-ty-i1869796" title="Bán Gấp Dãy Phòng Trọ 14 Phòng mới xây, 10*25m, Sổ riêng, Giá 1.6 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/29/thumb-A59-D85A56.jpg" alt="Bán Gấp Dãy Phòng Trọ 14 Phòng mới xây, 10*25m, Sổ riêng, Giá 1.6 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Gấp Dãy Phòng Trọ 14 Phòng mới xây, 10*25m, Sổ riêng, Giá 1.6 tỷ </td> </tr></table> false Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay 16/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-phong-tro-c16/toi-ban-day-tro-ngay-kcn-1022m-14-phong-shr-1-ty-sang-ten-ngay-i1816873" title="Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/phong-tro.jpg" alt="Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi bán dãy trọ ngay KCN, 10*22m, 14 phòng, SHR, 1 tỷ, sang tên ngay </td> </tr></table>