http://diaoconline.vn Đất ở - Đất thổ cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/01/2020 false Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18% 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-26-trm2-can-ho-thong-minh-mat-tien-song-saigon-pkd-ck-3-18-i1612651" title="Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/15/thumb-712-B1D366.jpg" alt="Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền sông SAIGON PKD. CK 3-18% </td> </tr></table> false Mở bán siêu phẩm BARIA CITY GATE chỉ 11 tr/m2 CK 3-18% 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mo-ban-sieu-pham-baria-city-gate-chi-11-trm2-ck-3-18-i1749799" title=" Mở bán siêu phẩm BARIA CITY GATE chỉ 11 tr/m2 CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/06/thumb-BCE-0BD3FE.jpg" alt=" Mở bán siêu phẩm BARIA CITY GATE chỉ 11 tr/m2 CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Mở bán siêu phẩm BARIA CITY GATE chỉ 11 tr/m2 CK 3-18% </td> </tr></table> false Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nhanh-tay-dat-mua-dot-1-dat-nen-san-golf-san-pham-uy-tin-hung-thinh-corp-i1627948" title="Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-146-9A801F.jpg" alt="Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhanh tay đặt mua đợt 1 ,Đất nền sân golf Sản phẩm uy tín Hưng Thịnh CORP </td> </tr></table> false Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền SÔNG SAIGON PKD CK 3-18% 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-26-trm2-can-ho-thong-minh-mat-tien-song-saigon-pkd-ck-3-18-i1612650" title="Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền SÔNG SAIGON PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/15/thumb-381-BB9014.jpg" alt="Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền SÔNG SAIGON PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 26 tr/m2, Căn hộ thông minh Mặt tiền SÔNG SAIGON PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/nen-dau-tu-dat-nen-o-dau-su-khac-biet-tu-bien-hoa-city-giai-ma-suc-cho-nha-dau-tu-i1654568" title="Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/17/thumb-36A-00834F.jpg" alt="Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nên đầu tư đất nền ở đâu ,sự khác biệt từ Biên Hòa city giải mã sức cho nhà đầu tư </td> </tr></table> false Đất nền HƯNG THỊNH Trong sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Cskh 24/24 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-nen-hung-thinh-trong-san-golf-chi-12-18trm2-lh-cskh-2424-i1630097" title="Đất nền HƯNG THỊNH Trong sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Cskh 24/24"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/19/thumb-5B7-9230C5.jpg" alt="Đất nền HƯNG THỊNH Trong sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Cskh 24/24" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền HƯNG THỊNH Trong sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Cskh 24/24 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh công bố giữ chổ suất nội bộ Đất Trung tâm Thành phố bà rịa vũng tàu chỉ 11 tr/m2 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/hung-thinh-cong-bo-giu-cho-suat-noi-bo-dat-trung-tam-thanh-pho-ba-ria-vung-tau-chi-11-trm2-i1749796" title="Hưng Thịnh công bố giữ chổ suất nội bộ Đất Trung tâm Thành phố bà rịa vũng tàu chỉ 11 tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/06/thumb-CED-D1FBA7.jpg" alt="Hưng Thịnh công bố giữ chổ suất nội bộ Đất Trung tâm Thành phố bà rịa vũng tàu chỉ 11 tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh công bố giữ chổ suất nội bộ Đất Trung tâm Thành phố bà rịa vũng tàu chỉ 11 tr/m2 </td> </tr></table> false 330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18% 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/330-trieu-so-huu-ngay-100m2-dat-nen-trong-san-golf-lh-ck-3-18-i1630115" title="330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/19/thumb-002-6E1A6B.jpg" alt="330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">330 Triệu SỞ HỮU NGAY 100M2 Đất nền trong sân GOLF LH CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/chi-con-duy-nhat-suat-noi-bo-biet-thu-nha-pho-compound-dau-tien-dao-kim-cuong-i1553935" title="Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/12/04/thumb-B0E-50632C.jpg" alt="Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ còn duy nhất suất nội bộ Biệt thự Nhà phố COMPOUND đầu tiên đảo kim cương </td> </tr></table> false Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dau-tu-sinh-loi-tu-bat-dong-san-dat-nen-hung-thinh-chi-10-15-trm2-i1627946" title="Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/17/thumb-D5A-63D238.jpg" alt="Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư sinh lời từ bất động sản ,Đất nền HƯNG THỊNH chỉ 10-15 tr/m2 </td> </tr></table> false Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18% 