http://diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 10/12/2019 false Tôi chủ đất cần bán nhanh lô đất thổ cư KDC Tân Đô, DT 130m2 giá 1.3 tỷ, bao phí sang tên 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-chu-dat-can-ban-nhanh-lo-dat-tho-cu-kdc-tan-do-dt-130m2-gia-13-ty-bao-phi-sang-ten-i1940081" title="Tôi chủ đất cần bán nhanh lô đất thổ cư KDC Tân Đô, DT 130m2 giá 1.3 tỷ, bao phí sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/09/thumb-5D6-893521.jpg" alt="Tôi chủ đất cần bán nhanh lô đất thổ cư KDC Tân Đô, DT 130m2 giá 1.3 tỷ, bao phí sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi chủ đất cần bán nhanh lô đất thổ cư KDC Tân Đô, DT 130m2 giá 1.3 tỷ, bao phí sang tên </td> </tr></table> false Khu dân cư Tân Đức - Mặt tiền Tỉnh lộ 10, 700tr/nền, Sổ hồng riêng, CK 10% 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/khu-dan-cu-tan-duc-mat-tien-tinh-lo-10-700trnen-so-hong-rieng-ck-10-i1939045" title="Khu dân cư Tân Đức - Mặt tiền Tỉnh lộ 10, 700tr/nền, Sổ hồng riêng, CK 10%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-82C-2A6DC1.jpg" alt="Khu dân cư Tân Đức - Mặt tiền Tỉnh lộ 10, 700tr/nền, Sổ hồng riêng, CK 10%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu dân cư Tân Đức - Mặt tiền Tỉnh lộ 10, 700tr/nền, Sổ hồng riêng, CK 10% </td> </tr></table> false Đất KDC Trần Đại Nghĩa, 900 triệu, Liền kề BV Nhi Đồng 3 TP, CK ngay 10%, Sổ hồng riêng 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-kdc-tran-dai-nghia-900-trieu-lien-ke-bv-nhi-dong-3-tp-ck-ngay-10-so-hong-rieng-i1939861" title="Đất KDC Trần Đại Nghĩa, 900 triệu, Liền kề BV Nhi Đồng 3 TP, CK ngay 10%, Sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/09/thumb-E83-C74235.jpg" alt="Đất KDC Trần Đại Nghĩa, 900 triệu, Liền kề BV Nhi Đồng 3 TP, CK ngay 10%, Sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất KDC Trần Đại Nghĩa, 900 triệu, Liền kề BV Nhi Đồng 3 TP, CK ngay 10%, Sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Đất ngay KCN, đường Tỉnh lộ 10, shr, gần BV Chợ Rẫy 2, giá 700tr/125 m2 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-ngay-kcn-duong-tinh-lo-10-shr-gan-bv-cho-ray-2-gia-700tr125-m2-i1940027" title="Đất ngay KCN, đường Tỉnh lộ 10, shr, gần BV Chợ Rẫy 2, giá 700tr/125 m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/09/thumb-FAB-113C73.jpg" alt="Đất ngay KCN, đường Tỉnh lộ 10, shr, gần BV Chợ Rẫy 2, giá 700tr/125 m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất ngay KCN, đường Tỉnh lộ 10, shr, gần BV Chợ Rẫy 2, giá 700tr/125 m2 </td> </tr></table> false Đất nền thổ cư KDC Bệnh viện Chợ Rẫy 2, Sổ hồng riêng, 768tr/nền, CK 10% 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-tho-cu-kdc-benh-vien-cho-ray-2-so-hong-rieng-768trnen-ck-10-i1938974" title="Đất nền thổ cư KDC Bệnh viện Chợ Rẫy 2, Sổ hồng riêng, 768tr/nền, CK 10%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/08/thumb-107-B48CF2.jpg" alt="Đất nền thổ cư KDC Bệnh viện Chợ Rẫy 2, Sổ hồng riêng, 768tr/nền, CK 10%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền thổ cư KDC Bệnh viện Chợ Rẫy 2, Sổ hồng riêng, 768tr/nền, CK 10% </td> </tr></table> false Bán đất KCN Tân Đức, Tân Đô, Hải Sơn, 900TR/Nền, Sổ hồng riêng bao sang tên 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-kcn-tan-duc-tan-do-hai-son-900trnen-so-hong-rieng-bao-sang-ten-i1938771" title="Bán đất KCN Tân Đức, Tân Đô, Hải Sơn, 900TR/Nền, Sổ hồng riêng bao sang tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-E96-3AF00E.jpg" alt="Bán đất KCN Tân Đức, Tân Đô, Hải Sơn, 900TR/Nền, Sổ hồng riêng bao sang tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất KCN Tân Đức, Tân Đô, Hải Sơn, 900TR/Nền, Sổ hồng riêng bao sang tên </td> </tr></table> false Đất nền mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Tỉnh Lộ 10, BV Chợ Rẫy 2, 700TR/Nền, SHR 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-mat-tien-duong-tran-van-giau-tinh-lo-10-bv-cho-ray-2-700trnen-shr-i1938553" title="Đất nền mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Tỉnh Lộ 10, BV Chợ Rẫy 2, 700TR/Nền, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-AA5-2912D9.jpg" alt="Đất nền mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Tỉnh