http://diaoconline.vn Đất nông nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 16/07/2019 false GIA ĐÌNH CẦN BÁN LÔ ĐẤT GẦN BỆNH VIỆN CỦ CHI, 3 MẶT TIỀN, VỊ TRÍ ĐẸP 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/gia-dinh-can-ban-lo-dat-gan-benh-vien-cu-chi-3-mat-tien-vi-tri-dep-i1854860" title="GIA ĐÌNH CẦN BÁN LÔ ĐẤT GẦN BỆNH VIỆN CỦ CHI, 3 MẶT TIỀN, VỊ TRÍ ĐẸP"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/10/thumb-C02-A0BC8A.jpg" alt="GIA ĐÌNH CẦN BÁN LÔ ĐẤT GẦN BỆNH VIỆN CỦ CHI, 3 MẶT TIỀN, VỊ TRÍ ĐẸP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GIA ĐÌNH CẦN BÁN LÔ ĐẤT GẦN BỆNH VIỆN CỦ CHI, 3 MẶT TIỀN, VỊ TRÍ ĐẸP </td> </tr></table> false CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT 1871M2, SHR, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐÔNG DÂN 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-gap-lo-dat-1871m2-shr-vi-tri-dep-dong-dan-i1854779" title="CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT 1871M2, SHR, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐÔNG DÂN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/09/thumb-4B6-80D3DD.jpg" alt="CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT 1871M2, SHR, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐÔNG DÂN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN GẤP LÔ ĐẤT 1871M2, SHR, VỊ TRÍ ĐẸP, ĐÔNG DÂN </td> </tr></table> false CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG NGAY ĐƯỜNG BÀ THIÊN 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/co-lo-dat-trong-cay-lau-nam-can-ban-gap-trong-thang-ngay-duong-ba-thien-i1871225" title="CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG NGAY ĐƯỜNG BÀ THIÊN"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/01/thumb-21B-6C083F.jpg" alt="CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG NGAY ĐƯỜNG BÀ THIÊN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CÓ LÔ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM CẦN BÁN GẤP TRONG THÁNG NGAY ĐƯỜNG BÀ THIÊN </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, VÍ TRÍ ĐẸP, ĐẦU TƯ SINH LỜI CỰC CAO 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-dat-mat-tien-duong-nhua-vi-tri-dep-dau-tu-sinh-loi-cuc-cao-i1863163" title="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, VÍ TRÍ ĐẸP, ĐẦU TƯ SINH LỜI CỰC CAO"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/20/thumb-4F0-AD6ABC.jpg" alt="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, VÍ TRÍ ĐẸP, ĐẦU TƯ SINH LỜI CỰC CAO" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA, VÍ TRÍ ĐẸP, ĐẦU TƯ SINH LỜI CỰC CAO </td> </tr></table> false CẦN SANG LÔ ĐẤT CÓ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA TẠI ẤP NGÃ 4 NHUẬN ĐỨC VỚI GIÁ RẺ 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-sang-lo-dat-co-2-mat-tien-duong-nhua-tai-ap-nga-4-nhuan-duc-voi-gia-re-i1852007" title="CẦN SANG LÔ ĐẤT CÓ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA TẠI ẤP NGÃ 4 NHUẬN ĐỨC VỚI GIÁ RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/03/thumb-838-4A865B.jpg" alt="CẦN SANG LÔ ĐẤT CÓ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA TẠI ẤP NGÃ 4 NHUẬN ĐỨC VỚI GIÁ RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN SANG LÔ ĐẤT CÓ 2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA TẠI ẤP NGÃ 4 NHUẬN ĐỨC VỚI GIÁ RẺ </td> </tr></table> false MỞ BÁN 1 SỐ LÔ ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, GIÁ TỪ 1.3TR/M2 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/mo-ban-1-so-lo-dat-tai-nhuan-duc-cu-chi-gia-tu-13trm2-i1849945" title="MỞ BÁN 1 SỐ LÔ ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, GIÁ TỪ 1.3TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/30/thumb-654-D20357.jpg" alt="MỞ BÁN 1 SỐ LÔ ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, GIÁ TỪ 1.3TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN 1 SỐ LÔ ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, GIÁ TỪ 1.3TR/M2 </td> </tr></table> false CẦN BÁN 2 MIẾNG ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, 2 MẶT TIỀN, SHR, GIÁ RẺ 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-2-mieng-dat-tai-nhuan-duc-cu-chi-2-mat-tien-shr-gia-re-i1849855" title="CẦN BÁN 2 MIẾNG ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, 2 MẶT TIỀN, SHR, GIÁ RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/05/30/thumb-93B-620513.jpg" alt="CẦN BÁN 2 MIẾNG ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, 2 MẶT TIỀN, SHR, GIÁ RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN 2 MIẾNG ĐẤT TẠI NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, 2 MẶT TIỀN, SHR, GIÁ RẺ </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI. 