http://diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/10/2019 false Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-mat-tien-bien-gia-9-ty1000m2-hphu-quoc-kien-giang-i511531" title="Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang"><img src="http://image1.diaoconline.vn/sieu-thi/2012/11/21/thumb-513-AF93C6.jpg" alt="Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền biển giá 9 tỷ/1.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang </td> </tr></table> false Cho thuê Đất Q.12 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/cho-thue-dat-q12-i1929253" title="Cho thuê Đất Q.12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/15/thumb-1E9-F98E65.jpg" alt="Cho thuê Đất Q.12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê Đất Q.12 </td> </tr></table> false Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc. 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-lo-dat-34000m2-gia-600-trieu1000m2-tai-xa-ham-ninh-hphu-quoc-i1013658" title="Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/04/29/thumb-220-133BCF.jpg" alt="Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp lô đất 34.000m2, giá 600 triệu/1.000m2, tại xã Hàm Ninh, H.Phú Quốc. </td> </tr></table> false Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mat-tien-duong-chinh-phan-huy-ich-dt-46mx25m-nha-cap-4-so-hong-gia-45-ty-i1027728" title="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mặt tiền đường chính Phan Huy Ích, DT: 4,6mX25m, nhà cấp 4, sổ hồng giá 4,5 tỷ </td> </tr></table> false cần bán gấp lô đất 150 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785. 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-lo-dat-150-m2-khu-vuc-binh-chanh-shr-tho-cuq-100-0906677785-i1929754" title="cần bán gấp lô đất 150 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/16/thumb-C59-D311FD.jpg" alt="cần bán gấp lô đất 150 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán gấp lô đất 150 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785. </td> </tr></table> false cần bán gấp lô đất 125 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785. 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-gap-lo-dat-125-m2-khu-vuc-binh-chanh-shr-tho-cuq-100-0906677785-i1926611" title="cần bán gấp lô đất 125 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="cần bán gấp lô đất 125 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán gấp lô đất 125 m2 khu vực bình chánh SHR thổ cuq 100% 0906677785. </td> </tr></table> false Đất Nền, Mặt Tiền Thị Trấn Đức Hòa, Long An. 0906677785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-mat-tien-thi-tran-duc-hoa-long-an-0906677785-i1895551" title="Đất Nền, Mặt Tiền Thị Trấn Đức Hòa, Long An. 0906677785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/08/thumb-F24-5BEAA6.jpg" alt="Đất Nền, Mặt Tiền Thị Trấn Đức Hòa, Long An. 0906677785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Nền, Mặt Tiền Thị Trấn Đức Hòa, Long An. 0906677785 </td> </tr></table> false Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-tho-cu-250m2-gan-cho-chieu-binh-chanh-so-hong-rieng-0906677785-i1889567" title="Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785 </td> </tr></table> false Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-100-ngay-kcn-125m2-200m210trm2-so-hong-rieng-xay-dung-tu-do-i1895539" title="Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/08/thumb-118-3CA980.jpg" alt="Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do </td> </tr></table> false Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-100-ngay-kcn-125m2-200m210trm2-so-hong-rieng-xay-dung-tu-do-i1895748" title="Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/08/thumb-82E-562ED9.jpg" alt="Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Thổ Cư 100%, Ngay KCN, 125m2, 200m2,10tr/m2, Sổ Hồng Riêng, Xây Dựng Tự Do </td> </tr></table> false Bể nợ thanh lý 125m2 đất,giá 950tr,MT TL10,SHR, xây dựng tự do. LH: 0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/be-no-thanh-ly-125m2-datgia-950trmt-tl10shr-xay-dung-tu-do-lh-0906677785-i1889333" title="Bể nợ thanh lý 125m2 đất,giá 950tr,MT TL10,SHR, xây dựng tự do. LH: 0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bể nợ thanh lý 125m2 đất,giá 950tr,MT TL10,SHR, xây dựng tự do. LH: 0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bể nợ thanh lý 125m2 đất,giá 950tr,MT TL10,SHR, xây dựng tự do. LH: 0906.677.785 </td> </tr></table> false Bán đất 125m2 Đức Hòa - LA, gần 7 KCN, SHR, thổ cư 100%, giá 9tr/m2. LH: 