Lộ 10, BV Chợ Rẫy 2, 700TR/Nền, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Tỉnh Lộ 10, BV Chợ Rẫy 2, 700TR/Nền, SHR </td> </tr></table> false HOT! Khu dân cư Tân Đức – Chỉ 500tr/125m2. Sổ hồng riêng. LH : 0909.481.694 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hot-khu-dan-cu-tan-duc-chi-500tr125m2-so-hong-rieng-lh-0909481694-i1926509" title="HOT! Khu dân cư Tân Đức – Chỉ 500tr/125m2. Sổ hồng riêng. LH : 0909.481.694"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/08/thumb-22C-52EC59.jpg" alt="HOT! Khu dân cư Tân Đức – Chỉ 500tr/125m2. Sổ hồng riêng. LH : 0909.481.694" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HOT! Khu dân cư Tân Đức – Chỉ 500tr/125m2. Sổ hồng riêng. LH : 0909.481.694 </td> </tr></table> false Shophouse MT Đại lộ 45m, 1.6 tỷ/căn sở hữu ngay, đường Trần Đại Nghĩa nối dài, SHR 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/shophouse-mt-dai-lo-45m-16-tycan-so-huu-ngay-duong-tran-dai-nghia-noi-dai-shr-i1912255" title="Shophouse MT Đại lộ 45m, 1.6 tỷ/căn sở hữu ngay, đường Trần Đại Nghĩa nối dài, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/11/thumb-CE1-E6DA94.jpg" alt="Shophouse MT Đại lộ 45m, 1.6 tỷ/căn sở hữu ngay, đường Trần Đại Nghĩa nối dài, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Shophouse MT Đại lộ 45m, 1.6 tỷ/căn sở hữu ngay, đường Trần Đại Nghĩa nối dài, SHR </td> </tr></table> false Bán đất Khu dân cư Hai Thành, BV Nhi Đồng 3, 980 triệu, cách vòng xoay An Lạc 10p, SHR 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-khu-dan-cu-hai-thanh-bv-nhi-dong-3-980-trieu-cach-vong-xoay-an-lac-10p-shr-i1943492" title="Bán đất Khu dân cư Hai Thành, BV Nhi Đồng 3, 980 triệu, cách vòng xoay An Lạc 10p, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-860-6F9591.jpg" alt="Bán đất Khu dân cư Hai Thành, BV Nhi Đồng 3, 980 triệu, cách vòng xoay An Lạc 10p, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Khu dân cư Hai Thành, BV Nhi Đồng 3, 980 triệu, cách vòng xoay An Lạc 10p, SHR </td> </tr></table> false ĐẤT THỔ CƯ MẶT TIỀN ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10, BV CHỢ RẪY 2, GIÁ 890 TRIỆU/NỀN, SHR 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-mat-tien-duong-tinh-lo-10-bv-cho-ray-2-gia-890-trieunen-shr-i1942851" title="ĐẤT THỔ CƯ MẶT TIỀN ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10, BV CHỢ RẪY 2, GIÁ 890 TRIỆU/NỀN, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-9B7-2630AB.jpg" alt="ĐẤT THỔ CƯ MẶT TIỀN ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10, BV CHỢ RẪY 2, GIÁ 890 TRIỆU/NỀN, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT THỔ CƯ MẶT TIỀN ĐƯỜNG TỈNH LỘ 10, BV CHỢ RẪY 2, GIÁ 890 TRIỆU/NỀN, SHR </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất trong KCN Tân Đô, 130m2, bán nhanh 980 triệu, Đường 12m, Shr 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/can-ban-gap-lo-dat-trong-kcn-tan-do-130m2-ban-nhanh-980-trieu-duong-12m-shr-i1943766" title="Cần bán gấp lô đất trong KCN Tân Đô, 130m2, bán nhanh 980 triệu, Đường 12m, Shr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/16/thumb-BD9-A2A297.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất trong KCN Tân Đô, 130m2, bán nhanh 980 triệu, Đường 12m, Shr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất trong KCN Tân Đô, 130m2, bán nhanh 980 triệu, Đường 12m, Shr </td> </tr></table> false Chính chủ bán gấp lô đất trong KDC Tân Đô, view hồ sinh thái, bán nhanh 920 triệu, Shr 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/chinh-chu-ban-gap-lo-dat-trong-kdc-tan-do-view-ho-sinh-thai-ban-nhanh-920-trieu-shr-i1943762" title="Chính chủ bán gấp lô đất trong KDC Tân Đô, view hồ sinh thái, bán nhanh 920 triệu, Shr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/16/thumb-20F-3130FB.jpg" alt="Chính chủ bán gấp lô đất trong KDC Tân Đô, view hồ sinh thái, bán nhanh 920 triệu, Shr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán gấp lô đất trong KDC Tân Đô, view hồ sinh thái, bán nhanh 920 triệu, Shr </td> </tr></table> false Bán đất KDC Gia Phú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Liền kề BV Chợ Rẫy 2, 800tr/nền, SHR 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-kdc-gia-phu-vinh-loc-b-binh-chanh-lien-ke-bv-cho-ray-2-800trnen-shr-i1945109" title="Bán