http://diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 23/08/2019 false Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT 23/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mt-duong-le-thi-hong-p17-dt4mx19m-2-lau-4pn-tien-moi-van-phong-ct-i1287948" title="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT </td> </tr></table> false Cần bán 12 phòng trọ, đang cho thuê tốt,diện tích 175m2,giá 2.5 tỷ,xã lê minh xuân,bình chánh 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-ban-12-phong-tro-dang-cho-thue-totdien-tich-175m2gia-25-tyxa-le-minh-xuanbinh-chanh-i1896105" title="Cần bán 12 phòng trọ, đang cho thuê tốt,diện tích 175m2,giá 2.5 tỷ,xã lê minh xuân,bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/09/thumb-5FF-B04E03.jpg" alt="Cần bán 12 phòng trọ, đang cho thuê tốt,diện tích 175m2,giá 2.5 tỷ,xã lê minh xuân,bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán 12 phòng trọ, đang cho thuê tốt,diện tích 175m2,giá 2.5 tỷ,xã lê minh xuân,bình chánh </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng mặt bằng - cửa hàngQuận Tân PhúTP.HCM, đường nội bộ, Âu Cơ, Sổ hồng 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-sang-nhuong-mat-bang-cua-hangquan-tan-phutphcm-duong-noi-bo-au-co-so-hong-i1597267" title="Bán / Sang nhượng mặt bằng - cửa hàngQuận Tân PhúTP.HCM, đường nội bộ, Âu Cơ, Sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/10/thumb-8E5-CADB16.jpg" alt="Bán / Sang nhượng mặt bằng - cửa hàngQuận Tân PhúTP.HCM, đường nội bộ, Âu Cơ, Sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng mặt bằng - cửa hàngQuận Tân PhúTP.HCM, đường nội bộ, Âu Cơ, Sổ hồng </td> </tr></table> false Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-cua-hang-quan-tan-phutphcm-au-co-so-hong-gia-net-49-ty-i1597269" title="Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/10/thumb-E0D-B5F665.jpg" alt="Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán - cửa hàng Quận Tân PhúTP.HCM, Âu Cơ, Sổ hồng giá net 4.9 tỷ </td> </tr></table> false Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-mat-tien-pho-quang-186m2-gan-san-bay-tsn-khu-dan-cu-dong-mat-tien-duong-i1617087" title="Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/26/thumb-E7F-55E131.jpg" alt="Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse mặt tiền Phổ Quang 186m2 gần sân bay TSN - khu dân cư đông-Mặt tiền đường </td> </tr></table> false Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-5-can-shophouse-mat-tien-au-co-vao-kinh-doanh-ngay-i1572335" title="Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-19B-4DFD95.jpg" alt="Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 5 căn shophouse mặt tiền Âu Cơ, Vào kinh doanh ngay </td> </tr></table> false Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-gap-mat-tien-kinh-doanh-pho-quang-gan-san-bay-130m2-gia-net-66-tylh-ngay-i1525261" title="Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/10/11/thumb-47A-51FD62.jpg" alt="Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp mặt tiền kinh doanh Phổ Quang gần sân bay 130m2, giá net 6,6 tỷ.LH ngay </td> </tr></table> false Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mua-truc-tiep-tu-chu-dau-tu-1-can-duy-nhat-shophouse-186m2-goc-2-mat-tien-i1634088" title="Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/25/thumb-791-CA696D.jpg" alt="Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mua trực tiếp từ chủ đầu tư 1 căn duy nhất shophouse 186m2 góc 2 mặt tiền. </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-ngay-mat-tien-au-co-106m2-gia-41-ty-i1569334" title="Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-36E-0464F6.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh ngay măt tiền Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. </td> </tr></table> false Mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-3-can-shop-mat-tien-au-co-gia-tot-chiet-khau-cao-i1584048" title="Mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/29/thumb-FDD-40EFE6.jpg" alt="Mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán 3 căn shop mặt tiền Âu Cơ, giá tốt, chiết khâu cao. </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-kdc-trung-son-gia-63-ty-128m2-i1450565" title="Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/06/26/thumb-498-7BBE55.