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-dat-mat-tien-duong-ba-thien-nhuan-duc-cu-chi-i1851548" title="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/01/thumb-0D7-798E56.jpg" alt="BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÀ THIÊN, NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI. </td> </tr></table> false CẦN TIỀN BÁN GẤP MIẾNG ĐẤT TẠI XÃ NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, CHỈ VỚI 3.7TR/M2 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-tien-ban-gap-mieng-dat-tai-xa-nhuan-duc-cu-chi-chi-voi-37trm2-i1855542" title="CẦN TIỀN BÁN GẤP MIẾNG ĐẤT TẠI XÃ NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, CHỈ VỚI 3.7TR/M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-1DD-523037.jpg" alt="CẦN TIỀN BÁN GẤP MIẾNG ĐẤT TẠI XÃ NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, CHỈ VỚI 3.7TR/M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN TIỀN BÁN GẤP MIẾNG ĐẤT TẠI XÃ NHUẬN ĐỨC, CỦ CHI, CHỈ VỚI 3.7TR/M2 </td> </tr></table> false Bán 1000m2 sát khu DC Đại Nam Minh Hưng Bình Phước 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-1000m2-sat-khu-dc-dai-nam-minh-hung-binh-phuoc-i1851265" title="Bán 1000m2 sát khu DC Đại Nam Minh Hưng Bình Phước"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Bán 1000m2 sát khu DC Đại Nam Minh Hưng Bình Phước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 1000m2 sát khu DC Đại Nam Minh Hưng Bình Phước </td> </tr></table> false Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền. 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/tap-doan-hoang-anh-gia-lai-mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-590tr-nen-i1357098" title="Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/28/thumb-2A6-593238.jpg" alt="Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai Mở Bán Dự Án Khu Đô Thị Đất Nền 590Tr/ nền. </td> </tr></table> false Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ngan-hang-vpbank-chinh-nhanh-binh-duong-thanh-ly-30-nen-dat-khu-do-thi-cong-nghiep-i1357970" title="Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/09/thumb-496-420564.jpg" alt="Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân Hàng Vpbank Chính Nhánh Bình Dương - Thanh Lý 30 Nền Đất Khu Đô Thị Công Nghiệp </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/chinh-chu-ban-gap-lo-dat-mat-tien-cho-dang-kinh-doanh-tot-lien-ke-ql13-i1356325" title="Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/21/thumb-70C-4CB4EE.jpg" alt="Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp lô đất mặt tiền chợ đang kinh doanh tốt liền kề QL13 </td> </tr></table> false CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰ RẺ 15/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ra-vai-lo-dat-lien-ke-kcn-gia-cu-re-i1876839" title="CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰ RẺ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/10/thumb-69D-FD4162.jpg" alt="CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰ RẺ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN RA VÀI LÔ ĐÁT LIỀN KỀ KCN GIÁ CỰ RẺ </td> </tr></table> false Nhượng gấp khu tái định cư Bình Chánh , tái định cư q5 , khu dân cư đông , nhà xưởng 14/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/nhuong-gap-khu-tai-dinh-cu-binh-chanh-tai-dinh-cu-q5-khu-dan-cu-dong-nha-xuong-i1345188" title="Nhượng gấp khu tái định cư Bình Chánh , tái định cư q5 , khu dân cư đông , nhà xưởng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Nhượng gấp khu tái định cư Bình Chánh , tái định cư q5 , khu dân cư đông , nhà xưởng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhượng gấp khu tái định cư Bình Chánh , tái định cư q5 , khu dân cư đông , nhà xưởng </td> </tr></table> false Bán đất Bình Chánh phù hợp xây phòng trọ MT đường An Hạ- SHR- 1.5tỷ/100m2 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ban-dat-binh-chanh-phu-hop-xay-phong-tro-mt-duong-an-ha-shr-15ty100m2-i1840063" title="Bán đất Bình Chánh phù hợp xây phòng trọ MT đường An Hạ- SHR- 1.5tỷ/100m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="Bán đất Bình Chánh phù hợp xây phòng trọ MT đường An Hạ- SHR- 1.5tỷ/100m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Bình Chánh phù hợp xây phòng trọ MT đường An Hạ- SHR- 1.5tỷ/100m2 </td> </tr></table> false CẦN BÁN RẺ 150M2 ĐẤT, MT 18M ĐỐI DIỆN KCN LÊ MINH XUÂN, RA SỔ NGAY GIÁ 950TR. GẦN CHỢ, SIÊU THỊ 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/can-ban-re-150m2-dat-mt-18m-doi-dien-kcn-le-minh-xuan-ra-so-ngay-gia-950tr-gan-cho-sieu-thi-i1814883" title="CẦN BÁN RẺ 150M2 ĐẤT, MT 18M ĐỐI DIỆN KCN LÊ MINH XUÂN, RA SỔ NGAY GIÁ 950TR. GẦN CHỢ, SIÊU THỊ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="CẦN BÁN RẺ 150M2 ĐẤT, MT 18M ĐỐI DIỆN KCN LÊ MINH XUÂN, RA SỔ NGAY GIÁ 950TR. GẦN CHỢ, SIÊU THỊ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CẦN BÁN RẺ 150M2 ĐẤT, MT 18M ĐỐI DIỆN KCN LÊ MINH XUÂN, RA SỔ NGAY GIÁ 950TR. GẦN CHỢ, SIÊU THỊ </td> </tr></table> false GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/gap-gap-ban-gap-2-day-nha-tro-16-phong-thu-nhap-18trthanglh0938701619-aphat-i1879726" title="GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">GẤP GẤP! BÁN GẤP 2 DÃY NHÀ TRỌ 16 PHÒNG ,THU NHẬP 18TR/THÁNG.LH:0938.701.619 A.PHẤT </td> </tr></table> false KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT. 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ket-tien-ban-gap-nha-tinh-lo-10-shrbao-sang-tenlh-0938701619-a-phat-i1879643" title="KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT. </td> </tr></table> false KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT. 13/07/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-nong-nghiep-c13/ket-tien-ban-gap-nha-tinh-lo-10-shrbao-sang-tenlh-0938701619-a-phat-i1879617" title="KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-nong-nghiep.jpg" alt="KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KẸT TIỀN BÁN GẤP NHÀ TỈNH LỘ 10 ,SHR,BAO SANG TÊN.LH: 0938.701.619 A PHẤT. </td> </tr></table>