đất KDC Gia Phú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Liền kề BV Chợ Rẫy 2, 800tr/nền, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/19/thumb-4BF-4EF2E4.jpg" alt="Bán đất KDC Gia Phú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Liền kề BV Chợ Rẫy 2, 800tr/nền, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất KDC Gia Phú, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Liền kề BV Chợ Rẫy 2, 800tr/nền, SHR </td> </tr></table> false Đất nền KDC TÂN ĐỨC, 5x25, 8x25, 10x25, 800TR, SHR,thổ cư 100%,mặt tiền 24M. 0909.481.694 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-kdc-tan-duc-5x25-8x25-10x25-800tr-shrtho-cu-100mat-tien-24m-0909481694-i1951053" title="Đất nền KDC TÂN ĐỨC, 5x25, 8x25, 10x25, 800TR, SHR,thổ cư 100%,mặt tiền 24M. 0909.481.694"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-5AE-664508.jpg" alt="Đất nền KDC TÂN ĐỨC, 5x25, 8x25, 10x25, 800TR, SHR,thổ cư 100%,mặt tiền 24M. 0909.481.694" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền KDC TÂN ĐỨC, 5x25, 8x25, 10x25, 800TR, SHR,thổ cư 100%,mặt tiền 24M. 0909.481.694 </td> </tr></table> false Khu dân cư Trần Đại Nghĩa - Mặt tiền 45m, 899triệu/nền, Cam kết lợi nhuận 30%/năm, CK 12% 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/khu-dan-cu-tran-dai-nghia-mat-tien-45m-899trieunen-cam-ket-loi-nhuan-30nam-ck-12-i1951170" title="Khu dân cư Trần Đại Nghĩa - Mặt tiền 45m, 899triệu/nền, Cam kết lợi nhuận 30%/năm, CK 12%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-0FE-825B49.jpg" alt="Khu dân cư Trần Đại Nghĩa - Mặt tiền 45m, 899triệu/nền, Cam kết lợi nhuận 30%/năm, CK 12%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu dân cư Trần Đại Nghĩa - Mặt tiền 45m, 899triệu/nền, Cam kết lợi nhuận 30%/năm, CK 12% </td> </tr></table> false HOT! KHU DÂN CƯ TÂN ĐỨC – Chỉ 700TR/125m2. MT TL10. Sổ hồng riêng 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/hot-khu-dan-cu-tan-duc-chi-700tr125m2-mt-tl10-so-hong-rieng-i1951121" title="HOT! KHU DÂN CƯ TÂN ĐỨC – Chỉ 700TR/125m2. MT TL10. Sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-382-3B2365.jpg" alt="HOT! KHU DÂN CƯ TÂN ĐỨC – Chỉ 700TR/125m2. MT TL10. Sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HOT! KHU DÂN CƯ TÂN ĐỨC – Chỉ 700TR/125m2. MT TL10. Sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán đất khu công nghiệp Tân Đức, 5x25m, giá 800 triệu, Đường 20m, LH: 0909.481.694 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-khu-cong-nghiep-tan-duc-5x25m-gia-800-trieu-duong-20m-lh-0909481694-i1951184" title="Bán đất khu công nghiệp Tân Đức, 5x25m, giá 800 triệu, Đường 20m, LH: 0909.481.694"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/28/thumb-D0E-E335A2.jpg" alt="Bán đất khu công nghiệp Tân Đức, 5x25m, giá 800 triệu, Đường 20m, LH: 0909.481.694" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất khu công nghiệp Tân Đức, 5x25m, giá 800 triệu, Đường 20m, LH: 0909.481.694 </td> </tr></table> false Phố vàng chuyên gia, đất nền 750tr, shophouse 1 tỷ 6, Gọi 0906.684.015 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/pho-vang-chuyen-gia-dat-nen-750tr-shophouse-1-ty-6-goi-0906684015-i1913963" title="Phố vàng chuyên gia, đất nền 750tr, shophouse 1 tỷ 6, Gọi 0906.684.015"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Phố vàng chuyên gia, đất nền 750tr, shophouse 1 tỷ 6, Gọi 0906.684.015" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Phố vàng chuyên gia, đất nền 750tr, shophouse 1 tỷ 6, Gọi 0906.684.015 </td> </tr></table> false Đất nền giá siêu tốt chỉ 13 triệu/m2 nền 112m2, đã có sổ ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long 10/12/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-nen-gia-sieu-tot-chi-13-trieum2-nen-112m2-da-co-so-ngay-trung-tam-thanh-pho-vinh-long-i1940627" title="Đất nền giá siêu tốt chỉ 13 triệu/m2 nền 112m2, đã có sổ ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/12/thumb-B59-CE45A3.jpg" alt="Đất nền giá siêu tốt chỉ 13 triệu/m2 nền 112m2, đã có sổ ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền giá siêu tốt chỉ 13 triệu/m2 nền 112m2, đã có sổ ngay trung tâm thành phố Vĩnh Long </td> </tr></table>