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/mua-nha-ven-song-nhan-ve-du-lich-hong-kong-chi-15-tycan-lh0909686046-ck-3-18-i1612662" title="Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/06/14/thumb-B02-015AE7.jpg" alt="Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mua nhà VEN SÔNG nhận vé du lịch Hồng Kông Chỉ 1.5 tỷ/căn LH:0909686046 CK 3-18% </td> </tr></table> false Siêu lợi nhuận Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Ngay 20/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/sieu-loi-nhuan-dat-nen-nha-pho-biet-thu-san-golf-chi-12-18trm2-lh-ngay-i1630118" title="Siêu lợi nhuận Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/19/thumb-937-DA4F3F.jpg" alt="Siêu lợi nhuận Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Siêu lợi nhuận Đất nền Nhà Phố Biệt Thự sân GOLF chỉ 12-18tr/m2 LH Ngay </td> </tr></table> false ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-ung-van-khiem-635m2-gia-64-ty-ngay-dai-hoc-hutech-binh-thanh-duong-xe-o-to-i1962865" title="ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/01/09/thumb-F4A-4F1BC2.jpg" alt="ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">ĐẤT UNG VĂN KHIÊM- 63,5m2- Giá 6,4 tỷ - NGAY ĐẠI HỌC HUTECH BÌNH THẠNH - ĐƯỜNG XE Ô TÔ </td> </tr></table> false Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-lo-dat-mat-tien-duong-tai-xa-cua-duong-hphu-quoc-tkien-giang-gia-560trieu1000m2-i1022088" title="Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2015/05/18/thumb-6F8-0E1D69.jpg" alt="Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán lô đất mặt tiền đường tại xã Cửa Dương, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang, giá 560triệu/1.000m2 </td> </tr></table> false Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-mat-tien-gia-700-trieu1000m2-dt-3000m2-hphu-quoc-kien-giang-i511528" title="Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/07/05/thumb-C1B-8073C3.jpg" alt="Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất mặt tiền giá 700 triệu/1.000m2, DT: 3.000m2, H.Phú Quốc - Kiên Giang </td> </tr></table> false Bán đất Đông Mỹ, Ninh Xá, 510m, mặt tiền 32m, lô góc, ngõ ô tô, giá 6.2 tỷ. 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-dong-my-ninh-xa-510m-mat-tien-32m-lo-goc-ngo-o-to-gia-62-ty-i1961206" title="Bán đất Đông Mỹ, Ninh Xá, 510m, mặt tiền 32m, lô góc, ngõ ô tô, giá 6.2 tỷ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/12/29/thumb-2D9-ABBE4E.jpg" alt="Bán đất Đông Mỹ, Ninh Xá, 510m, mặt tiền 32m, lô góc, ngõ ô tô, giá 6.2 tỷ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Đông Mỹ, Ninh Xá, 510m, mặt tiền 32m, lô góc, ngõ ô tô, giá 6.2 tỷ. </td> </tr></table> false Bán đất chính chủ Giá 4.85 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/ban-dat-chinh-chu-gia-485-ty-so-80138-a-quoc-lo-13-cu-phuong-hiep-binh-phuoc-quan-thu-duc-i1738066" title="Bán đất chính chủ Giá 4.85 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/16/thumb-B92-6286A7.jpg" alt="Bán đất chính chủ Giá 4.85 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất chính chủ Giá 4.85 tỷ- số 801/38 A quốc Lộ 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. </td> </tr></table> false Đất Resort ven sông 146,25m2 37,5tr/m2, 212,5m2 32tr/m2, 250m2 32tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-resort-ven-song-14625m2-375trm2-2125m2-32trm2-250m2-32trm2-sdr-bao-gpxd-0932424238-i1855543" title="Đất Resort ven sông 146,25m2 37,5tr/m2, 212,5m2 32tr/m2, 250m2 32tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-2BD-0B1AE1.jpg" alt="Đất Resort ven sông 146,25m2 37,5tr/m2, 212,5m2 32tr/m2, 250m2 32tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Resort ven sông 146,25m2 37,5tr/m2, 212,5m2 32tr/m2, 250m2 32tr/m2, SĐR, bao GPXD 0932424238 </td> </tr></table> false Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-37.5tr/m2, 212m2-32tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-tho-cu-100-resort-ven-song-146m2-375trm2-212m2-32trm2-sdr-bao-gpxd-o-ngay-0932424238-i1854258" title="Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-37.5tr/m2, 212m2-32tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-664-E59188.jpg" alt="Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-37.5tr/m2, 212m2-32tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất thổ cư 100%, resort ven sông, 146m2-37.5tr/m2, 212m2-32tr/m2, SĐR, bao GPXD ở ngay: 0932424238 </td> </tr></table> false Đất biệt thự ven sông 250m2 32tr/m2, 212m2 32tr/m2, 146,25m2 37tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238 19/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-dat-o-dat-tho-cu-c11/dat-biet-thu-ven-song-250m2-32trm2-212m2-32trm2-14625m2-37trm2-sdr-tho-cu-100-0932424238-i1853808" title="Đất biệt thự ven sông 250m2 32tr/m2, 212m2 32tr/m2, 146,25m2 37tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-DF8-D8133C.jpg" alt="Đất biệt thự ven sông 250m2 32tr/m2, 212m2 32tr/m2, 146,25m2 37tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất biệt thự ven sông 250m2 32tr/m2, 212m2 32tr/m2, 146,25m2 37tr/m2, SĐR, thổ cư 100% 0932424238 </td> </tr></table>