http://diaoconline.vn Villa - Biệt thự - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 18/01/2020 false Biệt thự Jamona Golden Silk 5,4x20m (8,6 tỷ), biệt thự 7,4x18m (9,95 tỷ) vô ở ngay SĐR 0932424238 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-jamona-golden-silk-54x20m-86-ty-biet-thu-74x18m-995-ty-vo-o-ngay-sdr-0932424238-i1854202" title="Biệt thự Jamona Golden Silk 5,4x20m (8,6 tỷ), biệt thự 7,4x18m (9,95 tỷ) vô ở ngay SĐR 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-8E8-14C4C9.jpg" alt="Biệt thự Jamona Golden Silk 5,4x20m (8,6 tỷ), biệt thự 7,4x18m (9,95 tỷ) vô ở ngay SĐR 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Jamona Golden Silk 5,4x20m (8,6 tỷ), biệt thự 7,4x18m (9,95 tỷ) vô ở ngay SĐR 0932424238 </td> </tr></table> false Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-nha-pho-54x20m-89-ty-bt-74x18m-105-ty-re-nhat-khu-vuc-bao-sang-ten-0932424238-i1853770" title="Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-C60-715891.jpg" alt="Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238 </td> </tr></table> false Căn biệt thự ngay CV 7000m2 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,2x20m (8,8 tỷ) ở ngay nhà mớ 0932424238 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-biet-thu-ngay-cv-7000m2-74x18m-10-ty-nha-pho-52x20m-88-ty-o-ngay-nha-mo-0932424238-i1853774" title="Căn biệt thự ngay CV 7000m2 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,2x20m (8,8 tỷ) ở ngay nhà mớ 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-AD9-6B6D7B.jpg" alt="Căn biệt thự ngay CV 7000m2 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,2x20m (8,8 tỷ) ở ngay nhà mớ 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn biệt thự ngay CV 7000m2 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,2x20m (8,8 tỷ) ở ngay nhà mớ 0932424238 </td> </tr></table> false Biệt thự Jamona Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-jamona-q7-74x18m-10-ty-nha-pho-54x20m-89-ty-can-thuong-mai-2-mt-7x15m-11-ty-i1853815" title="Biệt thự Jamona Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-62F-0822C2.jpg" alt="Biệt thự Jamona Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Jamona Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ </td> </tr></table> false Khu biệt thự Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/khu-biet-thu-q7-74x18m-10-ty-nha-pho-54x20m-89-ty-can-thuong-mai-2-mt-7x15m-11-ty-i1853804" title="Khu biệt thự Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-96A-D5D37A.jpg" alt="Khu biệt thự Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Khu biệt thự Q7 - 7,4x18m (10 tỷ) nhà phố 5,4x20m (8,9 tỷ) căn thương mại 2 MT (7x15m), 11 tỷ </td> </tr></table> false Biệt thự ven sông Bùi Văn Ba 9,1x18m (12,3 tỷ) 5,4x20m (8,9 tỷ) 2 lô góc canh CV 6000m 0932424238 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-ven-song-bui-van-ba-91x18m-123-ty-54x20m-89-ty-2-lo-goc-canh-cv-6000m-0932424238-i1855556" title="Biệt thự ven sông Bùi Văn Ba 9,1x18m (12,3 tỷ) 5,4x20m (8,9 tỷ) 2 lô góc canh CV 6000m 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-373-B99B4D.jpg" alt="Biệt thự ven sông Bùi Văn Ba 9,1x18m (12,3 tỷ) 5,4x20m (8,9 tỷ) 2 lô góc canh CV 6000m 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự ven sông Bùi Văn Ba 9,1x18m (12,3 tỷ) 5,4x20m (8,9 tỷ) 2 lô góc canh CV 6000m 0932424238 </td> </tr></table> false Biệt thự Q7, 9,1x18m (12,3 tỷ), 5,2x20m (8,9 tỷ) nhà thương mại 5x18m (9,66tỷ) SĐR, chính chủ 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-q7-91x18m-123-ty-52x20m-89-ty-nha-thuong-mai-5x18m-966ty-sdr-chinh-chu-i1853816" title="Biệt thự Q7, 9,1x18m (12,3 tỷ), 5,2x20m (8,9 tỷ) nhà thương mại 5x18m (9,66tỷ) SĐR, chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-5ED-9F3281.jpg" alt="Biệt thự Q7, 9,1x18m (12,3 tỷ), 5,2x20m (8,9 tỷ) nhà thương mại 5x18m (9,66tỷ) SĐR, chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự Q7, 9,1x18m (12,3 tỷ), 5,2x20m (8,9 tỷ) nhà thương mại 5x18m (9,66tỷ) SĐR, chính chủ </td> </tr></table> false Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238 