http://diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 16/10/2019 false Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-co-lo-dat-200m2-can-ban-so-hong-rieng-shr-18-ty-lh-i1652515" title="Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/15/thumb-1FF-781951.jpg" alt="Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi có lô đất 200m2 cần bán, sổ hồng riêng, SHR, 1,8 tỷ. LH </td> </tr></table> false Theo cháu qua nước ngoài sinh song cần bán lại gấp lô đất 1871m2 tại Xã Nhuận Đức , Củ Chi 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/theo-chau-qua-nuoc-ngoai-sinh-song-can-ban-lai-gap-lo-dat-1871m2-tai-xa-nhuan-duc-cu-chi-i1854949" title="Theo cháu qua nước ngoài sinh song cần bán lại gấp lô đất 1871m2 tại Xã Nhuận Đức , Củ Chi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/10/thumb-F0F-49A083.jpg" alt="Theo cháu qua nước ngoài sinh song cần bán lại gấp lô đất 1871m2 tại Xã Nhuận Đức , Củ Chi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Theo cháu qua nước ngoài sinh song cần bán lại gấp lô đất 1871m2 tại Xã Nhuận Đức , Củ Chi </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-can-ban-125m2-dat-co-so-hong-gia-12-ty-ngay-o-tinh-lo-10-i1641491" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-4A3-CB2547.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, có sổ hồng, giá 1,2 tỳ ngay ở tỉnh lộ 10 </td> </tr></table> false Thanh lý nhà trọ - đất thổ cư sổ hồng riêng, Ngay Trung Tâm Hành Chính 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/thanh-ly-nha-tro-dat-tho-cu-so-hong-rieng-ngay-trung-tam-hanh-chinh-i1357785" title="Thanh lý nhà trọ - đất thổ cư sổ hồng riêng, Ngay Trung Tâm Hành Chính"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/25/thumb-8D6-2680E7.jpg" alt="Thanh lý nhà trọ - đất thổ cư sổ hồng riêng, Ngay Trung Tâm Hành Chính" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý nhà trọ - đất thổ cư sổ hồng riêng, Ngay Trung Tâm Hành Chính </td> </tr></table> false cần bán gấp tại khu đô thị mới Bình Dương 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-gap-tai-khu-do-thi-moi-binh-duong-i1834213" title="cần bán gấp tại khu đô thị mới Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/02/thumb-520-23BCE5.jpg" alt="cần bán gấp tại khu đô thị mới Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán gấp tại khu đô thị mới Bình Dương </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-ban-gap-lo-dat-mat-tien-cho-dang-kinh-doanh-tot-lien-ke-ql13-i1356325" title="Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/21/thumb-70C-4CB4EE.jpg" alt="Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13 </td> </tr></table> false Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền. 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/tap-doan-hoang-anh-gia-lai-mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-590tr-nen-i1357098" title="Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/28/thumb-2A6-593238.jpg" alt="Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền. </td> </tr></table> false Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ngan-hang-vpbank-chinh-nhanh-binh-duong-thanh-ly-30-nen-dat-khu-do-thi-cong-nghiep-i1357970" title="Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/09/thumb-496-420564.jpg" alt="Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp </td> </tr></table> false Tôi Cần Bán Lại 2 Lô Đất Trong Khu Đô Thị , Chính Chủ 100%, Sổ Riêng, Thổ Cư Đủ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-can-ban-lai-2-lo-dat-trong-khu-do-thi-chinh-chu-100-so-rieng-tho-cu-du-i1357102" title="Tôi Cần Bán Lại 2 Lô Đất Trong Khu Đô Thị , Chính Chủ 100%, Sổ Riêng, Thổ Cư Đủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/04/thumb-ADE-4549AC.jpg" alt="Tôi Cần Bán Lại 2 Lô Đất Trong Khu Đô Thị , Chính Chủ 100%, Sổ Riêng, Thổ Cư Đủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi Cần Bán Lại 2 Lô Đất Trong Khu Đô Thị , Chính Chủ 100%, Sổ Riêng, Thổ Cư Đủ </td> </tr></table> false Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-can-ban-125m2-dat-hay-nhanh-dau-tu-gia-12-ty-so-hong-i1641463" title="Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-2BD-E62BE4.jpg" alt="Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cấn bán 125m2 đất, hãy nhanh đầu tư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng </td> </tr></table> false Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-day-tro-7-phong-dt-90m2-shr-ngay-kcn-cau-tram-binh-chanh-gia-chi-12-ty-i1798645" title="Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ 7 