http://diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2020 false BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 12.5 TỶ 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-trang-trai-nuoi-tom-51244-m2-binh-dai-ben-tre-gia-125-ty-i1963252" title="BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 12.5 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/17/thumb-1D8-8CA7F1.jpg" alt="BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 12.5 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN TRANG TRẠI NUÔI TÔM 51.244 M2, BÌNH ĐẠI, BẾN TRE, GIÁ 12.5 TỶ </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 02/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1961802" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% 31/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-gap-900m2-dat-mat-tien-duong-nhua-so-hong-tho-cu-100-i1108169" title="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/07/thumb-D66-A37503.jpg" alt="Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp 900m2 đất mặt tiền đường nhựa, Sổ Hồng, Thổ Cư 100% </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 31/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1961616" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh 31/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-day-tro-18-phong-250m2-gia-19-ty-thu-nhap-25-trieuthang-binh-chanh-i1961488" title="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp dãy trọ 18 phòng/ 250m2, Giá 1.9 tỷ, thu nhập 25 triệu/tháng . Bình Chánh </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 200m2 vị trí đẹp giá 1,8 tỷ, LH SHR 27/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-200m2-vi-tri-dep-gia-18-ty-lh-shr-i1645422" title="Cần bán lô đất 200m2 vị trí đẹp giá 1,8 tỷ, LH SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/07/thumb-1FB-BF55CA.jpg" alt="Cần bán lô đất 200m2 vị trí đẹp giá 1,8 tỷ, LH SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 200m2 vị trí đẹp giá 1,8 tỷ, LH SHR </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền, SHR 27/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-so-hong-rieng-nhanh-tay-dau-tu-12-tynen-shr-i1651204" title="Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-1DB-EC1D54.jpg" alt="Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền, SHR </td> </tr></table> false Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-250m2-vi-tri-dep-co-hoi-dau-tu-xay-phong-tro-2-ty-o-duc-hoa-long-an-i1651214" title="Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-875-2A49DC.jpg" alt="Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán 250m2 vị trí đẹp, cơ hội đầu tư xây phòng trọ, 2 tỷ ở Đức Hòa-Long An </td> </tr></table> false Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-125m2-dat-chinh-chu-vi-tri-dep-so-hong-rieng-gia-12-ty-i1652045" title="Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-EF0-806347.jpg" alt="Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 125m2 đất chính chủ, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/phong-tro-16-phong-can-ban-17-ty-dien-tich-125m2-so-hong-i1636754" title="Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/27/thumb-76C-B2004D.jpg" alt="Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phòng trọ 16 phòng cần bán 1,7 tỷ, diện tích 125m2, sổ hồng </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền. 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-so-hong-rieng-nhanh-tay-dau-tu-12-tynen-i1660260" title="Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/21/thumb-759-8A126B.jpg" alt="Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2, sổ hồng riêng, nhanh tay đầu tư, 1,2 tỷ/nền. </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-duc-hoa-long-an-i1652035" title="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/14/thumb-DEA-9A15B6.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10, Đức Hòa- Long An </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 cần bán gấp vị trí đẹp, sổ hồng riêng, SHR, giá 1,2 tỷ/nền 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-can-ban-gap-vi-tri-dep-so-hong-rieng-shr-gia-12-tynen-i1649131" title="Có lô đất 125m2 cần bán gấp vị trí đẹp, sổ hồng riêng, SHR, giá 1,2 tỷ/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-98E-1D8DB2.jpg" alt="Có lô đất 125m2 cần bán gấp vị trí đẹp, sổ hồng riêng, SHR, giá 1,2 tỷ/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 cần bán gấp vị trí đẹp, sổ hồng riêng, SHR, giá 1,2 tỷ/nền </td> </tr></table> false Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/lo-dat-can-ban-gap-200m2-gia-18-ty-so-hong-rieng-i1642303" title="Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-4E8-F8B196.jpg" alt="Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất cần bán gấp 200m2, giá 1,8 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-200m2-gia-17-ty-so-hong-rieng-o-tinh-lo-10-i1642475" title="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-304-F7908B.jpg" alt="Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 200m2, giá 1,7 tỷ, sổ hồng riêng, ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-nam-ngay-mat-tien-tinh-lo-10-cach-bv-cho-ray-2-chi-3-phut-i1635692" title="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/26/thumb-E09-2483AB.jpg" alt="Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nằm ngay mặt tiền Tỉnh Lộ 10 cách BV Chợ Rẫy 2 chỉ 3 Phút </td> </tr></table> false Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-hoi-duy-nhat-de-so-huu-nen-dat-tho-cu-250m2-gia-12-ty-lh-so-hong-i1642477" title="Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-066-60DE70.jpg" alt="Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội duy nhất để sở hữu nền đất thổ cư, 250m2 giá 1,2 tỷ, LH sổ hồng </td> </tr></table> false Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/co-lo-dat-125m2-can-ban-gap-vi-tri-dep-so-hong-rieng-12-ty-i1648787" title="Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/10/thumb-570-E80D04.jpg" alt="Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Có lô đất 125m2 cần bán gấp, vị trí đẹp, sổ hồng riêng, 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-dat-125m2-o-vi-tri-dep-dat-chinh-chu-gia-12-ty-i1642166" title="Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/02/thumb-D47-97D75C.jpg" alt="Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 125m2 ở vị trí đẹp, đất chính chủ, giá 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831 24/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-lo-dat-125m2-gia-12-ty-co-so-hong-o-tinh-lo-10-lh-0906978831-i1648953" title="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-78E-9D0559.jpg" alt="Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán lô đất 125m2 giá 1,2 tỷ, có sổ hồng ở tỉnh lộ 10. LH: 0906978831 </td> </tr></table>