18/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/can-nha-pho-54x20m-89-ty-bt-74x18m-105-ty-re-nhat-khu-vuc-bao-sang-ten-0932424238-i1853771" title="Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/biet-thu.jpg" alt="Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn nhà phố 5,4x20m (8.9 tỷ), BT 7,4x18m (10.5 tỷ) rẻ nhất khu vực bao sang tên 0932424238 </td> </tr></table> false Bán nhà kiểu biệt thự đường Lê Văn Thọ , Phường 11, Q. Gò Vấp mới xây đẹp và sang trọng giá 5.5 tỷ 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nha-kieu-biet-thu-duong-le-van-tho-phuong-11-q-go-vap-moi-xay-dep-va-sang-trong-gia-55-ty-i1302959" title="Bán nhà kiểu biệt thự đường Lê Văn Thọ , Phường 11, Q. Gò Vấp mới xây đẹp và sang trọng giá 5.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/10/03/thumb-0A8-9B1F0E.jpg" alt="Bán nhà kiểu biệt thự đường Lê Văn Thọ , Phường 11, Q. Gò Vấp mới xây đẹp và sang trọng giá 5.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhà kiểu biệt thự đường Lê Văn Thọ , Phường 11, Q. Gò Vấp mới xây đẹp và sang trọng giá 5.5 tỷ </td> </tr></table> false Đầu tư biệt thự sân golf, sổ đỏ trao tay, vị trí vàng sinh lợi nhuận cao 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/dau-tu-biet-thu-san-golf-so-do-trao-tay-vi-tri-vang-sinh-loi-nhuan-cao-i1639534" title="Đầu tư biệt thự sân golf, sổ đỏ trao tay, vị trí vàng sinh lợi nhuận cao "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/31/thumb-679-027EBB.jpg" alt="Đầu tư biệt thự sân golf, sổ đỏ trao tay, vị trí vàng sinh lợi nhuận cao " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đầu tư biệt thự sân golf, sổ đỏ trao tay, vị trí vàng sinh lợi nhuận cao </td> </tr></table> false Đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ven sông 12x20m giá từ 10 triệu/m2, sổ đỏ trao tay 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/dat-nen-biet-thu-nghi-duong-ven-song-12x20m-gia-tu-10-trieum2-so-do-trao-tay-i1639449" title="Đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ven sông 12x20m giá từ 10 triệu/m2, sổ đỏ trao tay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/31/thumb-8E9-DE4FCE.jpg" alt="Đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ven sông 12x20m giá từ 10 triệu/m2, sổ đỏ trao tay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ven sông 12x20m giá từ 10 triệu/m2, sổ đỏ trao tay </td> </tr></table> false Sở hữu lô biệt thự ven sông 15x20m ngay sân Golf giá ưu đãi chỉ 10tr/m2 - dự án hiếm có 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/so-huu-lo-biet-thu-ven-song-15x20m-ngay-san-golf-gia-uu-dai-chi-10trm2-du-an-hiem-co-i1724861" title="Sở hữu lô biệt thự ven sông 15x20m ngay sân Golf giá ưu đãi chỉ 10tr/m2 - dự án hiếm có"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/26/thumb-FAC-CC34E3.jpg" alt="Sở hữu lô biệt thự ven sông 15x20m ngay sân Golf giá ưu đãi chỉ 10tr/m2 - dự án hiếm có" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sở hữu lô biệt thự ven sông 15x20m ngay sân Golf giá ưu đãi chỉ 10tr/m2 - dự án hiếm có </td> </tr></table> false mở bán 30 nền biệt thự, sổ đỏ tại Biên Hòa New City - chính sách tốt 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/mo-ban-30-nen-biet-thu-so-do-tai-bien-hoa-new-city-chinh-sach-tot-i1772933" title=" mở bán 30 nền biệt thự, sổ đỏ tại Biên Hòa New City - chính sách tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/10/thumb-11B-647607.jpg" alt=" mở bán 30 nền biệt thự, sổ đỏ tại Biên Hòa New City - chính sách tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> mở bán 30 nền biệt thự, sổ đỏ tại Biên Hòa New City - chính sách tốt </td> </tr></table> false Bán biệt thự vườn tại KĐT Biên Hòa New City 240m2 giá 2,4 tỷ 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-biet-thu-vuon-tai-kdt-bien-hoa-new-city-240m2-gia-24-ty-i1750425" title="Bán biệt thự vườn tại KĐT Biên Hòa New City 240m2 giá 2,4 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/03/thumb-E2C-1AC72C.jpg" alt="Bán biệt thự vườn tại KĐT Biên Hòa New City 240m2 giá 2,4 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán