http://diaoconline.vn Đất dự án - Quy hoạch - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 16/10/2019 false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920011" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/29/thumb-167-A853BB.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Do đang cần tiền đầu tư nên bán gấp một thửa đất 300m2 chính chủ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/do-dang-can-tien-dau-tu-nen-ban-gap-mot-thua-dat-300m2-chinh-chu-i1926780" title="Do đang cần tiền đầu tư nên bán gấp một thửa đất 300m2 chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/09/thumb-D0D-0FCF32.jpg" alt="Do đang cần tiền đầu tư nên bán gấp một thửa đất 300m2 chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Do đang cần tiền đầu tư nên bán gấp một thửa đất 300m2 chính chủ </td> </tr></table> false Do thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2 KCN Bình Dương 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/do-thieu-von-kinh-doanh-nen-can-ban-gap-mot-thua-dat-150m2-kcn-binh-duong-i1926538" title="Do thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2 KCN Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/08/thumb-38B-A85240.jpg" alt="Do thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2 KCN Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Do thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2 KCN Bình Dương </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CÓ SỔ ĐỎ RIÊNG TỔNG DIỆN TÍCH 150m2 Ở KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/ban-dat-chinh-chu-co-so-do-rieng-tong-dien-tich-150m2-o-khu-cong-nghiep-binh-duong-i1926547" title="BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CÓ SỔ ĐỎ RIÊNG TỔNG DIỆN TÍCH 150m2 Ở KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/08/thumb-333-C1EDEB.jpg" alt="BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CÓ SỔ ĐỎ RIÊNG TỔNG DIỆN TÍCH 150m2 Ở KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ CÓ SỔ ĐỎ RIÊNG TỔNG DIỆN TÍCH 150m2 Ở KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG </td> </tr></table> false Vợ chồng tôi cần bán gấp một thửa đất 300m2 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/vo-chong-toi-can-ban-gap-mot-thua-dat-300m2-i1927992" title="Vợ chồng tôi cần bán gấp một thửa đất 300m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/11/thumb-E44-FF2D03.jpg" alt="Vợ chồng tôi cần bán gấp một thửa đất 300m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Vợ chồng tôi cần bán gấp một thửa đất 300m2 </td> </tr></table> false Gia đình cần bán gấp một thửa đất 300m2 Bình Dương 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/gia-dinh-can-ban-gap-mot-thua-dat-300m2-binh-duong-i1928000" title="Gia đình cần bán gấp một thửa đất 300m2 Bình Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/11/thumb-2D4-06264C.jpg" alt="Gia đình cần bán gấp một thửa đất 300m2 Bình Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia đình cần bán gấp một thửa đất 300m2 Bình Dương </td> </tr></table> false Do tôi thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/do-toi-thieu-von-kinh-doanh-nen-can-ban-gap-mot-thua-dat-150m2-i1926143" title="Do tôi thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/07/thumb-F19-C75306.jpg" alt="Do tôi thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Do tôi thiếu vốn kinh doanh nên cần bán gấp một thửa đất 150m2 </td> </tr></table> false Tôi đang mở quán ăn trên thành phố Hồ chí Minh thiếu vốn nên cần bán lô đất thổ cư 150m2 chính chủ 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/toi-dang-mo-quan-an-tren-thanh-pho-ho-chi-minh-thieu-von-nen-can-ban-lo-dat-tho-cu-150m2-chinh-chu-i1926550" title="Tôi đang mở quán ăn trên thành phố Hồ chí Minh thiếu vốn nên cần bán lô đất thổ cư 150m2 chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/08/thumb-E27-66DCD1.jpg" alt="Tôi đang mở quán ăn trên thành phố Hồ chí Minh thiếu vốn nên cần bán lô đất thổ cư 150m2 chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi đang mở quán ăn trên thành phố Hồ chí Minh thiếu vốn nên cần bán lô đất thổ cư 150m2 chính chủ </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920013" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/29/thumb-A4B-653429.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920012" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/29/thumb-08B-51DCE4.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920010" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/29/thumb-E43-E5E4B5.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920035" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/09/26/thumb-6AC-087168.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920036" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920038" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920037" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/dat-tho-cu-cam-ket-so-100-xay-dung-ngay-san-bay-quoc-te-gia-tot-i1920039" title="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư cam kết sổ 100% xây dựng ngay sân bay quốc tế giá tốt </td> </tr></table> false cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/cam-ket-30-loi-nhuan-dau-tu-dat-i1920064" title="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất </td> </tr></table> false cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/cam-ket-30-loi-nhuan-dau-tu-dat-i1920066" title="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất </td> </tr></table> false cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/cam-ket-30-loi-nhuan-dau-tu-dat-i1920070" title="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất </td> </tr></table> false cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất 15/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-du-an-quy-hoach-c12/cam-ket-30-loi-nhuan-dau-tu-dat-i1920071" title="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-du-an-quy-hoach.jpg" alt="cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cam kết 30% lợi nhuận đầu tư đất </td> </tr></table>