0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-125m2-duc-hoa-la-gan-7-kcn-shr-tho-cu-100-gia-9trm2-lh-0906677785-i1889308" title="Bán đất 125m2 Đức Hòa - LA, gần 7 KCN, SHR, thổ cư 100%, giá 9tr/m2. LH: 0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Bán đất 125m2 Đức Hòa - LA, gần 7 KCN, SHR, thổ cư 100%, giá 9tr/m2. LH: 0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 125m2 Đức Hòa - LA, gần 7 KCN, SHR, thổ cư 100%, giá 9tr/m2. LH: 0906.677.785 </td> </tr></table> false BÁN ĐẤT NỀN 125M2 GIÁ 9TRIỆU/M2 CÓ SỔ HỒNG RIÊNG SANG TÊN CÔNG CHỨNG NGAY LH: 0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-nen-125m2-gia-9trieum2-co-so-hong-rieng-sang-ten-cong-chung-ngay-lh-0906677785-i1895343" title="BÁN ĐẤT NỀN 125M2 GIÁ 9TRIỆU/M2 CÓ SỔ HỒNG RIÊNG SANG TÊN CÔNG CHỨNG NGAY LH: 0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/08/thumb-4C9-B2BEC3.jpg" alt="BÁN ĐẤT NỀN 125M2 GIÁ 9TRIỆU/M2 CÓ SỔ HỒNG RIÊNG SANG TÊN CÔNG CHỨNG NGAY LH: 0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN ĐẤT NỀN 125M2 GIÁ 9TRIỆU/M2 CÓ SỔ HỒNG RIÊNG SANG TÊN CÔNG CHỨNG NGAY LH: 0906.677.785 </td> </tr></table> false NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ngan-hang-sacombank-can-thanh-ly-7-lo-dat-mt-duong-an-ha-dt-5x28-gia-23-ty-i1894988" title="NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/07/thumb-D8E-BCB4B2.jpg" alt="NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ </td> </tr></table> false bán gấp lô đất 60m2 bình thạnh - thổ cư 100% - sổ hồng riêng - lh 0906677785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-gap-lo-dat-60m2-binh-thanh-tho-cu-100-so-hong-rieng-lh-0906677785-i1930649" title="bán gấp lô đất 60m2 bình thạnh - thổ cư 100% - sổ hồng riêng - lh 0906677785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/18/thumb-8D7-A3D7E7.jpg" alt="bán gấp lô đất 60m2 bình thạnh - thổ cư 100% - sổ hồng riêng - lh 0906677785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">bán gấp lô đất 60m2 bình thạnh - thổ cư 100% - sổ hồng riêng - lh 0906677785 </td> </tr></table> false Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-tho-cu-250m2-gan-cho-chieu-binh-chanh-so-hong-rieng-0906677785-i1895567" title="Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/08/thumb-A77-F79A89.jpg" alt="Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán Đất Thổ Cư 250m2 gần chợ chiều Bình Chánh - Sổ Hồng Riêng – 0906.677.785 </td> </tr></table> false Bán gấp đất ở Bình Chánh SHR , pháp lý đầy đủ, giá 850 triệu.LH:0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-gap-dat-o-binh-chanh-shr-phap-ly-day-du-gia-850-trieulh0906677785-i1895562" title="Bán gấp đất ở Bình Chánh SHR , pháp lý đầy đủ, giá 850 triệu.LH:0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/08/thumb-4D3-4D3B95.jpg" alt="Bán gấp đất ở Bình Chánh SHR , pháp lý đầy đủ, giá 850 triệu.LH:0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp đất ở Bình Chánh SHR , pháp lý đầy đủ, giá 850 triệu.LH:0906.677.785 </td> </tr></table> false Cần bán đất Giá chỉ 900 triệu/nền, thổ cư 100%, xây dựng tự do, SHR LH:0906.677.785 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/can-ban-dat-gia-chi-900-trieunen-tho-cu-100-xay-dung-tu-do-shr-lh0906677785-i1894562" title="Cần bán đất Giá chỉ 900 triệu/nền, thổ cư 100%, xây dựng tự do, SHR LH:0906.677.785"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/08/07/thumb-6AF-5ED837.jpg" alt="Cần bán đất Giá chỉ 900 triệu/nền, thổ cư 100%, xây dựng tự do, SHR LH:0906.677.785" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất Giá chỉ 900 triệu/nền, thổ cư 100%, xây dựng tự do, SHR LH:0906.677.785 </td> </tr></table> false NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ngan-hang-sacombank-can-thanh-ly-7-lo-dat-mt-duong-an-ha-dt-5x28-gia-23-ty-i1895419" title="NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">NGÂN HÀNG SACOMBANK CẦN THANH LÝ 7 LÔ ĐẤT MT ĐƯỜNG AN HẠ DT 5X28 GIÁ 2,3 TỶ </td> </tr></table> false Tôi cần bán gấp lô đất mặt tiền An Hạ 75m2, giá 580 triệu, đất chính chủ có sổ 21/10/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/toi-can-ban-gap-lo-dat-mat-tien-an-ha-75m2-gia-580-trieu-dat-chinh-chu-co-so-i1889465" title="Tôi cần bán gấp lô đất mặt tiền An Hạ 75m2, giá 580 triệu, đất chính chủ có sổ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-tho-cu.jpg" alt="Tôi cần bán gấp lô đất mặt tiền An Hạ 75m2, giá 580 triệu, đất chính chủ có sổ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán gấp lô đất mặt tiền An Hạ 75m2, giá 580 triệu, đất chính chủ có sổ </td> </tr></table>