biệt thự vườn tại KĐT Biên Hòa New City 240m2 giá 2,4 tỷ </td> </tr></table> false Biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay sân golf, ven sông, khu đô thị Biên Hòa New City giá 10tr/m2 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-nghi-duong-dang-cap-ngay-san-golf-ven-song-khu-do-thi-bien-hoa-new-city-gia-10trm2-i1643709" title="Biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay sân golf, ven sông, khu đô thị Biên Hòa New City giá 10tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/08/04/thumb-45E-7318ED.jpg" alt="Biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay sân golf, ven sông, khu đô thị Biên Hòa New City giá 10tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp ngay sân golf, ven sông, khu đô thị Biên Hòa New City giá 10tr/m2 </td> </tr></table> false Bán đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ngay sân golf Long Thành, 240m2 giá chỉ 10tr/m2 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-dat-nen-biet-thu-nghi-duong-ngay-san-golf-long-thanh-240m2-gia-chi-10trm2-i1709682" title="Bán đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ngay sân golf Long Thành, 240m2 giá chỉ 10tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/04/thumb-FF3-2207FF.jpg" alt="Bán đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ngay sân golf Long Thành, 240m2 giá chỉ 10tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất nền biệt thự nghỉ dưỡng ngay sân golf Long Thành, 240m2 giá chỉ 10tr/m2 </td> </tr></table> false Bán đất nền biệt thự ven sông ngay sân Golf giá từ 10tr/m2 " Sổ đỏ trao tay" 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-dat-nen-biet-thu-ven-song-ngay-san-golf-gia-tu-10trm2-so-do-trao-tay-i1719923" title="Bán đất nền biệt thự ven sông ngay sân Golf giá từ 10tr/m2 " Sổ đỏ trao tay""><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/19/thumb-474-07666D.jpg" alt="Bán đất nền biệt thự ven sông ngay sân Golf giá từ 10tr/m2 " Sổ đỏ trao tay"" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất nền biệt thự ven sông ngay sân Golf giá từ 10tr/m2 " Sổ đỏ trao tay" </td> </tr></table> false 168 biệt thự triệu đô cho giới thượng lưu ngay khu Đông Sài Gòn 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/168-biet-thu-trieu-do-cho-gioi-thuong-luu-ngay-khu-dong-sai-gon-i1938456" title="168 biệt thự triệu đô cho giới thượng lưu ngay khu Đông Sài Gòn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-B06-5B91F8.jpg" alt="168 biệt thự triệu đô cho giới thượng lưu ngay khu Đông Sài Gòn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">168 biệt thự triệu đô cho giới thượng lưu ngay khu Đông Sài Gòn </td> </tr></table> false Biệt thự vườn triệu đô 1032m2 giá 21 tỷ - khu Village đẳng cấp bậc nhất Khu Đông TPHCM 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/biet-thu-vuon-trieu-do-1032m2-gia-21-ty-khu-village-dang-cap-bac-nhat-khu-dong-tphcm-i1938448" title="Biệt thự vườn triệu đô 1032m2 giá 21 tỷ - khu Village đẳng cấp bậc nhất Khu Đông TPHCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/07/thumb-E8E-44B6A6.jpg" alt="Biệt thự vườn triệu đô 1032m2 giá 21 tỷ - khu Village đẳng cấp bậc nhất Khu Đông TPHCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Biệt thự vườn triệu đô 1032m2 giá 21 tỷ - khu Village đẳng cấp bậc nhất Khu Đông TPHCM </td> </tr></table> false Bán nền nhà phố 9x20m giá nét 19.5 tỷ.Ven sông,trong khu Compound.Gọi xem đất 0906856815 17/01/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://diaoconline.vn/ban-villa-biet-thu-c1/ban-nen-nha-pho-9x20m-gia-net-195-tyven-songtrong-khu-compoundgoi-xem-dat-0906856815-i1806645" title="Bán nền nhà phố 9x20m giá nét 19.5 tỷ.Ven sông,trong khu Compound.Gọi xem đất 0906856815"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/03/28/thumb-69D-E4ACBB.jpg" alt="Bán nền nhà phố 9x20m giá nét 19.5 tỷ.Ven sông,trong khu Compound.Gọi xem đất 0906856815" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nền nhà phố 9x20m giá nét 19.5 tỷ.Ven sông,trong khu Compound.Gọi xem đất 0906856815 </td> </tr></table>