phòng. DT 90m2, SHR, ngay KCN Cầu Tràm, Bình Chánh. Giá chỉ 1,2 tỷ </td> </tr></table> false Bán / Sang nhượng đất nông nghiệpĐức HòaLong An, mặt tiền đường, Tỉnh Lộ 10 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-sang-nhuong-dat-nong-nghiepduc-hoalong-an-mat-tien-duong-tinh-lo-10-i1761326" title="Bán / Sang nhượng đất nông nghiệpĐức HòaLong An, mặt tiền đường, Tỉnh Lộ 10"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Bán / Sang nhượng đất nông nghiệpĐức HòaLong An, mặt tiền đường, Tỉnh Lộ 10" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán / Sang nhượng đất nông nghiệpĐức HòaLong An, mặt tiền đường, Tỉnh Lộ 10 </td> </tr></table> false Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/lo-dat-125m2-can-ban-gap-dat-tho-cu-gia-12-ty-so-hong-rieng-i1649427" title="Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/11/thumb-470-3CC20A.jpg" alt="Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lô đất 125m2 cần bán gấp, đất thổ cư, giá 1,2 tỷ, sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 690tr/150m2 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ngan-hang-vp-bank-can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-re-chi-12-gia-thi-truong-690tr150m2-i1357961" title="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 690tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/25/thumb-F9C-C561CD.jpg" alt="Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 690tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vp bank cần thanh lý gấp 30 nền đất giá rẻ chỉ =1/2 giá thị trường 690tr/150m2 </td> </tr></table> false Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR. 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/toi-ban-gap-dat-tho-cu-125m2-chi-800-trieu-mt-hoang-phan-thai-shr-i1800601" title="Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi Bán Gấp Đất Thổ Cư 125m2 - Chỉ 800 triệu - MT Hoàng Phan Thái, SHR. </td> </tr></table> false Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 10, đức hòa + Giá: 8-10 triệu Diện tích: 125 m2 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dia-chi-duong-tinh-lo-10-duc-hoa-gia-8-10-trieu-dien-tich-125-m2-i1641451" title="Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 10, đức hòa + Giá: 8-10 triệu Diện tích: 125 m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/01/thumb-4CE-B04CBF.jpg" alt="Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 10, đức hòa + Giá: 8-10 triệu Diện tích: 125 m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Địa chỉ: Đường Tỉnh lộ 10, đức hòa + Giá: 8-10 triệu Diện tích: 125 m2 </td> </tr></table> false Kẹt tiền bán gấp 250m2 khu dân cư tên lửa 2, có sổ hồng riêng, giá 2 tỷ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ket-tien-ban-gap-250m2-khu-dan-cu-ten-lua-2-co-so-hong-rieng-gia-2-ty-i1902129" title="Kẹt tiền bán gấp 250m2 khu dân cư tên lửa 2, có sổ hồng riêng, giá 2 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/20/thumb-0CC-FFEF48.jpg" alt="Kẹt tiền bán gấp 250m2 khu dân cư tên lửa 2, có sổ hồng riêng, giá 2 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kẹt tiền bán gấp 250m2 khu dân cư tên lửa 2, có sổ hồng riêng, giá 2 tỷ </td> </tr></table> false Đất đang tăng trở lại, hãy sớm đầu tư, diện tích 125m2, 1,2 tỳ 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-dang-tang-tro-lai-hay-som-dau-tu-dien-tich-125m2-12-ty-i1645437" title="Đất đang tăng trở lại, hãy sớm đầu tư, diện tích 125m2, 1,2 tỳ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/07/thumb-9FB-316006.jpg" alt="Đất đang tăng trở lại, hãy sớm đầu tư, diện tích 125m2, 1,2 tỳ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất đang tăng trở lại, hãy sớm đầu tư, diện tích 125m2, 1,2 tỳ </td> </tr></table> false Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/dat-dang-sot-dat-tang-gia-hang-ngay-thoi-diem-tot-de-dau-tu-co-so-hong-i1618724" title="Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/30/thumb-6C8-A0E36E.jpg" alt="Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất đang sốt, đất tăng giá hàng ngày, thời điểm tốt để đầu tư, có sổ hồng </td> </tr></table> false Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh 12/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-mieng-dat-tho-vuon-dt-1600m2-gia-6trm2-duong-an-haxa-pham-van-haibinh-chanh-i1924565" title="Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/03/thumb-A39-A19243.jpg" alt="Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán miếng đất thổ vườn dt 1600m2, giá 6tr/m2 đường an hạ,xã phạm văn hai,bình chánh </td> </tr></table>