http://diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/07/2019 false Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-lo-dat-125m2-so-hong-kdc-phuc-thinh-gia-980tr-hotline-0909773664-i1827353" title="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHUẬN ĐỨC- NHUẬN ĐỨC - CỦ CHI 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-mat-tien-duong-nhuan-duc-nhuan-duc-cu-chi-i1851772" title="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHUẬN ĐỨC- NHUẬN ĐỨC - CỦ CHI"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/02/thumb-229-AB037F.jpg" alt="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHUẬN ĐỨC- NHUẬN ĐỨC - CỦ CHI" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHUẬN ĐỨC- NHUẬN ĐỨC - CỦ CHI </td> </tr></table> false CẦN BÁN VÀI LÔ ĐẤT MẶT TIỀN BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, SHR, GIÁ CHỈ 1.4TR/M2 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-vai-lo-dat-mat-tien-ba-thien-nhuan-duc-shr-gia-chi-14trm2-i1852285" title="CẦN BÁN VÀI LÔ ĐẤT MẶT TIỀN BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, SHR, GIÁ CHỈ 1.4TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/04/thumb-AA3-BCC8C5.jpg" alt="CẦN BÁN VÀI LÔ ĐẤT MẶT TIỀN BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, SHR, GIÁ CHỈ 1.4TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN VÀI LÔ ĐẤT MẶT TIỀN BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, SHR, GIÁ CHỈ 1.4TR/M2 </td> </tr></table> false SANG GẤP MIẾNG ĐẤT TRONG THÀNG ĐỂ KINH DOANH Ở SÀI GÒN 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/sang-gap-mieng-dat-trong-thang-de-kinh-doanh-o-sai-gon-i1853529" title="SANG GẤP MIẾNG ĐẤT TRONG THÀNG ĐỂ KINH DOANH Ở SÀI GÒN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-16E-B68F89.jpg" alt="SANG GẤP MIẾNG ĐẤT TRONG THÀNG ĐỂ KINH DOANH Ở SÀI GÒN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SANG GẤP MIẾNG ĐẤT TRONG THÀNG ĐỂ KINH DOANH Ở SÀI GÒN </td> </tr></table> false Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-lo-dat-tho-cu-chinh-chu-10x26m-duong-nhua-20m-gan-cau-xang-shr-chi-425-trieu-i1283456" title="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/25/thumb-6A5-2A6CAA.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất thổ cư chính chủ 10x26m, đường nhựa 20m, gần Cầu Xáng SHR chỉ 425 triệu </td> </tr></table> false Cần tiền cho con du học nên bán gấp lô đất thổ cư 100% khu dân cư Tên Lửa 2,dt 6x26=162m2 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-cho-con-du-hoc-nen-ban-gap-lo-dat-tho-cu-100-khu-dan-cu-ten-lua-2dt-6x26162m2-i1792210" title="Cần tiền cho con du học nên bán gấp lô đất thổ cư 100% khu dân cư Tên Lửa 2,dt 6x26=162m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/07/thumb-C21-B25A3F.jpg" alt="Cần tiền cho con du học nên bán gấp lô đất thổ cư 100% khu dân cư Tên Lửa 2,dt 6x26=162m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền cho con du học nên bán gấp lô đất thổ cư 100% khu dân cư Tên Lửa 2,dt 6x26=162m2 </td> </tr></table> false Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100% 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-xd-kho-xuong-lam-nha-vuontho-cu-100-i1791963" title="Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100% </td> </tr></table> false Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100% 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-xd-kho-xuong-lam-nha-vuontho-cu-100-i1791962" title="Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/07/thumb-462-27C801.jpg" alt="Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất XD kho xưởng, làm nhà vườn.thổ cư 100% </td> </tr></table> false Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-200m2-dat-so-hong-rieng-doi-dien-kcn-bv-nhi-dong-3-gia-15-ty-i1656750" title="Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-E23-69C201.jpg" alt="Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 200m2 đất, sổ hồng riêng, đối diện KCN, BV Nhi Đồng 3. Giá 1.5 tỷ </td> </tr></table> false Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nen-bchanh-gia-re-chi-420tr-gia-100-5x26mshr-dan-dong-gan-cho-truong-i1286169" title="Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/08/31/thumb-7CD-813D4B.jpg" alt="Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền BChánh giá rẻ chỉ 420tr (giá 100%), 5x26m,SHR , dân đông, gần chợ, trường </td> </tr></table> false Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc. 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-500m2-dat-xay-xuong-nam-trong-cum-kcn-shr-nhan-cong-dong-duc-i1617483" title="Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/27/thumb-CD9-04AC11.jpg" alt="Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 500m2 đất xây xưởng, nằm trong cụm KCN, SHR, nhân công đông đúc. </td> </tr></table> false Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nam-ngay-mat-tien-tinh-lo-10-cach-bv-cho-ray-2-chi-3-phut-i1635692" title="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-E09-2483AB.jpg" alt="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 cần bán giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-can-ban-gia-12-ty-ngay-tinh-lo-10-i1635597" title="Có lô đất 125m2 cần bán giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-BEE-9DD62C.jpg" alt="Có lô đất 125m2 cần bán giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 cần bán giá 1,2 tỷ ngay tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-vi-tri-dep-can-ban-o-tinh-lo-10-125m2-gia-12-ty-i1635644" title="Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-F8F-74CFC0.jpg" alt="Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất vị trí đẹp cần bán ở tỉnh lộ 10, 125m2 giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-thua-ke-can-ban-gap20x60-mat-tien-duong-xe-cong-shr-chinh-chu-lam-xuong-xay-biet-thu-i1879534" title="Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/13/thumb-C2E-7B46D4.jpg" alt="Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự </td> </tr></table> false Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự 19/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-thua-ke-can-ban-gap20x60-mat-tien-duong-xe-cong-shr-chinh-chu-lam-xuong-xay-biet-thu-i1879532" title="Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/13/thumb-F3A-D9AB22.jpg" alt="Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thừa kế cần bán gấp20x60 mặt tiền đường xe công SHR chính chủ làm xưởng xây biệt thự </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-so-hong-tho-cu-100-i1108169" title="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/07/thumb-D66-A37503.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-nhanh-day-nha-tro-le-minh-xuan-binh-chanh-de-tra-no-i1882086" title="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh dãy nhà trọ Lê Minh Xuân, Bình Chánh để trả nợ. </td> </tr></table> false Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền. 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/mo-ban-du-an-khu-do-thi-da-tach-so-rieng-sang-ten-trong-ngay-dat-nen-690tr-nen-i1357891" title="Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/28/thumb-823-98D283.jpg" alt="Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán dự án khu đô thị - đã tách sổ riêng - sang tên trong ngày - đất nền 690tr/ nền. </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 18/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-12-gia-thi-truong-639tr150m2-i1357029" title="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/09/thumb-B1F-21AD6C.jpg" alt="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 </td> </tr></table>