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh KDC Trung Sơn giá 6,3 tỷ 128m2 </td> </tr></table> false Chủ đầu tư mở bán 3 căn cuối shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3% 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chu-dau-tu-mo-ban-3-can-cuoi-shophouse-tan-phu-vao-kinh-doanh-ngay-ck-3-i1582030" title="Chủ đầu tư mở bán 3 căn cuối shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/22/thumb-7F1-7F2871.jpg" alt="Chủ đầu tư mở bán 3 căn cuối shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chủ đầu tư mở bán 3 căn cuối shophouse Tân Phú, vào kinh doanh ngay, ck 3% </td> </tr></table> false Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-bang-kinh-doanh-1-tret1-lau-mat-tien-au-covao-kinh-doanh-ngaygia-net-41-ty-i1569338" title="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/03/thumb-7E4-6B151F.jpg" alt="Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt bằng kinh doanh 1 trệt,1 lầu mặt tiền Âu Cơ.Vào kinh doanh ngay,giá net 4,1 tỷ </td> </tr></table> false Bán căn shophouse thương mại tầng trệt kinh doanh, tầng lửng để ở vị trí đẹp Quận 7 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-can-shophouse-thuong-mai-tang-tret-kinh-doanh-tang-lung-de-o-vi-tri-dep-quan-7-i1195654" title="Bán căn shophouse thương mại tầng trệt kinh doanh, tầng lửng để ở vị trí đẹp Quận 7"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/03/24/thumb-C41-6599A4.jpg" alt="Bán căn shophouse thương mại tầng trệt kinh doanh, tầng lửng để ở vị trí đẹp Quận 7" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán căn shophouse thương mại tầng trệt kinh doanh, tầng lửng để ở vị trí đẹp Quận 7 </td> </tr></table> false Shophouse Phan Huy Ích, quận 12, 103m2-42tr/m2, sổ hồng, CK 4% đợt 1 căn đẹp nhất, 0932424238 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-phan-huy-ich-quan-12-103m2-42trm2-so-hong-ck-4-dot-1-can-dep-nhat-0932424238-i1854194" title="Shophouse Phan Huy Ích, quận 12, 103m2-42tr/m2, sổ hồng, CK 4% đợt 1 căn đẹp nhất, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-E36-3A2241.jpg" alt="Shophouse Phan Huy Ích, quận 12, 103m2-42tr/m2, sổ hồng, CK 4% đợt 1 căn đẹp nhất, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Phan Huy Ích, quận 12, 103m2-42tr/m2, sổ hồng, CK 4% đợt 1 căn đẹp nhất, 0932424238 </td> </tr></table> false Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng 0932424238 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-q12-mt-phan-huy-ich-44trm2-103m2-ck-4-cam-ket-cho-thue-30trthang-0932424238-i1853795" title="Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-9A5-A25D6C.jpg" alt="Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng 0932424238 </td> </tr></table> false Shophouse Prosper Plaza, Phan Huy Ích, 103m2, 44tr/m2 nhận nhà ngay, SHR, CK đến 276tr 0932424238 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-prosper-plaza-phan-huy-ich-103m2-44trm2-nhan-nha-ngay-shr-ck-den-276tr-0932424238-i1853793" title="Shophouse Prosper Plaza, Phan Huy Ích, 103m2, 44tr/m2 nhận nhà ngay, SHR, CK đến 276tr 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-76C-230B46.jpg" alt="Shophouse Prosper Plaza, Phan Huy Ích, 103m2, 44tr/m2 nhận nhà ngay, SHR, CK đến 276tr 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Prosper Plaza, Phan Huy Ích, 103m2, 44tr/m2 nhận nhà ngay, SHR, CK đến 276tr 0932424238 </td> </tr></table> false Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng, vay 70% 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-q12-mt-phan-huy-ich-44trm2-103m2-ck-4-cam-ket-cho-thue-30trthang-vay-70-i1855563" title="Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng, vay 70%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-AAF-1C03B2.jpg" alt="Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng, vay 70%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse Q12, MT Phan Huy Ích, 44tr/m2-103m2, CK 4%, cam kết cho thuê 30tr/tháng, vay 70% </td> </tr></table> false Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mat-tien-kinh-doanh-au-co-106m2-gia-41-ty-vao-kinh-doanh-ngay-lh-ngay-i1571999" title="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/11/thumb-DEC-0DA8C4.jpg" alt="Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền kinh doanh Âu Cơ 106m2 giá 4,1 tỷ. Vào kinh doanh ngay. LH ngay </td> </tr></table> false Shop mặt tiền 16 Âu Cơ nhà mới 115m2 - Mua từ chủ đầu tư. LH xem nhà 22/08/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shop-mat-tien-16-au-co-nha-moi-115m2-mua-tu-chu-dau-tu-lh-xem-nha-i1603412" title="Shop mặt tiền 16 Âu Cơ nhà mới 115m2 - Mua từ chủ đầu tư. LH xem nhà "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/24/thumb-CC9-00A001.jpg" alt="Shop mặt tiền 16 Âu Cơ nhà mới 115m2 - Mua từ chủ đầu tư. LH xem nhà " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shop mặt tiền 16 Âu Cơ nhà mới 115m2 - Mua từ chủ đầu tư. LH xem nhà </td> </tr></table>